9976

Quyết định 222/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

9976
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 222/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 222/2006/QĐ-TU Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 222/2006/QĐ-TU
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 06/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NÔI
THÀNH ỦY HÀ NỘI
******

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
********

Số: 222/2006/QĐ-TU

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 18/6/2002 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”;
Căn cứ Quyết định số 2399-QĐ/TU ngày 02/4/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII về việc “Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố”;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2005 – 2010, gồm các đồng chí sau đây:

1. Đ/c Ngô Thị Doãn Thanh – Phó Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng ban

2. Đ/c Trần Thị Bích Thủy - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Phó ban Thường trực

3. Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ thành phố - Phó ban.

4. Đ/c Phạm Xuân Hằng - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Ủy viên.

5. Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố - Ủy viên.

6. Đ/c Phạm Lợi – Chủ tịch UB MTTQ thành phố - Ủy viên.

7. Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Ủy viên.

8. Đ/c Vũ Công Quảng – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy - Ủy viên.

9. Đ/c Nguyễn Hữu Độ - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo - Ủy viên.

10. Đ/c Nguyễn Thế Phúc – Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy - Ủy viên.

11. Đ/c Trần Thanh Sơn – Phó Ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên.

12. Đ/c Nguyễn Đình Đức – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội - Ủy viên.

Điều 2: Ban Dân vận Thành ủy là cơ quan Thường trực.

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Thành ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Điều 3: Quyết định này thay thế quyết định số 2399-QĐ/TU ngày 02/4/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII.

Văn phòng Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy, các Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành; quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:

- Bộ Chính trị
- Ban Bí thư TW Đảng
- BCĐ QCDC TW
- Ban Dân vận TW
- Thường trực Thành ủy
- Các đ/c có tên ở điều 1
- Các cấp ủy đảng trực thuộc
- Các quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ 
Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản