9595

Quy định 16/2004/QĐ-SGDĐT về việc cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hệ Bổ túc, Trung học cơ sở hệ Bổ túc và các loại Giấy chứng nhận do Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội ban hành

9595
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quy định 16/2004/QĐ-SGDĐT về việc cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hệ Bổ túc, Trung học cơ sở hệ Bổ túc và các loại Giấy chứng nhận do Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 16/2004/QĐ-SGDĐT Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn
Ngày ban hành: 05/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/2004/QĐ-SGDĐT
Loại văn bản: Quy định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn
Ngày ban hành: 05/01/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2004/QĐ-SGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2004 

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẢN SAO, ĐÍNH CHÍNH CÁC LOẠI BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỆ BỔ TÚC, TRUNG HỌC CƠ SỞ HỆ BỔ TÚC VÀ CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

Căn cứ các công văn số 6025/THPT ngày 17/7/2003 về quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THPT và THCS, số 6477/GDTX ngày 30/7/2003 về quản lý , cấp phát bằng tốt nghiệp THPT, THCS hệ Bổ túc, số 10453/GDTrH ngày 24/10/2003 về việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp các loại của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định cụ thể về việc cấp bản sao, đính chính bằng tốt nghiệp, các loại Giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận kết quả thi, Giấy chứng nhận vào lớp 10 THPT...) gồm các giấy tờ với từng loại như sau:

I.CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Đơn có xác nhận lý do mất bằng, hỏng bằng mất bản sao của của chính quyền hoặc công an cấp xã, phường và của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp (theo mẫu).

2. Học bạ gốc của cấp học.

3. Ảnh cỡ 3x4 cm, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh của học sinh có đóng dấu xác nhận của nhà trường.

II. ĐÍNH CHÍNH BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Đơn xin đính chính bằng tốt nghiệp có xác nhận của nhà trường (theo mẫu).
2. Học bạ gốc của học sinh.
3. Giấy khai sinh.
4. Bằng tốt nghiệp.
Ghi chú: Chỉ đính chính bằng tốt nghiệp khi:
* Học bạ gốc và giấy khai sinh trùng khớp nhau về các thông tin cần đính chính.
* Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày nhận bằng.
* Các trường hợp thay đổi học tên, ngày sinh... cần phải có Quyết định về việc thay đổi của UBND Thành phố hoặc SỞ Tư Pháp (trong thời hạn 1 năm kể từ khi có quyết định).

III. CẤP CÁC LOẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Giấy chứng nhận vào lớp 10 THPT: phải có Giấy giới thiệu chuyển trường (theo đúng mẫu quy định của Sở).
2. Giấy chứng nhận kết quả thi: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có xác nhận của nhà trường và 1 ảnh cỡ 3x4 cm có xác nhận của trường ở mặt sau của ảnh.

IV. BỔ SUNG ẢNH VÀO BẰNG

1. Giấy giới thiệu của trường.

2. Ảnh 3x4 cm mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh và đóng dấu xác nhận của trường.

Ghi chú : Chỉ bổ sung ảnh vào bằng tốt nghiệp đối với những bằng tốt nghiệp khi cấp chưa có ảnh.

GIỜ LÀM VIỆC:

+ Tiếp nhận hồ sơ: Ngành học phổ thông sáng thứ Tư, ngành học BTVH sáng Thứ Sáu hàng tuần (từ 8h30 đến 11h00).

+ Trả kết quả: Sau 1 tuần lễ. Khi đến nhận kết quả ngoài Giấy hẹn, người nhận phải có Giấy chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu. Người làm thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của Cơ quan hoặc Chính quyền địa phương.

MỨC THU PHÍ:

- Cấp bản sao: 10.000đ/1 bản

-Đính chính bằng, cấp các loại giấy chứng nhận: 5.000đ/1bản

Quy định này được bắ đầu thực hiện từ ngày 04/02/2004, Sở yêu cầu các trường THPT, các phòng GD – ĐT, trường THCS, BTVH, Trung tâm GDTX (Phòng GD – ĐT sao gửi quy định này tới tất cả các trường THCS, Trung tâm GDTX, trường BTVH) thực hiện nghiêm túc quy định này đồng thời thông báo rộng rãi tại trường để phụ huynh, học sinh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-VP UBND Thành ph
-Vụ GDTrH, GDTX
-Các phòng GD-ĐT, các trường THP
- Lưu VT, QLT
               

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
Nguyễn Tiến Đoàn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản