124383

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 về quy chế quản lý kinh doanh dự án kinh doanh bất động sản thuộc dự án khác kèm theo dự án BT xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển GS Sài Gòn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

124383
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 về quy chế quản lý kinh doanh dự án kinh doanh bất động sản thuộc dự án khác kèm theo dự án BT xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển GS Sài Gòn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1489/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 24/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1489/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 24/03/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC DỰ ÁN KHÁC KÈM THEO DỰ ÁN BT XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TÂN SƠN NHẤT - BÌNH LỢI - VÀNH ĐAI NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN GS SÀI GÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới;
Căn cứ Văn bản số 1878/TTg-QHQT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8684/VPCP-QHQT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 410043000036 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 14 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) đối với Dự án Con đường và các Dự án khác được ký kết ngày 05 tháng 12 năm 2007 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Nhà đầu tư nước ngoài - GS Engineering & Construction Corp. và Doanh nghiệp BT - Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 301/TTr-STP-VB ngày 19 tháng 01 năm 2011, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9710/SKHĐT-ĐKĐT ngày 28 tháng 12 năm 2010 và báo cáo ngày 15 tháng 3 năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 76/TNMT-KH ngày 06 tháng 01 năm 2011, Sở Xây dựng tại văn bản số 194/SXD-QLKTXD ngày 12 tháng 01 năm 2011 và ý kiến của Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn tại văn bản số GSSD-110104-01 ngày 04 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về Quy chế quản lý kinh doanh các dự án kinh doanh bất động sản thuộc Dự án khác, quy định tại khoản 7 Điều 2 Giấy chứng nhận Đầu tư số 410043000036 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 14 tháng 12 năm 2007, Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản tại các Dự án khác quy định tại các khoản 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 và 32.5 Điều 32 của Hợp đồng BT ngày 05 tháng 12 năm 2007 trong thời gian là 50 (năm mươi) năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định cho thuê đất đối với từng khu đất, cụ thể là các dự án sau:

a) Dự án Cụm chung cư cao tầng phường Thảo Điền, quận 2, diện tích 17.208 m2:

Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn có quyền và trách nhiệm xây dựng chung cư cao tầng để bán hoặc cho thuê trên địa điểm khu đất tại phường Thảo Điền, quận 2, phù hợp với Quyết định số 88/QĐ-SXD-TĐDA ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án Cụm chung cư cao tầng phường Thảo Điền, quận 2 và các Quyết định điều chỉnh (nếu có).

b) Dự án Nhà ở tại phường Thảo Điền quận 2, diện tích 27.018 m2:

Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn có quyền xây dựng chung cư cao tầng để bán hoặc cho thuê trên địa điểm khu đất tọa lạc tại phường Thảo Điền, quận 2 phù hợp với quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết mô tả chung cư sẽ được quy định theo các tiêu chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

c) Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp cao ốc Xi Grant Court, phường 14, quận 10 tại khu đất Lý Thường Kiệt quận 10, diện tích 17.940 m2:

Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn đã được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp cao ốc Xi Grant Court, phường 14, quận 10 tại Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010. Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn và tổ chức nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này.

d) Dự án Phát triển Khu Đô thị mới khu vực Long Bình tại quận 9, diện tích 917.913 m2:

Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn có quyền phát triển Khu Đô thị mới với tổng dân cư như được ước tính theo các tiêu chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực Long Bình của quận 9 phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; và xây dựng các chung cư, nhà ở và khu thương mại trên địa điểm khu đất để bán, cho thuê phù hợp với quy hoạch chi tiết, theo thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Một phần diện tích của địa điểm khu đất được thuê sẽ được sử dụng cho các công trình công cộng (công viên, không gian công cộng và trường học, v.v…) như được thể hiện tại quy hoạch chi tiết và sẽ được chuyển giao miễn phí cho Ủy ban nhân dân thành phố sau khi hoàn tất công tác san lấp mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

đ) Khu vực Thủ Thiêm quận 2, diện tích 40.222 m2:

Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn có quyền xây dựng khu liên hợp nhà ở cao tầng (để bán hoặc cho thuê) và thương mại trên địa điểm khu đất của khu vực Thủ Thiêm quận 2 phù hợp với quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản tại các Dự án nêu tại khoản 1 Điều này, Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế, phí, lệ phí và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn được hưởng các ưu đãi và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định tại Điều 2.7 của Giấy chứng nhận đầu tư số 410043000036, theo quy định tại Điều 40 Hợp đồng BT và theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí hiện hành.

Điều 2. Nghĩa vụ của Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn

Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng BT ngày 05 tháng 12 năm 2007 và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn, đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc và những nội dung cần điều chỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công ty TNHH một thành viên Phát triển GS Sài Gòn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (ĐT-MT) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản