7574

Quyết định 22/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Nhà máy Sữa Cần Thơ thuộc Công ty Sữa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

7574
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 22/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Nhà máy Sữa Cần Thơ thuộc Công ty Sữa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 22/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 16/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/05/2001 Số công báo: 19-19
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 22/2001/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 16/04/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/05/2001
Số công báo: 19-19
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ THUỘC CÔNG TY SỮA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Sữa Việt Nam (các tờ trình số 240/CTS-TCLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2001 và số 282/CTS-TCLĐ ngày 06 tháng 4 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhà máy Sữa Cần Thơ thuộc Công ty Sữa Việt Nam.

Nhà máy Sữa Cần Thơ là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Công ty Sữa Việt Nam, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính đặt tại: Khu Công nghiệp Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ.

Điều 2. Nhà máy Sữa Cần Thơ sản xuất các sản phẩm:

- Sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, kem và bánh bích quy;

- Sản xuất các sản phẩm khác do Công ty Sữa Việt Nam giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhà máy Sữa Cần Thơ tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạt động theo Điều lệ do Công ty Sữa Việt Nam phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Sữa Việt Nam và Giám đốc Nhà máy Sữa Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ KH và ĐT,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND TP Cần Thơ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản