326474

Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt kế hoạch đấu thầu bảo trì đường Huyện, Dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2010

326474
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt kế hoạch đấu thầu bảo trì đường Huyện, Dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2010

Số hiệu: 1833/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1833/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/12/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1833/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU BẢO TRÌ ĐƯỜNG HUYỆN, DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN 3 TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2009-2010

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26.11.2003;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 4150-VN ký ngày 17.5.2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án GTNT3;

Căn cứ Quyết định số 2609/QĐ-BGTVT ngày 24.8.2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Sổ tay điều hành Dự án GTNT3;

Căn cứ Quyết định số 1739/2009/QĐ-BGTVT ngày 17.6.2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì đường Huyện giai đoạn 2009-2011, Dự án GTNT3 tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tại tờ trình số 665/SGTVT-GTNT3 ngày 07.12.2009 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu bảo trì đường Huyện, Dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu bảo trì đường Huyện, Dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2010, chương trình năm thứ nhất, với nhưng nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng số 08 gói thầu: Tổng chiều dài 200,1Km.

2. Tổng kinh phí đầu tư: 3.915.253.319đồng (Ba tỷ, chín trăm mười lăm triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm mười chín đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Tài trợ của Ngân hàng Thế giới.

- Thời gian thực hiện: Năm 2009-2010.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 6 (PMU6) và Nhà tài trợ triển khai các bước tiếp theo của Dự án theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản