6156

Quyết định 1059/2005/QĐ-BTM hướng dẫn đăng ký mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

6156
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1059/2005/QĐ-BTM hướng dẫn đăng ký mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1059/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 25/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1059/2005/QĐ-BTM
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 25/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1059/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 

 

 QUYẾT ĐỊNH

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ NHÀ SẢN XUẤT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Căn cứ quy định của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) về việc khai mã số nhà sản xuất hàng dệt may nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, sau khi thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan, Bộ Thương mại hướng dẫn thương nhân sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các nhà sản xuất các chủng loại (cat.) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (bao gồm cả hàng có quản lý hạn ngạch và không quản lý hạn ngạch) đều phải đăng ký mã số nhà sản xuất (MID) tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương mại.

1.1 . Thương nhân đã sản xuất, xuất khẩu các chủng loại hàng dệt may có quản lý hạn ngạch sang thị trường Hoa Kỳ từ năm 2003 đã có mã MID nhưng xác định chưa đúng nguyên tắc nêu tại Phụ lục kèm theo thông báo này, đề nghị đăng ký lại với các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực khi làm thủ tục xuất khẩu hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

1.2 . Thương nhân sản xuất, xuất khẩu các chủng loại hàng dệt may không bị quản lý hạn ngạch, hoặc lần đầu xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ làm thủ tục đăng ký mã MID tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Bộ Thương mại theo mẫu 1 kèm theo Thông báo này.

1.3 . Thương nhân kinh doanh thương mại thuần tuý, không trực tiếp sản xuất hàng dệt may xuất khẩu không có mã MID. Các thương nhân này khi đứng tên nhà xuất khẩu phải kê khai mã MID của thương nhân sản xuất lô hàng trên các chứng từ xuất khẩu.

2. Xác định mã số nhà sản xuất (MID): Các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ phối hợp với nhà nhập khẩu hoặc môi giới hải quan xác định mã (MID) theo quy định.

2.1. Thương nhân khi làm thủ tục xuất khẩu kê khai mã MID vào ô số 1 trên tờ khai xuất khẩu của Hải quan (sau tên và địa chỉ người xuất khẩu) và ô số 23 trên Hoá đơn thương mại (sau tên và địa chỉ nhà sản xuất) theo đúng mã MID đã đăng ký tại Phòng Quản lý XNK khu vực trực thuộc Bộ Thương mại và chịu trách nhiệm về việc kê khai này.

2.2. Thương nhân lập tờ khai xuất khẩu của Hải quan riêng theo từng nhà sản xuất.

2.3. Mã MID điền sai mã số nước sản xuất và của các thương nhân kinh doanh thương mại thuần tuý sẽ được coi là không hợp lệ và Hải quan Hoa Kỳ sẽ từ chối nhập cảng.

3. Tra cứu thông tin: Thông tin hướng dẫn chi tiết tạo lập mã số của nhà sản xuất (MID) tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này. Thương nhân có nhu cầu được hướng dẫn thêm về việc tạo lập mã MID và thủ tục đăng ký mã MID gửi email về địa chỉ dmhk@mot.gov.vn của Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may - Bộ Thương mại hoặc các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực để được giải đáp.

4. Bộ Thương mại yêu cầu các Thương nhân chưa có mã MID phải đăng ký sớm với Phòng Quản lý XNK Khu vực để tránh việc hàng hoá xuất khẩu sang Hoa Kỳ không được làm thủ tục thông quan vào Hoa Kỳ.

5. Nhằm tăng cường chống gian lận và ngăn chặn chuyển tải bất hợp pháp, liên ngành Thương mại, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may sẽ phối hợp thực hiện kiểm tra những lô hàng thương nhân xuất khẩu có nghi vấn vi phạm. Trường hợp phát hiện có gian lận trong việc khai báo thông tin về nhà sản xuất, Liên Bộ sẽ xử lí theo quy định về điều hành xuất nhập khẩu dệt may hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.

Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Thương mại để giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

…., ngày… tháng…. năm….

 

KÍNH GỬI: PHÒNG QUẢN LÝ XNK KHU VỰC...

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ NHÀ SẢN XUẤT (MID) HÀNG DỆT MAY

XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

 

1. Tên Thương nhân (tên đầy đủ):

2. Tên giao dịch giao dịch tiếng Anh:

3. Giấy đăng ký kinh doanh số: Cấp ngày:

4. Mã số XNK (Mã số Hải quan):

5. Điện thoại: Fax: Email:

6. Địa chỉ trụ sở chính:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị:

9. Mã số nhà sản xuất (MID) (do Phòng QLXNK cấp):

10. Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng Quản lý XNK khu vực:

Thương nhân xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trên.

Người đứng đầu thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục: QUY TẮC TẠO MÃ SỐ NHÀ SẢN XUẤT HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

(Kèm theo Thông báo số 1059 /TM-DM ngày 25 /11/2005)

I. Những nguyên tắc tạo mã số nhà sản xuất (MID- Manufacturer IDentification)

Mã số có thể dài tới 15 ký tự liền (không có khoảng trống giữa các số).

Nước sản xuất

Tên nhà sản xuất

Địa chỉ nhà sản xuất

Tên thành phố

2 ký tự tên nước

(theo ISO)

Tối đa 6 ký tự.

Tối đa 4 ký tự

3 ký tự đầu của tên thành phố

 

Hướng dẫn chi tiết cách xác định các ký tự trong MID như sau:

1. Nước sản xuất: sử dụng mã số chuẩn quốc tế ISO cho nước xuất xứ thực sự của sản phẩm.

Đối với Việt Nam là VN. Có một số ngoại lệ trong quy định với Canada vì mã số CA không phải là mã số nước cho Canada, có một bảng ký tự riêng cho các tỉnh của Canada.

2. Tên Nhà sản xuất: Sử dụng ba ký tự đầu tiên của mỗi từ trong hai “từ” đầu tiên của tên nhà sản xuất. Nếu tên công ty chỉ có một “từ” thì chỉ sử dụng 3 ký tự đầu tiên của từ đó.

Ví dụ:

Amalgamated Plastics Corp. sẽ là “AMAPLA;”

Bergstrom sẽ là “BER.”

Nếu trong tên công ty có viết tắt từ hai chữ trở lên, thì tất cả các chữ viết tắt đó được gộp lai coi là một từ.

Ví dụ:

A B C Company sẽ là “ABCCOM.”

O.A.S.I.S. Corp. sẽ là “OASCOR.”

Trong tên nhà sản xuất, các từ tiếng Anh như: a, an, and, of, và the được bỏ qua.

Ví dụ: “The Embassy of Spain” sẽ là “EMBSPA.”

Các phần của tên công ty có dấu gạch ngang được coi như một từ.

Ví dụ: “Rawles – Aden Corp.” sẽ là “RAWCOR.”

Một số tên sẽ bao gồm cả số, ví dụ:

“20th Century Fox” sẽ là “20TCEN”

“Concept 2000” sẽ là “CON200.”

Một số từ trong tên là danh từ chung, hoặc chỉ chức năng danh hoặc tính chất của nhà sản xuất thì không được dùng để tạo MID.

Ví dụ hầu hết các nhà máy dệt ở Macao đều bắt đầu bằng từ “Fabrica de Artigos de Vestuario” có nghĩa là “Factory of Clothing.” Đối với một nhà máy tên là “Fabrica de Artigos de Vestuario JUMP HIGH Ltd,” thì chỉ dùng các từ “JUMP HIGH” để xây dưng MID.

Đối với Việt Nam, nếu tên công ty là “Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Trường Minh” thì chỉ có Trương Minh đựợc dùng để xây dưng MID và sẽ là “TRUMIN”.

3. Địa chỉ nhà sản xuất: Tìm số lớn nhất trong dòng địa chỉ và sử dụng tới 4 số đầu tiên

Ví dụ: “11455 Main Street Suite 9999” sẽ là “1145”.

Số phòng hay hộp thư bưu điện (PO Box) sẽ được sử dụng nếu nó chữ số lớn nhất

Ví dụ: “232 Main Street, Suite 1234” sẽ thành “1234”.

Nếu số trong địa chỉ được đánh vần ra, như là “One Thousand Century Plaza,” thì sẽ không có số nào trong phần này của MID.

Tuy nhiên, nếu địa chỉ là “One Thousand Century Plaza Suite 345,” thì con số sử dụng sẽ là “345.”

Nếu có dấu phẩy hay dấu gạch ngang giữa các số, thì hãy bỏ qua các dấu ngắt đoạn đó và sử dụng số còn lại. Ví dụ: “12,34,56 Alaska Road” and “12-34-56 Alaska Road” sẽ thành “1234.”

Nếu các số được phân chia bởi một khoảng trống, thì khoảng trống là một khoảng phân chia ranh giới và phần lớn hơn trong hai số sẽ được sử dụng. Ví dụ: “Apt. 509 2727 Cleveland St.” sẽ thành “2727.”

4. Tên thành phố : sử dụng 3 ký tự chữ cái đầu tiên từ tên của thành phố.

Ví dụ:

“Tokyo” sẽ thành “TOK,”

“St. Michel” sẽ thành “STM,”

“18-Mile High” sẽ thành “MIL,”

và “The Hague” sẽ thành “HAG.”

Chú ý rằng tất cả các con số trong dòng thành phố sẽ bị loại bỏ.

Đối với các quốc gia là một thành phố, tên của nước cũng gồm ba chữ cái đầu tiên, Ví dụ như Hồng Kông sẽ thành “HON,” Singapore sẽ thành “SIN,” và Macau sẽ thành“MAC.”

5. Những nguyên tắc chung khác:

Bỏ qua tất cả những dấu cách ngắt câu như dấu phẩy, dấu móc và các ký hiệu (ví dụ như &)

Bỏ qua tất cả các chữ viết tắt một chữ như chữ S trong “Thomas S. Delvaux Company.

Bỏ qua tất cả những khoảng chỉ dẫn trước bất kỳ một tên hay địa chỉ nào.

Dưới đây là một số ví dụ về tên các nhà sản xuất, địa chỉ và mã số MID tương ứng của họ. 

LA VIE DE FRANCE FRLAVIE243BRE

243 Rue de la Payees

62591 Bremond, France

20TH CENTURY TECHNOLOGIES VE20TCEN5880CAR

5 Ricardo Munoz, Suite 5880

Caracas, Venezuela

THE E.K. RODGERS COMPANIES GBEKRODLON

One Hawthorne Lane

London, England SW1Y5HO

THE GREENHOUSE USGRE45BIR

45 Royal Crescent

Birmingham, Alabama 35204

CARDUCCIO AND JONES AUCARJON88SID

88 Canberra Avenue

Sidney, Australia

N. MINAMI & CO., LTD. JPMINCO26KOB

2-6, 8-Chome Isogami-Dori

Fukiai-Ku

Kobe, Japan

BOCCHACCIO S.P.A. ITBOCSPA61VER

Visa Mendotti, 61

8320 Verona, Italy

MURLA-PRAXITELES INC. GRMURINCATH

Athens, Greece

SIGMA COY E.X.T. ITSIGCOY1640SMY

4000 Smyrna, Italy

1640 Delgado

COMPANHIA TEXTIL KARSTEN PTKAR2527LIS

Calle Grande, 25-27

67890 Lisbon, Portugal

HURON LANDMARK XOHURLAN1840WIN

1840 Huron Road

Windsor, ON, Canada N9C 2L5

 

II. Áp dụng MID với toàn bộ các nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ:

MID của nhà sản xuất sẽ xác định xuất xứ của hàng hóa, do vậy để đảm bảo cấp MID cho toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ (kể cả phi hạn ngạch) đòi hỏi phải có việc xác minh sự tồn tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp đó.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản