Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1139/2005/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ hợp thứ 10;
Căn cứ vào Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 48/CP-XDPL ngày 20/4/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 10 ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

DANH SÁCH

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo quyết định số 1139/2005/QĐ-CTN ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch nước)

1. Trương Thị Bích Thùy, sinh ngày 28/9/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 5/8 đường Bị Nội, khóm 11, phường Bì Nội, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc, Đài Loan.

2. Ngô Thị Hoài Tâm, sinh ngày 06/7/1978 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 24/12 Tân Ôn, khóm 11, Ôn Để, Thủy Lâm, Vân Lâm, Đài Loan.

3. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 14/12/1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nam

Hiện trú tại: số 8/1/2 ngõ 24, đường Văn Hóa, tổ 12, phường Phúc Đán, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên, Đài Loan.

4. La Yến Bình, sinh ngày 28/02/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 38 Thôn Mông Chính, khóm 15, thôn Nội Giang, xã Đại Nội, huyện Đài Nam, Đài Loan.

5. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 19/5/1968 tại Vĩnh Long. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 473 đường Vĩnh Thanh, khóm 4, phường Thủy Vĩ, thành phố Trung Lịch, huyện Đài Bắc, Đài Loan.

6. Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 04/5/1975 tại Đồng Nai. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 20/9110/112, đường Cơ Kim Nhất, khóm 14, phường Hưng Liêu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long, Đài Loan.

7. Nguyễn Thị Ngọc Chua, sinh năm 1975 tại Sóc Trăng. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 3, Peitou, Yen Cheng, Kaohsiung, Đài Loan.

8. Hùynh Thanh Tuyền, sinh ngày 20/10/1975 tại Cần Thơ. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 21, ngõ 133, đường Phú An Nhị, khóm 18, phường Nam Thành, thành phố Phượng Sơn, huyện Cao Hùng, Đài Loan.

9. Huỳnh Lê Yến Oanh, sinh ngày 20/5/1971 tại Long An. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: số 220, đường Thanh Hải, đoạn 2, khóm 25, phường Thượng Thạch, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung, Đài Loan.

10. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 08/4/1957 tại thành phố Hà Nội. Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tổ 11, bản Nông Đuộng Nửa, quận Xỉ-Khột-Ta-Bong, thành phố Viên Chăn, CHDCND Lào./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản