7391

Quyết định 1567/2001/QĐ-TTg về thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

7391
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1567/2001/QĐ-TTg về thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1567/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2002 Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1567/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/12/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2002
Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1567/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia gồm có các thành viên sau đây :

1. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy, ủy viên thường trực.

3. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm, ủy viên.

4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lại Quang Thực, ủy viên.

5. Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu, ủy viên.

6. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy, ủy viên.

7. Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đức Quang, ủy viên.

8. Trưởng Ban Vật giá Chính phủ Nguyễn Ngọc Tuấn, ủy viên.

9. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Mạnh Hùng, ủy viên.

Các thành viên là chuyên gia về lĩnh vực tài chính, ngân hàng gồm:

- Ông Trần Du Lịch, Tiến sĩ kinh tế, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,

- Ông Võ Đại Lược, Tiến sĩ kinh tế, Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới,

- Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tiến sĩ kinh tế, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Kinh tế Trung ương Đảng,

- Ông Lê Xuân Nghĩa, Tiến sĩ kinh tế, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

- Ông Hồ Xuân Phương, Tiến sĩ kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tài chính - Bộ Tài chính,

- Ông Phạm Văn Phượng, Tiến sĩ kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Chính phủ,

- Ông Nguyễn Đồng Tiến, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

- Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và những Ông, Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,
- Viện Kinh tế Thế giới,
- Công báo,
- Các Ông, Bà có tên tại Điều 1,
- VPCP : BTCN, các PCN,
Vụ TH, TTTT&BC,
- Lưu : KTTH (5), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản