Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 170/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/02/2006 Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 170/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/02/2006
Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 11334/BGD&ĐT-ĐH-SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban.

3. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban.

4. Ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

5. Ông Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

6. Bà Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

7. Ông Đặng Quốc Tiến, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

8. Ông Trần Quốc Thắng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

9. Ông Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

10. Ông Trần Xuân Giá, Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Ủy viên.

11. Ông Phạm Phụ, Giáo sư trường Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên môn gồm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan. Vụ đại học và sau đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng Ban thư ký của Ban Chỉ đạo với sự tham gia kiêm nhiệm của một số các Bộ, ngành liên quan.

Điều 2. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo xây dựng các đề án chi tiết để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học.

2. Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học.

3. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc đổi mới giáo dục đại học trong từng giai đoạn.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kinh phí để triển khai các đề án đổi mới giáo dục đại học được bố trí theo quyết định phê duyệt từng đề án của cấp có thẩm quyền và theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Chính phủ; các văn bản do các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí có tên ở Điều 1 Quyết định này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản