8644

Quyết định 2002/2000/QĐ-UB-DA duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8644
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2002/2000/QĐ-UB-DA duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2002/2000/QĐ-UB-DA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 30/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2002/2000/QĐ-UB-DA
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 30/03/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2002/2000/QĐ-UB-DA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ quyết định số 3210/QĐ-UB-DA ngày 19 tháng 6 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố về việc duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn nút giao thông Phú Lâm - Ngã ba An Lạc);
Xét hồ sơ xin duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn nút giao thông Phú Lâm - Ngã ba An Lạc) kèm tờ trình số 59/CV.2000 ngày 25 tháng 02 năm 2000 của Công ty Đầu tư và Dịch vụ thành phố (INVESCO);
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 573/TT-KHĐT-XD ngày 14 tháng 3 năm 2000;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn nút giao thông Phú Lâm - Ngã ba An Lạc) với các nội dung như sau :

1. Tổng mức dầu tu :

Theo Quyết định số 3210/QĐ-UB-QLDA ngày 19/6/1998 của ủy ban nhân dân thành phố

Nay điều chỉnh

Tổng kinh phí đầu tư

Trong đó :

 

- Xây lắp :

- KTCB khác + dự phòng phí

- Đền bù giải tỏa

255.000 triệu đồng

 

 

109.000 triệu đồng

10.000 triệu đồng

 

136.000 triệu đồng

309.784 triệu đồng

(Ba trăm lẻ chín tỷ bảy trăm tám mươi bốn triệu đồng)

109.000 triệu đồng

38.162 triệu đồng

 

162.622 triệu đồng

2. Nguồn vốn đầu tư, lãi suất vay vốn và phương thức hoàn vốn :

- Chủ đầu tư tự vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố 158.800 triệu đồng để thực hiện một phần đền bù, giải tỏa với lãi suất theo từng thời điểm vay vốn và được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố.

- Phần còn lại (xây lắp, kiến thiết cơ bản khác, dự phòng phí và một phần đền bù, giải tỏa) do các đơn vị đối tác ứng vốn thi công ứng trước để thực hiện với lãi suất thỏa thuận theo từng thời điểm và được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố.

- Hoàn vốn bằng thu phí giao thông.

- Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo quyết định số 3210/QĐ-UB-QLDA ngày 19 tháng 6 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Xây dựng, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 6, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Giám đốc Công ty Đầu tư và Dịch vụ thành phố (INVESCO) và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 2
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Xây dựng
- Bộ Giao thông vận tải
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT
- VPUB : PVP/ĐT
- Tổ DA, ĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Vũ Hùng Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản