9702

Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND(KVI) về việc đặt tên các đường phố thị xã Bắc Cạn do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

9702
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND(KVI) về việc đặt tên các đường phố thị xã Bắc Cạn do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 09/2000/NQ-HĐND(KVI) Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hà Sỹ Toàn
Ngày ban hành: 20/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 09/2000/NQ-HĐND(KVI)
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: Hà Sỹ Toàn
Ngày ban hành: 20/07/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC CẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2000/NQ-HĐND(KVI)

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 07 năm 2000 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Điều 120 Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1992;
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 1994;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 24 /TT-UB ngày7/ 7/2000 của UBND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Thống nhất đặt tên cho các đường phố thuộc thị xã Bắc Kạn như sau:

1- Đường lộ giới 41m từ ngã ba đường phố mới (đường Trần Hưng Đạo) đến đầu cầu Phà, đặt tên là đường Trường Chinh.

2- Đường lộ giới 36 mét dài 749m từ điểm tiếp giáp Quốc lộ 3 mới tránh thị xã Bắc Kạn (đường Kon Tum ) đến ngã 3 tiếp giáp đường Đội Kỳ và đường sang sông, đặt tên là đường Hùng Vương.

3- Đường lộ giới 36m dài 768m từ km 154 + 800 Quốc lộ 3 (cũ) đến ngã ba đường Quốc lộ 3 mới tránh thị xã (đường Kon Tum) đặt tên là đường Trần Hưng Đạo.

4- Đường Quốc lộ 3 mới tránh thị xã Bắc Kạn từ km 153 + 800 Quốc lộ 3 (cũ) đến đầu cầu mới (phía đông thị xã Bắc Kạn) đặt tên là đường Kon Tum.

5- Đường phía Tây thị xã lộ giới 27m dài 2.658 m từ km 153 + 500 QL3 (cũ) đến km 1 + 50 (ĐT 257), đặt tên là đường Nguyễn Văn Tố.

6- Đoạn đường dài 884 m từ cuối đường Hùng Vương đến Trường PTTH Bắc Kạn( ngã 3 đường đi xã Dương Quang), đặt tên là đường Đội Kỳ .

7- Đường dọc kè Sông Cầu, dài 1.560 m từ ngã ba đường Trường Chinh (gần khách sạn Hương Sơn) đến ngã ba đường đi xã Dương Quang, đặt tên là đường Thanh Niên.

8- Đoạn đường Quốc lộ 3 từ đầu cầu Phà mới (phường Nguyễn Thị Minh Khai) đến giao lộ Quốc lộ 3 mới tránh thị xã, đặt tên là đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá VI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/7/2000.

 

 
Nơi nhận

- UBTVQH
- Chính phủ (B/c)
- VP Quốc hội
- VPChủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ
- TT Tỉnh uỷ
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã
- Lưu: VT-LĐVP -NCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
Hà Sỹ Toàn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản