8922

Quyết định 04/2006/QĐ-BBCVT quy định việc quản lý giá sàn cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

8922
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 04/2006/QĐ-BBCVT quy định việc quản lý giá sàn cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu: 04/2006/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 17/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/01/2006 Số công báo: 43-44
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/2006/QĐ-BBCVT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông
Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 17/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/01/2006
Số công báo: 43-44
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 

  

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ GIÁ SÀN CƯỚC THANH TOÁN QUỐC TẾ  VÀ CƯỚC KẾT CUỐI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ CHIỀU VỀ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư 110/2005/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trên cơ sở quan hệ cung cầu và điều kiện thực tế của thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế (IDD và VOIP) xác định và đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông mức sàn giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam. Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ có qui định hướng dẫn cụ thể đối với việc đăng ký và quản lý giá cước thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp.

Điều 2. Trên cơ sở mức sàn giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam đã đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế được chủ động đàm phán, thỏa thuận mức giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam với các đối tác nước ngoài với điều kiện mức giá cước thoả thuận không thấp hơn mức sàn đã đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 3. Để đảm bảo cạnh tranh, phát triển thị trường viễn thông và thực hiện nghĩa vụ công ích theo đúng các qui định của Pháp luật, các doanh nghiệp có tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam (bao gồm IDD và VOIP) theo quí vượt mức 39% tổng lưu lượng của thị trường điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam có trách nhiệm đóng góp vào Quĩ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam phần cước kết nối bổ sung là 17 US cents/phút đối với phần lưu lượng vượt mức.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2005/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 8 năm 2005 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Nam ThắngVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản