4702

Nghị quyết số 18/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI do Hội đồng nhân dan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4702
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 18/1999/NQ-HĐND Về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI do Hội đồng nhân dan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 18/1999/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 18/1999/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/12/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 18/1999/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999

 


 

NGHỊ QUYẾT

Về việc công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân -

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI

- Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ tờ trình số 770/UBMT ngày 13/12/1999 của ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu người để bầu Hội thẩm nhân dân-Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội thẩm nhân dân-Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ NHẤT

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1.- Công nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân-Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gồm 96 Ông, Bà đã được các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu vào lúc 15 giờ 30’ ngày 14 tháng 12 năm 1999 tại kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI (Kèm theo danh sách).

Điều 2.- Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố hoàn chỉnh các văn bản báo cáo lên ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo Luật định và Thông báo kết quả bầu cử cho Chánh án Tòa án nhân dân thành phố và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố biết./.

 

 

Nơi nhận :

- UBTVQH }để

- Thủ tướng Chính phủ }b/c

- Bộ Tư pháp

- Chánh án Tòa án nhân dân TP }để

- Chủ tịch UBMTTQ/TP }biết

- Lưu

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Đảm


Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản