145231

Quyết định 226/QĐ-UB năm 2002 về chế độ đối với học sinh lớp năng khiếu dài hạn của Nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai

145231
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 226/QĐ-UB năm 2002 về chế độ đối với học sinh lớp năng khiếu dài hạn của Nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 226/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trần Nguyên
Ngày ban hành: 03/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 226/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Trần Nguyên
Ngày ban hành: 03/06/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 03 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU DÀI HẠN CỦA NHÀ THIẾU NHI TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội quy định tại Quyết định số l121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997;

Căn cứ Thông tư số 126/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 9/9/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị dại học;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại Tờ trình số: 255/TT-TC-VG ngày 6/5/2002 về việc quy định chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn của nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn Múa và Nhạc cụ dân tộc của Nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 126/1998/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 9/9/1998 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo cụ thể như sau:

1. Học bổng chính sách:

- Mức học bổng: 160.000đ/lhọc sinh/tháng.

- Học bổng chính sách được cấp theo từng tháng và cấp 12 tháng /năm.

2. Chế độ thưởng:

- Học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả phân loại từ khá trở lên (ở năm học trước đó) được thưởng 1 lần/năm như sau:

+ 120.000 đồng nếu đạt loai khá.

+ 180.000 đồng nếu đạt loại giỏi.

+ 240.000 đồng nếu đạt loại xuất sắc.

3. Học sinh khi nhập trường nếu hoàn cảnh khó khăn về kinh tế (có xác nhận của địa phương) được hỗ trợ bằng tiền 01 lần cho cả thời gian đào tạo để mua sắm đồ dùng cá nhân (mức hỗ trợ không quá 360.000đ/học sinh).

4. Hàng năm học sinh được hỗ trợ tiền học phẩm theo tiêu chuẩn từng bậc học như sau:

+ Tiểu học không quá 30.000 đồng /HS/năm học.

+ Trung học cơ sở không quá 40.000 đồng /HS/năm học.

+ Trung học phổ thông không quá 50.000 đồng /HS/năm học.

5. Mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách tương ứng với từng lớp học mà học sinh đó đang theo học, Nhà thiếu nhi có trách nhiệm tổ chức tốt việc cho mượn và bảo quản sách giáo khoa để được sử dụng lâu dài, có hiệu quả.

6. Ngoài các chế độ trên học sinh còn được hưởng các chế độ khác như: được cấp kinh phí để mua bảo hiểm y tế học sinh hàng năm; được cấp tiền tàu xe về thăm gia đình trong dịp tết hoặc nghỉ hè, một năm chỉ được cấp 01 lần cho lượt đi và về.

Điều 2. Nhà thiếu nhi tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện chi trả chế độ cho học sinh theo đúng đối tượng và chế độ quy định.

Các chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn của Nhà thiếu nhi được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc nhà thiếu nhi tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Nguyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản