5748

Quyết định 13/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

5748
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 13/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 13/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 13/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/01/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ.

2. Phó trưởng Ban thường trực:

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thứ trưởng Bộ Y tế.

3. Các thành viên:

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Thương mại;

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ giao thông Vận tải;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thứ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

Điều 2. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm có các Tiểu ban trực thuộc như sau:

- Tiểu ban giám sát, phòng, chống dịch;

- Tiểu ban tuyên truyền;

- Tiểu ban hậu cần;

Thành phần và nhiệm vụ của từng Tiểu ban do trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 3. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm;

2. Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm.

Điều 4. Chế độ làm việc:

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn;

Trưởng Ban chỉ đạo quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Điều 5. Giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch cúm ở người theo các nội dung quy định tại Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư TW Đảng,
-Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng, (đã ký)
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc, Phan Văn Khải
- Lưu: NN (4), VT.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phan Văn Khải

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản