124558

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

124558
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 03/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2011 Số công báo: 23-23
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 03/03/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2011
Số công báo: 23-23
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 03 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận (tại Tờ trình số 32/TTr-TP ngày 24 tháng 02 năm 2011)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 10 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành hết hiệu lực thi hành, theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2011 của
Ủy ban nhân dân quận 8)

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

NỘI DUNG VĂN BẢN

01

42/2006/QĐ-UBND

07/11/2006

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí giại đoạn 2006 - 2010

02

43/2006/QĐ-UBND

07/11/2006

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động chống tham nhũng giại đoạn 2006 - 2010

03

02/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn

2006 - 2010

04

08/2009/QĐ-UBND

25/11/2009

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8

05

11/2009/QĐ-UBND

30/12/2009

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

06

04/2007/CT-UBND

15/3/2007

Chỉ thị về việc xây dựng lực lượng DQTV phòng không, dân quân cơ động và dân quân thường trực trên địa bàn quận 8 từ năm 2006 đến năm 2010

07

04/2009/CT-UBND

21/12/2009

Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động và Hội nghị cán bộ công chức năm 2010

08

05/2009/CT-UBND

25/12/2009

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

09

01/2010/CT-UBND

11/01/2010

Chỉ thị về thực hiện công tác đăng ký NVQS, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010

10

03/2010/CT-UBND-M

16/9/2010

Về việc tổ chức, chuẩn bị và thực hành diễn tập phương án xử lý tình huống tập trung đông người biểu tình trước cơ quan Nhà nước, tuần hành biểu tình trên đường phố, giải thoát con tin, xử lý bom, mìn kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn quận 8 năm 2010

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản