4525

Quyết định 23/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

4525
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 23/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 23/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/08/2005 Số công báo: 5-6
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 23/2005/QĐ-BTS
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản
Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 26/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/08/2005
Số công báo: 5-6
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ - CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Tạp chí Thủy sản (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là cơ quan thông tin lý luận của ngành Thủy sản, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước và Bộ Thủy sản; có chức năng thông tin về lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ trong lĩnh vực thuỷ sản; phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Thủy sản và sự nghiệp phát triển ngành Thủy sản.

Tạp chí là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Thủy sản, chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và xuất bản của Bộ Văn hoá và Thông tin; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Tên giao dịch quốc tế: Fisheries Review, viết tắt là FISHREVIEW.

Trụ sở của Tạp chí đặt tại số10 Nguyễn Công Hoan - quận Ba Đình-thành phố Hà nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Tạp chí về công tác thông tin lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ trong lĩnh vực thuỷ sản; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí theo định kỳ, đúng quy định trong giấy phép và các quy định pháp luật có liên quan;

3. Cung cấp thông tin về nghiên cứu, lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ; công bố kết quả nghiên cứu, sáng chế, phát minh về lĩnh vực thủy sản;

4. Trao đổi thông tin với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến thủy sản; giới thiệu thành tựu thủy sản trong nước và nước ngoài;

5. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản và lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Tạp chí có Tổng biên tập và không quá 2 Phó tổng biên tập.

Cơ cấu tổ chức Tạp chí gồm:

1. Ban Biên tập - Thư ký;

2. Ban Bạn đọc - Phóng viên;

3. Phòng Trị sự;

4. Đại diện Tạp chí Thủy sản tại phía Nam.

Tổng Biên tập Tạp chí Thuỷ sản chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Qui chế về Tổ chức và hoạt động của Tạp chí sau khi có sự chấp thuận của Bộ Thủy sản.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các văn bản sau:

Quyết định số 372 TS/QĐ ngày 22/8/1985 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Toà soạn Tạp chí thuỷ sản;

Quyết định số 432 TS/QĐ ngày 17/12/1990 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc sáp nhập Báo Thủy sản vào Tạp chí thuỷ sản;

Quyết định số 68/QĐ/BTS ngày 23/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc sáp nhập Tạp chí XNK Thủy sản vào Tạp chí thuỷ sản;

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản và Tổng Biên tập Tạp chí Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản