Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 119/2003/QĐ-BNN thành lập Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật trực thuộc Viện Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 119/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/11/2003 Số công báo: 182-182
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 119/2003/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/11/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/11/2003
Số công báo: 182-182
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT TRỰC THUỘC VIỆN CHĂN NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ về việc công nhận cơ quan chủ rì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm;
Căn cứ Quyết định số 01/2002/QĐ- BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí chức năng

Thành lập Phòng thí nghiêm trọng điểm Công nghệ tế bào đồng vật trực thuộc Viện Chăn nuôi.

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật là đơn vị sự nghệp khoa học về công nghệ sinh học trực thuộc Viện Chăn nuôi.

Phòng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Phòng đặt tại xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, (tại trụ sở Viện Chăn nuôi).

Điều 2. Nhiệm vụ của Phòng

Phòng Thí nghiệm trong điểm Công nghệ tế bào động vật có nhiệm vụ phục vụ công tác nghiên cứu và nghiên cứu chủ yếu về:

1. Di truyền phân từ và nuôi cấy tế bào động vật; cấy truyền phôi; sinh sản và thụ tinh nhân tạo, sinh lý sinh sản động vật.

2. Sinh học phân tư, miễn dịch, bệnh lý động vật.

3. Tham gia đào tạo các cán bộ có trình độ cao về công nghệ tế bao động vật

Giao Viện trưởng Viện Chăn nuôi quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế cụ thể và quản lý Phòng Thí nghiệm trong điểm Công nghệ tế bào động vật theo quy định tài Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm , ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ( nay là Bộ Khoa học Công nghệ).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc bộ và Viện trưởng Viện Chăn nuôi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNGBùi Bá Bổng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản