8914

Quyết định 16/2006/QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

8914
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 16/2006/QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 16/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/02/2006 Số công báo: 17-18
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/2006/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/02/2006
Số công báo: 17-18
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/2006/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:

1. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là sản xuất, kinh doanh thuốc lá; đầu tư phát triển các ngành cơ khí, cơ điện, điện tử tại các công ty con, công ty liên kết, làm nòng cốt trong việc thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Sai Gon Industry Corporation) là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Thuốc lá Bến Thành trực thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty con là các công ty cổ phần mà công ty mẹ có vốn góp chi phối, bao gồm:

- Công ty Cao su Thống Nhất,

- Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị,

- Công ty cổ phần Điện tử - TIE,

- Công ty Điện cơ - LIDICO,

- Công ty Điện tử Sài Gòn - SAGEL,

- Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn.

4. Công ty liên kết, công ty có vốn góp không chi phối của công ty mẹ:

- Công ty cổ phần Chế tạo máy - SINCO,

- Công ty Cao su Bến Thành,

- Công ty cổ phần Nhựa Đô Thành.

5. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cơ cấu quản lý của Tổng công ty có Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Quyết định thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, việc hình thành các công ty con, công ty liên kết nói tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy chế tài chính của công ty mẹ -Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản