326048

Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương đầu tư dự án xây dựng xưởng gia công cơ khí và sản xuất cấu kiện thép do tỉnh Ninh Bình ban hành

326048
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương đầu tư dự án xây dựng xưởng gia công cơ khí và sản xuất cấu kiện thép do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 1285/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1285/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 05/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ quy định về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đi lần 1 năm 2015;

Thực hiện kết luận tại phiên giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 29/9/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2059/BC-KHĐT ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TOÀN.

Mã số doanh nghiệp: 2700333914 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 09/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28/06/2011.

Địa chỉ trụ sở chính: số 118, đường Hoàng Diệu, phố Phúc Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0303.633.899                  Email: dntnthanhtoan@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: GIANG VĂN THANH      Giới tính: Nam.

- Chức danh: Giám đốc.

- Ngày sinh: 04/3/1963                     Quốc tịch: Việt Nam.

- Chứng minh nhân dân số: 164 110 346 do Công an tỉnh Ninh Bình cấp ngày 15/03/1999.

- Địa chỉ thường trú: Số 118, đường Hoàng Diệu, phố Phúc Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Chỗ ở hiện tại: Số 118, đường Hoàng Diệu, phố Phúc Sơn, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng xưởng gia công cơ khí và sản xuất cấu kiện thép phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh.

- Tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng thêm nguồn thu cho Doanh nghiệp, đóng góp vào ngân sách địa phương và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn.

3. Quy mô dự án: Tổng diện tích đất xây dựng: 10.045 m2 bao gồm các hạng mục sau:

- Nhà điều hành + ăn nghỉ công nhân (02 tầng), diện tích xây dựng 200 m2; diện tích sàn 400m2;

- Xưởng gia công cơ khí, cấu kiện thép diện tích 2.730 m2;

- Xưởng hoàn thiện sản phẩm + kho vật tư diện tích 1.008 m2;

- Sân gia công ngoài trời diện tích 1.540 m2;

- Trạm biến áp + nhà máy phát diện tích 30 m2;

- Lán tập kết rác thải diện tích 18 m2;

- Bể thu gom xử lý nước thải diện tích 21 m2;

- Hồ điều hòa + PCCC diện tích 230 m2;

- Nhà vệ sinh chung (02 nhà) diện tích 60 m2;

- Cây xanh cách ly diện tích 950 m2;

- Nhà bảo vệ diện tích 18 m2;

- Cổng, hàng rào diện tích 102 m2;

- Lán xe diện tích 45 m2;

- Sân đường nội bộ diện tích 3.093 m2.

4. Địa điểm xây dựng: Tại thửa số 82, 83, 84, 97, 98 và từ thửa số 156 đến số 183 tờ bản đồ số 31 bản đồ địa chính phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình lập năm 2011, tỷ lệ 1/1.000; vị trí cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đất Công ty s 16 Thăng Long;

- Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch;

- Phía Tây Nam giáp đường bê tông và khu tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề Ninh Phong giai đoạn I;

- Phía Đông Nam giáp đất Công ty may xuất khẩu Ninh Bình.

5. Diện tích đất phục vụ dự án: 10.045 m2.

6. Hình thc sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn 49 năm.

7. Tổng mức đầu tư: 18.166.000.000 đồng (Mười tám tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).

8. Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

9. Thời gian và tiến độ thực hiện:

- Quý IV năm 2016 lập hồ sơ dự án trình xin quyết định chủ trương đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán các hạng mục công trình, xin cấp phép xây dựng.

- Quý I năm 2017 đến quý IV năm 2018 triển khai xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị, đưa dự án vào hoạt động.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo các ưu đãi hiện hành của Nhà nước và tỉnh Ninh Bình.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Theo các ưu đãi hiện hành của Nhà nước và tỉnh Ninh Bình.

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: Theo các ưu đãi hiện hành của Nhà nước và tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư

Yêu cầu Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Toàn thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng Quyết định này và ý kiến của các sở, ngành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

- Triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ và các quy định hiện hành khác của pháp luật Việt Nam.

- Phương án thiết kế phải đảm bảo yêu cầu về kỹ và mỹ thuật, phù hợp và hài hòa với cảnh quan và các công trình lân cận trong khu vực; đảm bảo thuận tiện cho kinh doanh và các điều kiện phục vụ công tác phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra; phải được cấp có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt trước khi đưa vào triển khai thực hiện.

- Sử dụng hệ thống dây truyền công nghệ sản xuất, tổ chức không gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực. Trước khi khởi công xây dựng phải thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục về cấp giấy phép xây dựng; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng thể dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tuân thủ theo đúng các quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định trên.

- Khi triển khai xây dựng cần phải thực hiện khảo sát địa chất công trình làm cơ sở lựa chọn giải pháp thiết kế móng cho phù hợp; thiết kế tính toán kết cấu các hạng mục công trình đảm bảo an toàn chịu lực.

- Thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền để xác định điểm đấu nối kỹ thuật như cấp điện, thoát nước, giao thông, độ cao công trình.

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Chỉ được phép hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về tuyển dụng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và các quy định an toàn - vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy, nổ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện việc ký quỹ, bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định; cam kết cụ thể và triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp; nếu triển khai chậm tiến độ và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép giãn tiến độ, Nhà đầu tư phải hoàn trả dự án, mặt bằng sạch và không được hỗ trợ, đền bù.

- Lập và gửi báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm theo quy định tại Điều 71 của Luật Đầu tư; báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản gốc; Nhà đầu tư được cấp một bản, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại UBND tỉnh Ninh Bình./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP và các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;
- UBND thành phố Ninh Bình;
- Lưu VT, VP4, 3.
NT55.10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản