9507

Quyết định 174/2006/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

9507
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 174/2006/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 174/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 174/2006/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Xét hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn kèm theo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 1342/BBCVT-KHTC ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 200 BKH/TĐ&GSĐT ngày 11 tháng 01 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn.

2. Chủ đầu tư: Bộ Bưu chính, Viễn thông.

3. Địa điểm xây dựng: nằm trên địa bàn các phường: Hoà Hải, Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (trong khu vực Làng Đại học Đà Nẵng). Diện tích sử dụng đất: 102.535,8 m2.

4. Mục tiêu của dự án: đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ phục vụ cho công tác đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn.

5. Nội dung đầu tư của dự án:

- Đầu tư xây dựng các khối nhà có chiều cao tối đa 3 tầng, tổng diện tích 36.654 m2 sàn, gồm: khu nhà hành chính 2.620 m2 sàn, khu học lý thuyết và thực hành 10.962 m2 sàn, khu thư viện 2.462 m2 sàn, khu ký túc xá 13.393 m2 sàn, khu trung tâm sinh viên 7.219 m2 sàn.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị đồng bộ phục vụ hoạt động của nhà trường.

6. Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

* Tổng mức vốn đầu tư : 310.228.828.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 150.649.767.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 91.251.718.000 đồng

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư: 29.462.736.000 đồng

- Chi phí khác: 28.641.121.000 đồng

- Dự phòng: 10.223.486.000 đồng

* Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc: 10 triệu đô la Mỹ (tương đương 158,4 tỷ đồng).

- Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 151,83 tỷ đồng.

* Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn vốn như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Hạng mục

Vốn viện trợ

Vốn đối ứng

Tổng cộng

1. Chi phí xây dựng

55.440,0

95.209,767

150.649,767

2. Chi phí thiết bị

86.961,6

4.290,118

91.251,718

3. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư

 

29.462,736

29.462,736

4. Chi phí khác

15.998,400

12.642,721

28.641,121

5. Dự phòng

 

10.223,486

10.223,486

Tổng vốn đầu tư

158.400,0

151.828,828

310.228,828

 

7. Hình thức thực hiện dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

8. Thời gian thực hiện: 2005 - 2007.

Điều 2. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn, phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước để điều hành việc giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu và kỹ thuật của dự án theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc những quy định hiện hành của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA; Quy chế đấu thầu và các quy định khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư của dự án.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bưu chính, Viễn thông, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng và nhiệm vụ được giao./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản