9660

Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

9660
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 04/2006/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2006 Số công báo: 43-44
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/2006/QĐ-BGDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 26/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2006
Số công báo: 43-44
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/1998/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 18/12/1998; QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/1999/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 10/12/1999; QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 12/11/2001; QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 01/3/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 17/02/2005 CỦA BỘTRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001; Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2004 và Quyết định số 05/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Môn thi

Mỗi thí sinh chỉ được tham dự 1 môn thi trong các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mỗi môn thi nói trên trong một bảng thi phải có tối thiểu từ 5 đơn vị đăng ký dự thi trở lên mới tổ chức thi.

Thể lệ đăng ký như quy định tại Điều 9 của Quy chế này”.

2. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Nội dung và phạm vi đề thi

Theo chương trình toàn cấp THPT hiện hành và Hướng dẫn nội dung dạy - học các môn chuyên, trường THPT chuyên”.

3. Điều 15 được bổ sung như sau:

“Điều 15. Đề thi

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

a) Đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm; phù hợp với nội dung, phạm vi đề thi quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

b) Phân loại được trình độ của học sinh, đảm bảo chọn đúng học sinh giỏi.

c) Đề thi chưa được công bố ở bất cứ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào”.

4. Điểm c, Khoản 2, Điều 21 được bổ sung như sau:

“Điều 21. Hội đồng soạn thảo đề thi

2. Việc thành lập Hội đồng soạn thảo đề thi.

c)…

- Tổ chức đọc lại và góp ý cho đề thi, hướng dẫn chấm thi.

- …”

5. Khoản 3, Điều 28 được bổ sung như sau:

“Điều 28. Trách nhiệm của thí sinh

3. ...

Khi nhận đề thi phải kiểm tra và ghi số báo danh vào đề thi. Nếu thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị trong vòng 15 phút sau khi nhận đề”.

6. Khoản 3, Điều 31 được sửa đổi như sau:

“Điều 31. Các nguyên tắc xét giải

3. Tổng số đạt giải (từ khuyến khích trở lên) của mỗi môn thi trong từng bảng thi không quá 50% số thí sinh dự thi. Trong đó:

- Số đạt từ giải ba trở lên không quá 60% tổng số giải.

- Số đạt giải nhất không quá 5% tổng số giải:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Nguyễn Minh Hiển

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản