458390

Quyết định 2004/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

458390
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2004/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 2004/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2020 Số công báo: 1107-1108
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2004/QĐ-CTN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2020
Số công báo: 1107-1108
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2004/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 514/TTr-CP ngày 13/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2004/QĐ-CTN ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Vương Gia Huy, sinh ngày 01/6/2016 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: No 202 Floor Namchondong-ro 25beon-gil, Namdong-gu, Incheon

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N1798418 cấp ngày 29/6/2016 tại ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

2.

Vương Gia Linh, sinh ngày 02/01/2013 tại Hải Dương

Hiện trú tại: No 202 Floor Namchondong-ro 25beon-gil, Namdong-gu, Incheon

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Hộ chiếu số: C4713477 cấp ngày 19/3/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

3.

Kim Quý Hiển, sinh ngày 26/9/2018 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 36-6, Geojejungang-ro 13 gil, Geoje-si

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N2058430 cấp ngày 26/02/2019 ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

4.

Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 26/8/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: #303-33, Dongtancheonggye-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, (Cheonggye-dong, Moamiraedo Apt., 1104-1302)

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N2140297 cấp ngày 11/11/2019 tại ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nữ

 

5.

Lee Hữu Phước, sinh ngày 12/7/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 1190-1, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N2172275 cấp ngày 04/12/2019 của ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

6.

Triệu Kim In Ki, sinh ngày 09/10/2014 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 98, Songhyeon-dong, Dong-gu, Incheon

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N1759367 cấp ngày 17/9/2015 tại ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

7.

Lee Quỳnh Anh, sinh ngày 02/3/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 158-14 Nae-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

Nơi đăng ký khai sinh: ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N2171701 cấp ngày 19/11/2019 tại ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nữ

 

8.

Đặng Gia Huy, sinh ngày 31/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 870, Bongnae, 3-ga, Yeongdo-gu, Busan-si

Nơi đăng ký khai sinh: UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Hộ chiếu số: C8340385 cấp ngày 09/10/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Giới tính: Nam

 

9.

Nguyễn Anh Dũng, sinh ngày 23/9/2019 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 1339-2 Bugwi-myeon, Jinan-gun, Jeollabuk-do

Nơi đăng ký khai sinh: ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc

Hộ chiếu số: N2184140 cấp ngày 31/01/2020 tại ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Giới tính: Nam

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản