406971

Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

406971
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 72/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Xuân Anh
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 72/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Nguyễn Xuân Anh
Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và Quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét Tờ trình số 9501/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Cụ thể như sau:

1. Định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn

a) Phát triển hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố đảm bảo theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước; phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả thành phố và từng địa bàn quận, huyện.

b) Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

c) Khuyến khích các đơn vị đầu tư xây dựng các cơ sở chiết nạp, cấp, chế biến khí hóa lỏng trên địa bàn thành phố, ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sang chiết nạp, cấp, chế biến, từng bước hình thành một thị trường cũng ổn định để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng của thành phố Đà Nẵng.

d) Khuyến khích thương nhân đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị và cửa hàng kinh doanh LPG hiện có đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, văn minh thương mại, nâng cao tính cạnh tranh, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

2. Tiêu chí kỹ thuật đối với kho, trạm chiết nạp, trạm cấp, cửa hàng bán lẻ LPG

a) Đối với các kho, trạm chiết nạp, trạm cấp LPG

- Cơ sở chiết nạp và các kho bảo quản phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến các công trình theo quy định. Đồng thời các cơ sở bảo quản LPG ngoài trời, bảo quản LPG trong nhà, ngoài cửa hàng kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn quy định hiện hành của pháp luật về rào ngăn cách, mái che, các phương tiện phòng chống cháy, kỹ thuật xây dựng, lượng tồn chứa...mới được đưa vào hoạt động.

- Trạm nạp, các thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ phải tuân thủ đầy đủ các nội dung an toàn quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8366:2010, TCVN 6155:1996, TCVN 6156:1996, TCVN 6304:1997, TCVN 6485:1999 và TCVN 6486:2008; TCVN 6223:2011, TCVN: 7441:2004. Một số yêu cầu chính là:

+ Trạm chiết nạp LPG không bố trí nằm ở tầng hầm, dưới mặt đất hoặc ở trên các tầng phía trên của nhà nhiều tầng

+ Các kho chứa LPG của trạm nạp phải có thiết bị kiểm tra nồng độ propan để phát hiện kịp thời sự rò rỉ.

+ Sàn trạm nạp, kho chứa phải vững chắc, bằng phẳng, không trơn trượt, bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh, làm bằng vật liệu không cháy.

+ Khu vực nạp và kho chứa phải có hàng rào bao quanh với 2 cửa ra vào. Độ cao tối thiểu là 2m. Cửa và cổng ra vào của khu vực trạm nạp, kho chứa phải mở được cả hai phía ngoài, trong và không có cơ cấu tự hãm.

+ Khi thải nước từ trạm nạp ra hệ thống thải chung phải sử dụng thiết bị chuyên dùng để ngăn không cho hơi thoát vào hệ thống thải.

b) Đối với cửa hàng kinh doanh LPG chai

Cửa hàng kinh doanh LPG chai phải thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế. Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của cửa hàng phải theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN:6223:2011 và một số yêu cầu sau:

- Cửa hàng kinh doanh LPG chai phải có diện tích tối thiểu là 25m2 (hai mươi lăm mét vuông), bao gồm cả diện tích trưng bày giới thiệu sản phẩm, kho dự trữ lưu thông;

- Không được kinh doanh LPG chai chung với hàng hóa khác (trừ bếp gas, các phụ kiện lắp ráp bếp gas, cửa hàng xăng dầu đã có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy);

- Cửa hàng kinh doanh LPG chai phải cách siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, bệnh viện, trường học, các cơ quan công sở quan trọng khác (trụ sở chính quyền, quân đội, công an, các cơ quan, tổ chức nước ngoài...), bến tàu, xe, khách sạn, nhà hát, rạp chiếu bóng, các khu vui chơi giải trí đông người, tối thiểu 25 m;

- Không cho phép kinh doanh LPG chai trên các tuyến đường, đoạn đường, các đường kiệt hẻm có chiều rộng mặt đường nhỏ hơn 3,5 m và các đoạn đường cụt không quay được đầu xe chữa cháy.

+ Các Tuyến đường cấm kinh doanh LPG: 25 tuyến

Đường Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Yên Bái, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Hải Phòng, đường 2/9, Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Hồ Xuân Hương, Huyền Trân Công Chúa, Sư Vạn Hạnh.

+ Đoạn đường cấm kinh doanh LPG: đường Ông Ích Khiêm đoạn từ Quang Trung đến Nguyễn Văn Linh.

- Khoảng cách giữa hai cửa hàng với nhau tối thiểu là 300 m;

* Trường hợp bố trí cửa hàng LPG cùng với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Phải có phần dành riêng bán LPG hợp lý, phù hợp với quy mô cửa hàng.

- Phải có kho chứa hàng LPG riêng, không để lẫn với các mặt hàng kinh doanh khác.

- Ngoài việc tuân thủ các quy định chung về cửa hàng LPG, phải tuân thủ các quy định đối với cửa hàng xăng dầu (đối với trường hợp vừa kinh doanh xăng dầu, vừa kinh doanh LPG).

c) Đối với việc vận chuyển chai chứa LPG:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

3. Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

a) Quy hoạch hệ thống chiết nạp LPG chai

- Giai đoạn 2015 - 2020: Giữ nguyên tổng công suất của các trạm chiết nạp hiện có khoảng 29.060 tấn/năm; cải tạo, nâng cấp các trạm chiết nạp LPG hiện có.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển nâng công suất của các trạm chiết nạp hiện có lên 50.000 tấn LPG/năm, đầu tư trang thiết bị tăng công suất chiết nạp của các trạm LPG chai.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Đầu tư nâng công suất các trạm chiết nạp hiện có nhằm đảm bảo sản lượng khí đốt LPG cung cấp cho thành phố theo dự báo đến năm 2030 là 125.000 tấn phục vụ cho phương tiện giao thông, sản xuất và tiêu dùng trong dân cư.

b) Quy hoạch hệ thống kho đầu mối LPG

Tiếp tục triển khai hệ thống kho đầu mối LPG theo Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 9858/QĐ-BCT ngày 24/12/2013, trên định hướng là đầu tư nâng công suất tại chỗ bằng hệ thống thiết bị và công nghệ tiên tiến, không tăng diện tích sử dụng mặt bằng trong đó:

- Giai đoạn 2015 - 2020: 01 kho công suất 3.000 tấn tại Thọ Quang, quận Sơn Trà của Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng Miền Bắc (đang xây dựng)

- Giai đoạn 2021 - 2025: 01 kho đầu mối công suất 6.000 tấn tại Thọ Quang (Sơn Trà).

- Giai đoạn 2026 - 2030: 01 kho đầu mối công suất 3.500 tấn tại Quận Liên Chiểu.

c) Quy hoạch hệ thống kho trung chuyển LPG chai

- Giai đoạn 2015-2020: Tối ưu hóa số vòng quay đối với lượng LPG qua kho trung chuyển LPG hiện hữu nhằm đạt hiệu quả cao nhất về sức chứa; không đầu tư các kho trung chuyển mới.

- Giai đoạn 2021-2030: Nâng cấp cơ sở hạ tầng sẵn có về cảng, tuyến vận tải...để đảm bảo kho trung chuyển LPG hiện hữu đủ năng lực tiếp nhận từ các kho đầu mối LPG và phân phối đến các kho tuyến sau LPG. Không đầu tư các kho trung chuyển LPG mới.

d) Quy hoạch hệ thống kho tuyến sau LPG chai

- Giai đoạn 2015 - 2020: Hiện tại thành phố có 03 kho phân phối tuyến sau (Vũ Tiến, Lâm Sơn, Sơn Trung), nằm gần các khu vực dân cư, yêu cầu các kho này phải di dời vào các khu công nghiệp Liên Chiểu, các khu vực xa dân cư.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển 2 kho tuyến sau, phân phối lưu thông LPG chai, tập trung ở Khu công nghiệp Liên Chiểu, KCN Hòa cầm hoặc các khu vực xa dân cư.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Phát triển 02 kho tuyến sau tập trung tại KCN Liên Chiểu hoặc KCN Hòa cầm; đồng thời nâng cấp các kho hiện có, tăng thêm sức chứa nhằm cung ứng kịp thời cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ.

e) Quy hoạch trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông vận tải

- Giai đoạn 2015 - 2020: Phát triển 05 trạm nạp LPG vào ôtô, dự kiến công suất mỗi trạm khoảng 200 tấn/năm.

- Giai đoạn 2021 - 2030: Duy trì số lượng 05 trạm nạp và tâng công suất nếu nhu cầu tăng.

f) Quy hoạch trạm cấp khí đốt tập trung theo hợp đồng

- Giai đoạn 2015-2025: triển khai trạm 1 (phía Tây Nam) đặt tại KCN Hòa Cầm, cung cấp khí đốt cho các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và lân cận.

- Giai đoạn 2026 - 2030: triển khai Trạm 2 (phía Đông Bắc) đặt tại KCN Thủy sản Thọ Quang, cung cấp khí đốt cho các quận Sơn Trà, Hải Châu và lân cận; Trạm 3 (phía Tây Bắc) đặt tại KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu; cung cấp khí đốt cho quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang và khu lân cận.

g) Quy hoạch phát triển cửa hàng kinh doanh LPG

- Giai đoạn 2015 - 2025:

+ Số lượng cửa hàng đến 2025 là 400 cửa hàng, trong đó 341 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh; 59 cửa hàng bổ sung mới.

+ Phân bổ quy hoạch theo địa bàn quận, huyện

ĐVT: Cửa hàng

TT

Quận, Huyện

Tổng số cửa hàng đến năm 2025

Cửa hàng có giấy chứng nhận đủ điều kiện đang hoạt động năm 2016

Trong đó

Cửa hàng cần di dời địa điểm

Bổ sung mới (2015-2025)

1

Hải Châu

55

48

5

7

2

Thanh Khê

55

47

2

8

3

Liên Chiểu

65

61

4

4

4

Cẩm Lệ

60

49

5

11

5

Hòa Vang

50

46

0

4

6

Sơn Trà

60

52

2

8

7

Ngũ Hành Sơn

55

38

1

17

 

Tổng

400

341

19

59

- Giai đoạn 2026 - 2030:

+ Tổng số cửa hàng đến năm 2030 là: 415 cửa hàng, trong đó, bổ sung mới 15 cửa hàng cho các khu vực quận/huyện trên địa bàn thành phố tương ứng với số lượng dân số phát triển theo dự báo.

+ Phân bổ quy hoạch theo địa bàn quận, huyện

ĐVT: Cửa hàng

TT

Quận, Huyện

Tổng số cửa hàng đến năm 2030

Trong đó

Giai đoạn (2015-2025)

bổ sung mới (2026-2030)

1

Hải Châu

60

55

5

2

Thanh Khê

55

55

0

3

Liên Chiểu

70

65

5

4

Cẩm Lệ

60

60

0

5

Hòa Vang

55

50

5

6

Sơn Trà

60

60

0

7

Ngũ Hành Sơn

55

55

0

 

Tổng số

415

400

15

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Công thương, Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy
;
- Đại biểu HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQ thành phố;
- VP HĐND, VPUBND
thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện; HĐND, UBND phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đà
i PTTH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản