8542

Quyết định 22/2000/QĐ-BVGCP về việc không phụ thu phân Urê nhập khẩu do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành

8542
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 22/2000/QĐ-BVGCP về việc không phụ thu phân Urê nhập khẩu do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Số hiệu: 22/2000/QĐ-BVGCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 28/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 22/2000/QĐ-BVGCP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ
Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 28/04/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2000/QĐ-BVGCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHÔNG PHỤ THU PHÂN URÊ NHẬP KHẨU

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 5-1-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật Giá Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chinh phủ tại công văn số 407/CP-NN ngày 27/4/2000 về việc phụ thu phân bón Urê nhập khẩu;
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Không thực hiện việc phụ thu phân bón Urê nhập khẩu tại Quyết định số 793/CP-KTTH ngày 14/7/1998 của Chính phủ và Quyết định số 62/1998/QĐ/VGCP ngày 18/7/1998 của Ban Vật giá Chính phủ. Riêng phân NPK nhập khẩu vẫn thực hiện theo 2 Quyết định trên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với lượng Urê nhập khẩu có đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu sau 0 giờ ngày 01 tháng 05 năm 2000. Những lô hàng phân bón Urê đã đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu và Hải quan đã thông báo mức nộp phụ thu trước 0 giờ ngày 01/05/2000 các doanh nghiệp nhập khẩu vẫn phải nộp phụ thu theo mức Hải quan đã thông báo./.

 


Nơi nhận:

-VP Chính phủ.
-Bộ Tài chính.
-Bộ Kế hoạch &ĐT, Bộ NN-PTNT.
-Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp.
-Tổng cục Hải quan.
-Hải quan các Tp. HCM, Hải phòng.
-Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha trang.
-Lưu: +Vụ NLTS (5b)
+ Vụ TH, Ban T.Tra
+ Vp-BVGCP (A+B)

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ 
Nguyễn Ngọc TuấnVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản