152854

Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

152854
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 1594/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 29/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1594/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 29/10/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỶ LỆ QUY ĐỔI SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN ĐÃ QUA SÀNG TUYỂN RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI ĐỂ TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1054/TTr-STNMT ngày 07 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về tỷ lệ quy đổi, phương pháp xác định số lượng khoáng sản nguyên khai từ số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển để tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Phương pháp xác định số lượng quặng nguyên khai:

Sản lượng quặng nguyên khai (tấn)

=

Sản lượng quặng sàng tuyển được (tấn)

x

Tỷ lệ quy đổi

2. Tỷ lệ quy đổi:

TT

Tên, vị trí điểm mỏ

Tỷ lệ quy đổi

I. Quặng mangan.

1

Mỏ Lũng Luông, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh

3,0

2

Mỏ Lũng Phải và Bản Chang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh

3,0

3

Mỏ Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh

3,0

4

Mỏ Tả Than - Hiếu Lễ, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh

3,0

5

Mỏ Lũng Nạp, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh

3,0

6

Mỏ Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh.

3,0

7

Mỏ Sộc Quân-Sà Lẩu - Lũng Sươn, xã An Lạc và thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang

3,0

8

Mỏ Mã Phục - Lũng Riếc, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh

3,0

9

Mỏ Tốc Tát, xã Quang Trung và xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh

2,0

10

Điểm mỏ Kha Mon, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh

3,0

11

Điểm mỏ Pài Cai, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh

2,0

II. Quặng sắt.

1

Mỏ Ngư­ờm Cháng, xã Dân Chủ, huyện Hoà An

1,2

2

Mỏ Nà Lũng, xã Duyệt Chung, thành phố Cao Bằng

2,0

3

Mỏ Nà Rụa, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng

1,25

4

Mỏ Boong Quang, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng

2,0

5

Mỏ Tà Phình, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình

2,0

6

Mỏ Bản Luộc - Bản Nùng, thị trấn Nguyên Bình, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình

2,0

7

Mỏ Làng Chạng, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình

2,0

8

Điểm mỏ Nà Cắng - Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An

2,0

9

Các điểm mỏ khai thác dưới hình thức khai thác tận thu khoáng sản

2,5

III. Quặng thiếc.

1

Khu Đông mỏ Tĩnh Túc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình

40,0

IV. Quặng chì kẽm, barit.

1

Mỏ chì-kẽm Tống Tinh, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình

10,0

2

Mỏ chì-kẽm Bản Bó, xã Mông Ân, xã Thái Học, huyện Bảo Lâm

10,0

3

Mỏ barit Bản Trang, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

10,0

4

Mỏ barit Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm

10,0

5

Mỏ barit Phiêng Mường, xã Quảng Lâm và Bản Khun, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm

10,0

V. Quặng đồng - niken, Antimon: Chưa khai thác, sẽ quy định tỷ lệ quy đổi sau.

VI. Các khoáng sản khác: Tỷ lệ quy đổi được xác định là tỷ lệ giữa khối lượng đất đá chứa quặng đem đi sàng tuyển và khối lượng quặng sau khi sàng tuyển được nêu trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản do chủ đầu tư lập khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

 

 

 

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh căn cứ nội dung Điều 1, Quyết định này và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan, thông báo và hướng dẫn cụ thể để các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện; tham mưu kịp thời cho Uỷ ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về mức thu do Trung ương quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản