326874

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND về đặt tên tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

326874
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND về đặt tên tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 04/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/2016/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu
Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 29/07/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt mới 11 tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình.

(Chi tiết kèm theo danh sách đặt tên đường trên địa bàn huyện Hòa Bình).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA BÌNH
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

Tên đường tạm đặt

Phạm vi giới hạn

Lộ giới
(m)

Chiều dài
 (m)

Chiều rộng
(m)

Tên mới

Tóm tắt tiểu sử

Điểm đầu

Điểm cuối

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Đường Quầy Hàng Thanh Niên

Quốc lộ 1A

Chợ Hòa Bình

8

400

4

Đường 19/5

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

2

Đường Mé Sông

Nhà ông 5 Sen

Cái Tràm

15

2,200

3

Đường 3/2

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Đường Lộ

Quốc lộ 1A

Kênh Xáng Bạc Liêu

8

400

5

Đường Trần Huỳnh

Liệt sĩ, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

4

Đường Quốc Lộ

Quốc lộ 1A

Chợ Hòa Bình

8

300

4

Đường 1/5

Ngày Quốc tế Lao động

5

Đường Quốc Lộ

Quốc lộ 1A

Kênh Xáng Bạc Liêu

8

500

4

Đường Lê Quý Đôn

Nhà thơ, nhà bác học lớn trong thời kỳ phong kiến vào thế kỷ thứ 18

6

Đường Quốc Lộ

Quốc lộ 1A

Kênh Xáng Bạc Liêu

8

400

4

Đường Trần Văn Lắm

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

7

Đường Quốc Lộ

Quốc lộ 1A

Nhà ông Bảy Tùa

8

500

5

Đường 30/4

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (vào thời điểm ngày 30/4/1978 toàn lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi (nay là huyện Hòa Bình) đã tổ chức đắp tuyến đường này

8

Đường Chân Cầu Hòa Bình II

Cầu Hòa Bình II

Hết ranh thị trấn Hòa Bình nối dài đến xã Minh Diệu

16

3,000

6

Đường Trần Văn Hộ

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (ông sinh ra tại xã Minh Diệu, đồng thời đây cũng là địa bàn hoạt động trong thời chiến của ông)

9

Đường Đầu Lộ Láng Giài Dưới

Láng Giài

Giáp ấp 38, xã Minh Diệu

8

4,340

3

Đường Nhạc Khị

Người đã khai sinh ra trường phái cổ nhạc Bạc Liêu (Hậu Tổ cổ nhạc, thầy của Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu người đầu tiên lập ra Ban nhạc Lễ và Phong trào Đờn ca tài tử Bạc Liêu)

10

Đường Quốc Lộ (Láng Giài A trên)

Láng Giài A

Nhà truyền thống

8

1,700

3

Đường Nguyễn Trung Trực

Thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ

11

Đường Ngã 3 Lộ Đông Dương

Lộ Đông Dương

Cầu Châu Phú giáp xã Vĩnh Mỹ A

17,5

2,100

3

Đường Phan Thị Tư

Mẹ VNAH đã có 2 con liệt sĩ và bản thân Mẹ là liệt sĩ quê quán ấp Hậu Bối II, xã Minh Diệu, huyện Vĩnh Lợi (nay là xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu)

HĐND TỈNH BẠC LIÊU

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản