15848

Quyết định 10/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

15848
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 10/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 10/2006/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2006 Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10/2006/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 06/12/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/12/2006
Số công báo: 41-42
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

số: 10/2006/QĐ-BLĐTBXH

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 33/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao độngThương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề để cấp cho người hoàn thành chương trình đào tạo theo chương trình khung chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

Điều 2. Chứng chỉ sư phạm dạy nghề có kích thước 10cm x 14cm, gồm 4 trang; trang 1 và trang 4 là bìa của Chứng chỉ; trang 2 và 3 là ruột của Chứng chỉ.

Bìa của Chứng chỉ sư phạm dạy nghề có màu đỏ đậm, phủ nhựa, các chữ in trên bìa màu vàng. Nội dung của trang 1 từ trên xuống dưới như sau: phía trên là dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; ở giữa gồm 2 dòng chữ: dòng trên là cụm từ: CHỨNG CHỈ và dòng dưới là cụm từ: SƯ PHẠM DẠY NGHỀ. Trang 4 không in chữ và hình.

Ruột của Chứng chỉ sư phạm dạy nghề có nền màu trắng, hoa văn có dạng hình sóng màu xanh nhạt; dòng chữ CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ ở trang 2 có màu đỏ tươi, các chữ khác và dòng kẻ có màu đen; ở giữa trang 3 có hình Quốc huy in chìm. Nội dung cụ thể in trên trang bìa và các trang ruột của Chứng chỉ sư phạm dạy nghề theo mẫu đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề nói tại Điều 1 của Quyết định này được phát hành thống nhất trong cả nước.

Điều 4. Giao cho Tổng cục Dạy nghề thống nhất quản lý, phát hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề trên phạm vi cả nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Tổng cục Dạy nghề có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, các cơ sở dạy nghề thi hành quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 


MẪU

CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ:
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Trang 2 và 3

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

 

 

CHỨNG CHỈ

SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

 

Số hiệu:                   /LĐTBXH-DN

              

Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

 

Vào sổ số:………………………

Ngày…… tháng……. năm…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

……………………………………………

……………………………………………

Cấp cho:…………………………………..

Sinh ngày:………………………………...

Nguyên quán:…………………………….

Đã hoàn thành chương trình đào tạo Chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

Từ ngày…../…../…. đến ngày…../…../…..

Đạt loại:…………………………………..

Theo quyết định số:………………………

Ngày….. tháng…… năm……

…….ngày….. tháng…… năm……

Hiệu trưởng/Giám đốc

 

 

 


Trang 1 và 4

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHỨNG CHỈ

SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản