380267

Kế hoạch 723/KH-UBND về tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum với Thanh niên năm 2018

380267
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 723/KH-UBND về tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum với Thanh niên năm 2018

Số hiệu: 723/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 28/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 723/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 28/03/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/KH-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI THANH NIÊN NĂM 2018

Thực hiện Chthị số 13/CT-TTg ngày 18/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; (được phê duyệt tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 ca Thủ tướng Chính phủ);

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đi thoại gia Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với Thanh niên năm 2018, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe nhng kiến nghị, đề xuất của thanh niên đkịp thời chđạo giải quyết, tháo g nhng khó khăn, vướng mắc trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp đi với thanh niên.

- Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên khi nghiệp, lp nghiệp về vấn đề khởi nghiệp; đồng thời khơi dậy tinh thần và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thn, cởi mở, chân tình.

- Việc tổ chức phi hiệu quả, có ý nghĩa và đảm bảo thời gian.

II. Chủ đề, nội dung và hình thức đối thoại

1. Chủ đề năm 2018: "Thanh niên Kon Tum với phong trào khi nghiệp, lập nghiệp”

2. Nội dung đối thoại

- Thông tin nhanh đến thanh niên nhng kết qugiải quyết của các đơn vị có liên quan về nhng kiến nghị của thanh niên trong thời gian qua; tình hình và kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thời gian qua và kế hoạch năm 2018 và các chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lp nghiệp tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

- Thanh niên đxuất với lãnh đạo tnh về các gii pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ khi nghiệp trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo tnh về các giải pháp nhm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây dựng, phát triển quê hương Kon Tum.

3. Hình thức đối thoại

Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp ch trì Chương trình đối thoại tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến với đim cầu các huyện; chtrì điều hành các địa phương, đơn vị có liên quan có ý kiến, giải đáp trực tiếp; kết luận về các vấn đề mà thanh niên đã đặt ra tại buổi đối thoại.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức.

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 13h30 ngày 05/4/2018.

2. Đa điểm:

2.1. Điểm cầu của tinh tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

2.2. Điểm cầu các huyện tổ chức tại Hội trường lớn của UBND huyện.

IV. Thành phần tham dự

1. Tại điểm cầu của tnh (dự kiến khong 350 đại biểu).

1.1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì đối thoại.

1.2. Th trưng các đơn vị, địa phương trực tiếp tham gia chương trình gặp g, đối thoại với thanh niên năm 2018 (gồm có: Tnh đoàn Kon Tum; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Hội Liên hiệp Thanh niên tnh Kon Tum; Ngân hàng Chính sách xã hội tnh chi nhánh Kon Tum; các Ngân hàng thương mại chi nhánh Kon Tum, gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh; Ngân hàng Công thương; Ngân hàng Vietcom Bank; Ngân hàng Đông Á; Ngân hàng Á Châu; Ngân hàng Liên Việt).

1.3. Đại biu mời:

- Đại diện Thường trực Tnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế, ngân sách - HĐND tỉnh; Ban Văn hóa, Xã hội - HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Vit Nam tnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tnh; Đng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh; Liên đoàn Lao động tnh; Hội Liên hiệp Phụ ntỉnh; Hội Nông dân tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các s, ngành cấp tỉnh ngoài các cơ quan, đơn vị được nêu tại đim 1.2.

- Đại biểu thành phố Kon Tum: đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Phân hiệu Đại học Đà Nng tại Kon Tum; Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;

+ Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum (do Tỉnh đoàn lựa chn mời);

+ Mời phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum; Cng thông tin điện tử tnh; phóng viên thường trú của Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Vit Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Thanh niên.

1.4. Thành phần lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia Chương trình đối thoại tại đim cu của tnh.

- Các tổ chức Đoàn và Hội LHTN các cấp: đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Thành đoàn Kon Tum và các Đoàn khối trực thuộc Tnh đoàn; Bí thư Đoàn các xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Đại diện thanh niên của thành phố Kon Tum, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên lực lượng vũ trang chuẩn bị xuất ngũ, thanh niên chưa có việc làm; sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường ca Đại học Phân hiệu Đà Nng tại Kon Tum và Trường Cao đẳng cộng đồng.

2. Tại điểm cầu các huyện (từ 150 - 200 đi biu)

- Đại din lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và thtrưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan (do UBND huyện thông báo triệu tập).

- Đại biểu mời: đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện; Bí thư huyện đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện; công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác thanh niên các xã, thị trấn;

- Giao UBND các huyện mi đại din lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tham dự;

- Thành phần, slượng thanh niên trực tiếp tham gia đối thoại: Cán bộ Đoàn cấp xã; thanh niên làm kinh tế gii; bộ đội xuất ngũ, thanh niên ra trường chưa có việc làm; đại diện thanh niên là học sinh lớp 12 các trường THPT, PT DTNT trên địa bàn (giao Tỉnh đoàn hướng dẫn cụ thvề thành phần).

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Ni v.

- Ch trì, phối hợp với Tnh đoàn và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng nội dung chi tiết của Chương trình gặp g, đối thoại; chuẩn bcác điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Chương trình đối thoại (trang trí hội trường nước ung, bảng tên đại biểu);

- Hướng dẫn cho UBND các huyện về công tác tổ chức tại điểm cầu các huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tng hợp nhưng kết quả đã gii quyết của các sở, ngành liên quan đến nội dung mà thanh niên đặt ra tại bui gặp g đi thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên kỳ trước và thông tin nhanh tại bui gặp gỡ đối thoại năm 2018.

- Chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Tnh đoàn

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết kịch bản của chương trình; Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên; chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung phục vụ buổi đối thoại với thanh niên; Lựa chọn, phân bsố lượng, triệu tập đoàn viên thanh niên tham dự Chương trình gặp g, đối thoại; bố trí chngồi cho đại biểu và thanh niên về dự hội nghị tại đim cầu của tnh (thành phần, số lượng).

- Chỉ đạo các huyện, thành đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc phổ biến và định hướng cho thanh niên bám sát chủ đề đối thoại để kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh; Hướng dẫn các huyện đoàn lựa chọn, phân bổ slượng và triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại tại đim cầu các huyện.

- Phân công, bố trí người dn chương trình cho buổi đối thoại và công chức phục vụ các nội dung liên quan đến công tác tổ chức buổi đối thoại với thanh niên với tại điểm cầu của tnh; Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên Trang TTĐT của đơn vị về việc Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2018.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được phân công chuẩn bị tốt về nội dung buổi đối thoại; đồng thời đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất cần để tổ chức tốt chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2018 (bố trí Hội trường, âm thanh...).

- Phát hành giấy mời đại biểu dự tại đim cu của tnh.

- Tuyên truyền trên Cng thông tin điện tử của tnh về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2018.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phi hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí để tổ chức thực hiện chương trình. (bắt đầu từ năm 2019 trở đi giao Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự toán đầu năm để Sở Nội vụ chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch)

5. SKế hoạch và Đầu tư

- Thông tin về tình hình, kết quả và các chính sách ưu đãi riêng của tnh về chương trình hỗ trợ khởi nghiệp để thanh niên nắm bắt thông tin.

- Chuẩn bị đầy đcác nội dung, thông tin về hỗ trợ khởi nghiệp nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh đcung cấp cho thanh niên.

6. Các S, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và các bn tin của đơn vị về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2018; UBND các huyn, thành phố tổ chức tiếp nhận, tng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên qua trang thông tin điện tcủa địa phương và phối hợp chun bị nội dung phục vụ buổi đối thoại.

- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung và những công việc liên quan đphục vụ đối thoại năm 2018.

- Thtrưởng của cơ quan, đơn vị đến dChương trình gặp g, đối thoại cần chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến của thanh niên tại buổi đối thoại.

- UBND các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác, chuẩn bị hội trường, btrí cán bộ kỹ thuật trực tại điểm cầu trực tuyến, công tác tổ chức, trang trí, phát hành giấy mời, thông báo triệu tập đại biểu... theo kế hoạch và hướng dn của Sở Nội vụ.

Lưu ý: Đviệc buổi gặp g, đi thoại có chất lượng và đạt hiệu quả cao, yêu cầu Giám đốc các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chun bị chu đáo các nội dung có liên quan đến lĩnh vực ngành và địa phương mình phụ trách để tham gia trao đi với thanh niên trong chương trình, đồng thời sắp xếp thời gian tham dự, trường hợp vắng mặt phải được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch nêu trên để thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề phát sinh, vưng mc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- Như TP mời tại mục 1, phần IV;
- BC
H QS tnh; BCH BP tnh; Sư đoàn 10;
- Ch
ủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Huyện
, Thành ủy; UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Th
Nga

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản