381497

Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bờ Y, tỷ lệ 1/5000 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

381497
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1323/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bờ Y, tỷ lệ 1/5000 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 1323/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành: 07/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1323/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Phạm Thanh Hà
Ngày ban hành: 07/12/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1323/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP BỜ Y, TỶ LỆ 1/5000 - KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định 29/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y;

Xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế tại Tờ trình số 79/TTr-BQLKKT ngày 07/10/2011 về việc thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chung Khu công nghiệp Bờ Y, tỷ lệ 1/5000 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 166/BC-SXD ngày 29/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bờ Y, tỷ lệ 1/5000 - thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, do Ban Quản lý Khu kinh tế trình (đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần thương mại công nghệ và xây dựng - Hà Nội lập) với các nội dung chủ yếu như sau (có thuyết minh, bản vẽ quy hoạch kèm theo):

1. Phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch:

1.1. Phạm vi ranh giới:

Khu vực lập Quy hoạch chung Khu công nghiệp Bờ Y, tỷ lệ 1/5000 nằm trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thuộc địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Thuộc xã Bờ Y và xã Đăk Sú, nằm về phía Tây huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum;

- Ranh giới quy hoạch chung:

+ Phía Đông giáp:         Công viên rừng.

+ Phía Nam giáp:          Công viên rừng.

+ Phía Tây giáp:            Khu 1 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

+ Phía Bắc giáp:           Kho ngoại quan, kho nhiên liệu và kho dự trữ quốc gia.

1.2. Diện tích: Diện tích nghiên cứu thiết kế khoảng 1.566 ha.

2. Tính chất của khu vực quy hoạch:

Xây dựng và hình thành khu công nghiệp tập trung để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp có quy mô lớn, vừa và nhỏ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bao gồm các loại hình công nghiệp: Chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, lắp ráp cơ khí, thiết bị vận tải, thiết bị điện, điện tử, may mặc và các nhà máy khác…đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế.

3. Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật:

3.1. Dân số: Dân số của Khu công nghiệp đến năm 2025, khoảng 41.643 người.

3.2. Về hạ tầng kỹ thuật - xã hội:

- Tỷ lệ đất giao thông: ≥8% diện tích toàn khu.

- Tỷ lệ đất cây xanh: ≥10% diện tích toàn khu.

- Tỷ lệ đất công trình hành chính - dịch vụ ≥1% diện tích toàn khu.

- Chỉ tiêu cấp điện:

+ Chỉ tiêu cấp điện cho nhu cầu sản xuất: 120-350 kw/ha.

+ Chỉ tiêu cấp điện cho khu trung tâm điều hành: 100 kw/ha.

+ Chỉ tiêu cấp điện cho khu kỹ thuật: 500 kw/ha.

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Cấp nước cho khu sản xuất (công nghiệp): 22m3/ha.ngày.

+ Cấp nước cho khu trung tâm điều hành (cơ quan): 5m3/ha.ngày.

+ Cấp nước cho các công trình dịch vụ công cộng: 10m3/ha.ngày.

+ Cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt công nhân: 150lít/người.ngđ.

4. Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

1

Đất xây dựng khu trung tâm điều hành

18.16

1.16

2

Đất xây dựng khu dịch vụ thương mại

35.13

2.24

3

Đất xây dựng nhóm nhà máy công nghiệp

549.6

35.10

4

Đất ở công nhân

19.85

1.27

5

Đất xây dựng khu kỹ thuật

16.37

1.05

6

Đất xây dựng kho bãi

23.65

1.51

7

Mặt nước

22.62

1.44

8

Đất cây xanh

331.58

21.17

9

Đất cây xanh cách ly

19.7

1.26

10

Đất giao thông

184.63

11.79

11

Bãi đỗ xe

16.38

1.05

12

Đất dự trữ phát triển (đất xây dựng nhà máy kho tàng)

328.33

20.97

 

Tổng cộng

1.566

100

4.1. Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 1:

STT

Loại Đất

Ký hiệu

DT (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng khu trung tâm điều hành

TT

18.16

2.29

2

Đất xây dựng khu dịch vụ thương mại

DV

13.62

1.72

3

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp thực phẩm

B

101.01

12.72

4

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp công nghệ sinh học

C

47.48

5.98

5

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp cơ khí - tiểu thủ công nghiệp

D

74.7

9.41

6

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp nông lâm sản

A

77.72

9.79

7

Đất xây dựng kho tàng bến bãi

KB

9.06

1.14

8

Đất ở công nhân

DO

19.85

2.5

9

Đất xây dựng khu kỹ thuật

KT

8.27

1.04

10

Đất dự trữ phát triển (đất xây dựng nhà máy kho tàng)

PT

92.5

11.65

11

Đất cây xanh

CX

235.26

29.63

12

Bãi đỗ xe

P

7.35

0.93

13

Giao thông

GT

89.12

11.22

 

Tổng cộng

 

794.10

100

4.2. Cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 2:

Stt

Loại đất

Ký hiệu

DT (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng khu dịch vụ thương mại

DV

21.51

2.79

2

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

E

43.49

5.63

3

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp kỹ thuật điện

G

47.81

6.19

4

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao

H

40.83

5.29

5

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp vật liệu xây dựng

K

75.78

9.82

6

Đất xây dựng nhóm ngành công nghiệp lắp ráp

Y

40.78

5.28

7

Đất xây dựng kho bãi

KB

14.59

1.89

8

Đất xây dựng khu kỹ thuật

KT

8.10

1.05

9

Mặt nước

MN

22.62

2.93

10

Bãi đỗ xe

P

9.03

1.17

11

Đất dự trữ phát triển (đất xây dựng nhà máy kho tàng)

PT

235.83

30.55

12

Đất xây xanh

CX

96.32

12.48

13

Đất cây xanh cách ly

XCL

19.7

2.55

14

Giao thông

GT

95.51

12.37

 

Tổng cộng

 

771.9

100

5. Định hướng, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, thiết kế quy hoạch:

5.1. Các giai đoạn quy hoạch sử dụng đất:

Trên cơ sở phương án sơ đồ cơ cấu quy hoạch lựa chọn, tổ chức quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các khu công nghiệp được chia làm 02 giai đoạn như sau:

* Khu công nghiệp tập trung giai đoạn 1: Diện tích 794,1 ha

Ngoài quỹ đất xây dựng khu trung tâm điều hành, dịch vụ thương mại, nhà ở công nhân, khu kỹ thuật, kho tàng, cây xanh,... Quỹ đất giai đoạn 1 tập trung vào các nhóm ngành công nghiệp: Thực phẩm; Công nghệ sinh học; Cơ khí - Tiểu thủ công nghiệp; Nông lâm sản.

* Khu công nghiệp tập trung giai đoạn 2: Diện tích 771,9ha

Ngoài quỹ đất xây dựng khu dịch vụ thương mại, khu kỹ thuật, kho tàng, cây xanh,... Quỹ đất giai đoạn 2 tập trung vào các nhóm ngành công nghiệp: Sản xuất hàng tiêu dùng; Kỹ thuật điện; Công nghệ cao; Vật liệu xây dựng.

5.2. Trục không gian.

Trục giao thông chính xuyên suốt khu công nghiệp là trục từ Tây Bắc sang Đông Nam có lộ giới 39 m, có dải phân cách và trồng cây xanh ở giữa tạo thành trục không gian chủ đạo và là tuyến hành lang kỹ thuật chính của khu công nghiệp. Trục giao thông này giao với tuyến giao thông đối ngoại của khu công nghiệp theo hướng Tây Nam - Đông Bắc nối các khu chức năng trong giai đoạn I và giai đoạn II của khu công nghiệp.    

Các xí nghiệp công nghiệp đều hư­ớng về các trục đường chính, đường khu vực và đư­ờng nội bộ đảm bảo mỹ quan kiến trúc công nghiệp toàn khu công nghiệp. Các trục giao thông khu vực kết nối các khu chức năng tạo ra hệ thống giao thông chính của khu công nghiệp.

5.3. Các điểm nhấn không gian kiến trúc.

- Khu trung tâm điều hành nằm sát tuyến đường đối ngoại, vị trí thu hút tầm nhìn và là điểm nhấn cho toàn khu công nghiệp; bao gồm công trình văn phòng trung tâm điều hành kết hợp với không gian mặt trước tạo ra quảng trường, tạo lối mở vào khu công nghiệp.

- Khu thương mại dịch vụ được bố trí tại vị trí của khu trung tâm điều hành trong đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt, với tổ hợp các tòa thương mại giao dịch, văn phòng cho thuê và khách sạn có quy mô nhỏ nhưng hiện đại và phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan chung của khu công nghiệp cũng như khu ở công nhân.

- Các khu cây xanh tập trung trong khu công nghiệp được bố trí tiếp giáp với các khu trung tâm điều hành và khu thương mại dịch vụ ngoài việc tạo cảnh quan đẹp và chỗ nghỉ ngơi cho cán bộ công nhân viên trong khu công nghiệp còn có tác dụng là điểm nhấn thị giác trong không gian kiến trúc chung của khu công nghiệp và khu ở công nhân.

6. Tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố:

6.1. San nền:

Giải pháp san nền cơ bản bám theo sườn địa hình. Cao độ san nền khống chế thấp nhất lấy cao hơn cao độ mực nước ngập (615.0m).

Hướng thoát nước mặt chung của toàn khu công nghiệp được quy hoạch theo hướng từ Tây Nam về phía Đông.

6.2. Thoát nước mưa:

- Phương án thoát nước: Hệ thống thoát nước được quy hoạch theo phương án thoát nước riêng hoàn toàn. Tất cả các tuyến cống có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền, trên dọc tuyến rãnh bố trí các giếng thu nước.

- Giải pháp thoát nước:

+ Đối với địa hình là đồi núi, tận dụng triệt để địa hình để tiêu thoát nước ra sông suối gần nhất.

+ Đối với các tuyến đường chính trong khu công nghiệp bố trí cống thoát nước tròn ly tâm đường kính từ 600mm - 1500mm. Bố trí các hố ga thăm trên các tuyến với khoảng cách các hố, khoảng 40m/hố.

+ Tại các tuyến đường có ta luy dương, bố trí thêm rãnh hở sát chân ta luy dương để thu nước từ trên xuống.

- Phân chia lưu vực thoát nước:

+ Phần lớn lưu vực thoát nước cho khu công nghiệp trong giai đoạn 1 được đổ vào hồ chứa phía Bắc của khu vực.

+ Đối với lưu vực thoát nước cho khu công nghiệp trong giai đoạn 2 được đổ vào sông nhỏ giữa khu công nghiệp.

6.3. Giao thông:

Quy hoạch đảm bảo thông suốt cho tuyến giao thông chính chạy qua khu công nghiệp, làm nhiệm vụ giao thông đối ngoại, kết nối khu công nghiệp với các khu vực lân cận, cụ thể là cửa khẩu quốc tế Bờ Y và khu hành chính của khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y.

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông Giai đoạn 1

STT

 Loại đường

Mặt cắt

Lộ giới

Chiều dài

Diện tích đường
 Giao thông

(m)

(m)

(m2)

1

Đường trục vận tải chính

1-1

39 (6+10,5+6+10,5+6)

5.417,38

211.277,85

2

Đường nội bộ

2-2

22,5 (6+10,5+6)

19.193,67

431.857,58

3

Đường nội bộ

3-3

19,5 (6+7,5+6)

1.943,91

37.906,25

Tổng cộng

6.554,96

681.041,64

Bảng tổng hợp khối lượng giao thông Giai đoạn 2

STT

Loại đường

Mặt cắt

Lộ giới

Chiều dài

Diện tích đường
 Giao thông

(m)

(m)

(m2)

1

Đường trục vận tải chính

1-1

39 (6+10,5+6+10,5+6)

6.688,94

260.868,66

2

Đường nội bộ

2-2

22,5 (6+10,5+6)

11.936.72

268.576,20

3

Đường nội bộ

3-3

19,5 (6+7,5+6)

7.927.43

154.584,89

Tổng cộng

26.553.09

684.029,75

6.4. Quy hoạch cấp nước:

* Nhu cầu cấp nước:

Giai đoạn 1: Qmax = 11.800 m3/ngđ.

Giai đoạn 2: Qmax = 10.600 m3/ngđ.

Tổng cộng cả 2 giai đoạn: Q = 11.800+10.600= 22.400 m3/ngđ.

Nhu cầu nước chữa cháy: Lượng nước cần dự trữ cho cứu hoả: Qcc = 324 m3.

* Nguồn nước:

Theo Quy hoạch chung của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y giải pháp cấp nước cho toàn khu vực sử dụng hệ thống cấp nước tập trung từ 02 trạm xử lý. Giai đoạn 1 lấy nước từ trạm cấp nước tập trung đặt tại trạm cấp nước số 1 đặt tại khu phía Nam của đô thị Nam Bờ Y; Giai đoạn 2 bổ sung thêm nguồn nước từ trạm cấp nước số 2 đặt tại khu đô thị phía Bắc Bờ Y.

* Phương án cấp nước:

Đường ống cấp nước của khu quy hoạch là đường ống cấp nước kết hợp: cấp nước sinh hoạt và chữa cháy chạy theo các trục đường. Các tuyến ống dẫn chính thiết kế thành mạng vòng đảm bảo cấp nước liên tục. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường. Các trụ cứu hoả D100 được bố trí tại các ngã ba, ngã tư đường và dọc tuyến ống, với cự ly 100-150m bố trí 1 trụ cứu hoả.

6.5. Quy hoạch cấp điện:

* Nguồn điện: Theo quy hoạch chung được phê duyệt, nguồn điện cấp cho Khu công nghiệp lấy từ đường dây 110 kV đi qua khu công nghiệp và được hạ thế bởi trạm biến áp đặt trong khu công nghiệp.

* Công suất cấp điện:

- Tổng công suất tính toán giai đoạn I:

P1 = 21873,87 kW.

 

S1 = 23025,13 kVA.

- Tổng công suất tính toán giai đoạn II:

P2 = 22423,09 kW.

 

S2 = 23603,25 kVA.

- Tổng công suất của cả 2 giai đoạn:

S = S1+S2 = 46628,38 kVA.

* Xây dựng trạm biến áp:

- Giai đoạn I: Đầu tư trạm biến áp có tổng công suất là 25 MVA.

- Giai đoạn II: Đầu tư trạm biến áp có tổng công suất là 40 MVA. Trong đó, công suất phục vụ cho Khu công nghiệp giai đoạn II là 25 MVA, công suất còn lại phục vụ cho các khu vực khác.

6.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

* Phương án thoát nước:

- Hệ thống thoát n­ước thải là hệ thống thoát n­ước riêng, không đi chung với hệ thống thoát n­ước mư­a. Do đặc điểm chất lượng nước thải trong các nhà máy xí nghiệp có hàm lượng các chất hóa học khác nhau, do đó trước khi thu gom vào hệ thống thoát nước thải chung cần phải được xử lý cục bộ trong từng nhà máy. Toàn bộ nước thải được thu gom tập trung về trạm xử lý nước thải bố trí trong giai đoạn 2.

- Quy hoạch xây dựng trạm xử lý nước thải cho cả 2 giai đoạn có công suất Q =12.500 m3/ngđ. Trong giai đoạn đầu xây dựng một đơn nguyên xử lý nước thải cho giai đoạn 1, công suất 6.600 m3/ngđ . Trong giai đoạn sau bổ sung thêm một đơn nguyên xử lý nước thải cho giai đoạn 2, công suất 5.900 m3/ngđ.

* Nhu cầu thải nước: Nhu cầu thải nước được tính bằng 80% nhu cầu cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ.

+ Giai đoạn 1 nhu cầu thải nước: Qgđ1 = 6.600 m3/ngđ .

+ Giai đoạn 2 nhu cầu thải nước: Qgđ2 = 5.900 m3/ngđ.

* Giải pháp thu gom chất thải rắn:

- Chất thải rắn được phân loại từ nguồn thành hai loại: Chất thải rắn vô cơ (kim loại, thuỷ tinh, chai nhựa, bao nilon...) và chất thải rắn hữu cơ (thực phẩm, rau quả củ phế thải, lá cây...).

- Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn bằng nhựa có nắp đậy tại các khu vực dọc tuyến đường giao thông chính, với khoảng cách các thùng nhỏ hơn 100m/thùng.

- Chất thải trong các thùng chứa được thu gom và đưa về khu xử lý chất thải rắn.

7. Các giải pháp thực hiện khi tổ chức tái định canh:

Tổ chức chuyển đổi ngành nghề, tổ chức các lớp đào tạo nghề ưu tiên cho các đối tượng lao động bị mất đất sản xuất để có tay nghề vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp theo chương trình đào tạo chuyển đổi ngành nghề tại địa phương.

8. Giải pháp bảo vệ môi trường:

Giám sát chất lượng không khí:

- Thông số giám sát: Bụi tổng cộng, bụi lơ lửng, tiếng ồn, khí CO, SO2, NOx, H2S, hơi kiềm, hơi hữu cơ.

- Tần suất giám sát: Giám sát định kỳ 1 tháng/lần. Có thể kiểm tra bất thường nếu thấy có nghi vấn về khả năng hàm lượng các thông số trên tăng cao.

- Vị trí giám sát: Tất cả các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, cuối hướng gió từ cách nhà máy, xí nghiệp 150-200 m (theo mùa).

- Giám sát chất lượng nước: Nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp được giám sát nhằm đảm bảo chất lượng nước đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung và trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

- Thông số giám sát: Độ pH, nhiệt độ, dầu mỡ, SS, COD, BOD5, vi khuẩn gây bệnh, hàm lượng các kim loại nặng, thành phần của các nguyên liệu và phụ gia.

- Tần suất giám sát: 3 tháng 1 lần và đột xuất có khiếu nại của nhân dân.

- Vị trí giám sát: Tại vị trí xả nước thải của các nhà máy, xí nghiệp vào mạng lưới thoát nước thải của khu công nghiệp.

9. Những hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực để thực hiện:

9.1. Hạng mục ưu tiên đầu tư:

- San nền.

- Hệ thống giao thông, thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước thải.

- Trạm biến áp, đường cáp 22kv.

- Hệ thống cấp nước.

- Hệ thống thông tin liên lạc.

9.2. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Điều 2: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Bờ Y, tỷ lệ 1/5000 - thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum được phê duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch xây dựng theo quy hoạch.

Giao Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Xúc tiến đầu tư - TM và Du lịch tỉnh;
- Lưu VT-KTN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thanh Hà

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản