10256

Quyết định 2238/2005/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10256
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2238/2005/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 2238/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 12/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2238/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 12/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2238/2005/QĐ-UBND

Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CNTT TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010”

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ chỉ thị 06/2001/CT.UB “ Về phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An “ của UBND tỉnh Nghệ An;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính- Viễn thông ,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Công gnhệ thông tin Nghệ An giai đoạn 2006 – 2010, gồm các thành viên sau đây:

Họ và tên

Chức danh

ban chỉ đạo

1. Ông Nguyễn Hồng Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng BCĐ

2. Ông Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Bưu chính Viễn Thông

Phó ban thường trực

3. Ông Nguyễn Quang Trạch - Chánh văn phòng UBND Tỉnh

Phó ban

4. Ông Nguyễn Xuân Thảo - Phó văn phòng Tỉnh uỷ

Uỷ viên

5. Ông Trần Danh Phiêng - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Uỷ viên

6. Ông Đỗ Duy Dũng - Giám đốc Bưu điện tỉnh

Uỷ viên

7. Ông Lê Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Uỷ viên

8. Ông Lê Văn Ngọ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

Uỷ viên

9. Ông Hoàng Hiếu - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Uỷ viên

10. Ông Trần Trúc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ

Uỷ viên

11. Ông Hoàng Văn Tám - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Uỷ viên

12. Ông Lê Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Uỷ viên

13. Ông Hồ Minh Thắng - Phó Bí Thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Uỷ viên

14. Ông Nguyễn Trung Hoà - Chủ nhiệm khoa CNTT - Đại học Vinh

Uỷ viên

15. Ông Phan Nguyên Hào - Giám đốc Trung tâm CNTT Nghệ An

Thư ký BCĐ

Điều 2.

- Sở Bưu chính - Viễn thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo

- Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh giai đoạn 2005 – 2010; Theo dõi các dự án trong kế hoạch tổng thể đã được xây dựng trên cơ sở hướng dẫncủa Ban chỉ đạo Chương trình CNTT Quốc gia.

- Kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí trong kinh phí sự nghiệp Bưu chính - Viễn thông hàng năm, thuộc ngân sách Tỉnh.

- Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, Trưởng ban quyết định. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có phụ cấp. Trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo có thể mờI các nhà khoa học hoặc các nhà chuyên môn kỹ thuật làm tư vấn.

- Ban chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và có Tổ thư ký giúp việc.

Điều 3.

- Quyết định này thay thế quyết định số 1860/QĐ/UB.TH ngày 10 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký

- Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan và các ông, bà có tên trong danh dách nói ở điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản