8518

Quyết định 23/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8518
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 23/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 23/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 05/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 23/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 05/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆPTRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 14/CP-ĐMDN ngày 02 tháng 02 năm 2000, giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (tờ trình số 387CV/HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam, trên cơ sở hợp nhất Công ty Tư vấn đầu tư Điện-Than và Công ty Tư vấn xây dựng mỏ và công nghiệp.

Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của pháp luật.

- Tên giao dịch Quốc tế: INDUSTRIAL AND MINE INVESTMENT CONSULTING COMPANY, viết tắt là: IMCC

-Trụ sở chính đặt tại : Số 565, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh:

- Quy hoạch, tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực (nhà máy nhiệt điện, đường dây, trạm điện đến 110Kv, điện chiếu sáng...), công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông;

- Khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, môi sinh, môi trường phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế công trình;

- Thẩm định các dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán những dự án không do công ty thực hiện;

- Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác;

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng các lĩnh vực nói trên cho các đơn vị khác trong và ngoài nước;

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải loại vừa và nhỏ, đường dây và trạm điện từ 35 Kv trở xuống;

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ ngành mỏ và các đơn vị có nhu cầu;

- Hợp tác sản xuất kinh doanh, tiêu thụ than, vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất hai đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường và có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư điện-than, Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng mỏ và công nghiệp, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước,
- UBND TP. Hà Nội,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản