9218

Nghị quyết số 4C/2005/NQ-BCH về hội nghị lần thứ tư của Ban chấp Hành (khóa IX) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

9218
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 4C/2005/NQ-BCH về hội nghị lần thứ tư của Ban chấp Hành (khóa IX) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4C/2005/NQ-BCH Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 06/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4C/2005/NQ-BCH
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Cù Thị Hậu
Ngày ban hành: 06/01/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4C/2005/NQ-BCH

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005 

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHÓA IX)

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá .IX) đã họp Hội nghị lần thứ 4 từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 01 năm 2005, tại TP Hồ Chí Minh.

1- ban chấp hành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết công tác CĐ năm 2004, nhiệm vụ năm 2005.

- Báo cáo hoạt động UBKT CĐ các cấp năm 2004 và nhiệm vụ năm 2005.

- Nghị quyết về “CĐ với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước''.

- Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ tham gia xây dựng và thực hiện qui chế dân chú cơ sở trong cơ quan. đơn vị. doanh nghiệp''.

2- Đồng ý để đ/c Phạm Tăng Lộc, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ GTVT, nguyên Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành TLĐ. Bầu bổ sung đ/c Tạ Đăng Mạnh. Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam vào BCH Tổng Liên đoàn LĐVN khoá IX.

3- Bầu bổ sung đ/c Nguyễn Văn Ngàng, ủy viên BCH TLĐ, Chú tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn LĐVN khoá lX.

4- Quyết định thay hình thức khen thưởng “Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tố chức CĐ” bằng hình thức khen thưởng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”.

5- Ban Chấp hành giao cho Đoàn Chủ tịch TLĐ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành.

Ban Chấp hành TLĐ kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua toàn quốc lán thứ VII, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2005 và kế hoạch 5 năm 2001 – 2005.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
CHỦ TỊCH 
Cù Thị Hậu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản