342631

Kế hoạch 59/KH-UBND phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

342631
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 59/KH-UBND phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 59/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 59/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 09/03/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 22/4/2016 của UBND Thành phố về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 02/02/2017 của UBND Thành phố về Chương trình công tác năm 2017; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Phát triển thương mại điện tử để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy hp tác quốc tế.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại điện tử; Đưa mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người tiêu dùng.

- Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi các loại hình thương mại điện tử như doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - chính phủ (B2G) trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.

- Hình thành một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử lớn có uy tín của Thành phố; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng thương mại điện tử.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu năm 2017, doanh thu bán lẻ trực tuyến chiếm 7% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố (tăng 1% so với năm 2016).

- Giữ vững thứ hạng từ thứ 2 trở lên trong cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) hằng năm.

- Phấn đấu tỷ lệ dân số Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến năm 2017 đạt 63% số người sử dụng Internet trên địa bàn Thành phố (tăng 3% so với năm 2016).

- Phấn đấu năm 2017 đạt 80% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

- Phấn đấu 60% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, Website cập nhật thông tin, bán sản phẩm của doanh nghiệp.

- Phấn đấu 80% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông chấp nhận thanh toán của khách hàng bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Phấn đấu 100% cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin) để quản trị cơ sở dữ liệu tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố đã thực hiện nghĩa vụ đăng ký/thông báo theo quy định tại địa chỉ mạng http://online.gov.vn

2. Điều hành hiệu quả website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội” có địa chỉ mạng tại http://bandomuasam.hanoi.gov.vn để cung cấp giải pháp tìm kiếm trực tuyến các địa điểm mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực, du lịch, giải trí...trên địa bàn Thành phố.

3. Phát triển Logistics, mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa phục vụ hoạt động thương mại điện tử; tăng khả năng kết nối giao dịch giữa thành phố Hà Nội với các địa phương khác trong cả nước.

4. Phát triển các dịch vụ trực tuyến như: Dịch vụ du lịch trực tuyến; dịch vụ đặt phòng/khách sạn trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ, mua vé tàu bay, tàu hỏa, tour du lịch... trực tuyến.

5. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Khuyến khích thiết lập các website/ứng dụng thương mại điện tử chuyên ngành kinh doanh nông sản, thực phẩm; hình thành các “chợ nông sản, thực phẩm” uy tín, bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trên môi trường mạng.

6. Đẩy mạnh ứng dụng mã hình QR (Quick Response code - mã phản hồi nhanh hay còn gọi là mã vạch ma trận matrix-barcode) để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; ứng dụng mã hình QR in trên tem chống giả, tem xác thực hoặc các loại tem tương tự nhằm chống gian lận thương mại.

7. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để đẩy mnh xuất khẩu.

8. Triển khai một số giải pháp thuế điện tử để tăng cường quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử; thí điểm kết nối máy tính tiền của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với hệ thống cơ quan thuế.

9. Đào tạo lực lượng cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử có chuyên môn sâu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

10. Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử thông qua việc thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử; trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc theo dõi, giám sát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử trên môi trường mạng.

11. Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo các chủ đề chuyên sâu, phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh.

12. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng qua các hoạt động truyền thông trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, cẩm nang thương mại điện tử.

13. Tổ chức điều tra, thống kê về tình hình hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát sinh, phục vụ nghiên cứu chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử.

14. Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoạt động thương mại điện tử của một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017 được giao trong dự toán chi ngân sách thường xuyên của Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố theo Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2017.

2. Các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương chủ động triển khai các nội dung Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố):

- Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn Thành phố. Lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường pháp chế trong quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố; tổ chức giám sát trực tuyến hoạt động thương mại điện tử trên môi trường mạng.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan Nhà nước là thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố đẩy mạnh ứng dụng mã hình QR trong các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hàng hóa; công nghệ thông tin; thanh toán điện tử; thuế điện tử...

- Phối hp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xây dựng Quy chế phối hợp triển khai “Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Chủ trì Đề tài khoa học Thành phố: “Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hình thức bán lẻ trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”.

- Xây dựng và triển khai Đề án “Quản lý và phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”.

- Tham mưu Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố kiện toàn thành viên để đáp ứng yêu cầu quản lý. Điều phối hoạt động của Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố.

- Đầu mối tổng hp báo cáo định kỳ; yêu cầu các cơ quan nhà nước là thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố báo cáo công tác phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp Sở Công Thương tổ chức kết nối các doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung ứng giải pháp phần mềm, phần cứng hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về lợi ích của thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử; quảng bá mô hình kinh doanh khởi nghiệp hiệu quả nhờ ứng dụng thương mại điện tử.

- Triển khai “Đề án nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng”.

- Phối hp Công an Thành phố thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

- Chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

- Chủ trì, phối hợp cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia giao dịch trên môi trường mạng.

- Thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố; hướng dẫn Sở Công Thương triển khai Đề tài “Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hình thức bán lẻ trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025”.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

4. Sở Du lịch:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch; sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của Thành phố trên môi trường mạng; phát triển dịch vụ du lịch trực tuyến; dịch vụ đặt phòng/khách sạn trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ, mua vé tàu bay, tàu hỏa, tour du lịchtrực tuyến.

- Chủ trì quản lý các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên môi trường mạng.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

5. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tổ chức đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại đối với nông sản, thực phẩm; giới thiệu, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản chủ lực, thế mạnh của Thủ đô và sản phẩm nông sản của địa phương khác có liên kết, hợp tác tiêu thụ trên địa bàn Thành phố. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường nội địa và thị trường quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, tuyên truyền, quảng bá dịch vụ, sản phẩm nhờ việc ứng dụng thương mại điện tử.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương đẩy mạnh ứng dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm nhằm chống gian lận thương mại.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

6. Sở Tài chính:

- Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND Thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển thương mại điện tử phù hp tình hình thực tế; bố trí kinh phí phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Triển khai Đán “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2020”.

- Cung cấp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố cho cơ quan nhà nước khi được yêu cầu.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

8. Sở Tư pháp:

- Phối hp Sở CôngThương tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về thương mại điện tử, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử.

- Phối hp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

9. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, văn hóa theo phân cấp trên môi trường mạng.

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai Quy tắc ứng xử văn minh, hiện đại trong giao dịch điện tử, mua bán hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng.

- Phối hp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

10. Công an Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan nhà nước là thành viên Ban chỉ đạo Thương mại điện tử Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử và các hành vi vi phạm khác trên môi trường mạng.

- Tăng cường phòng ngừa các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

11. Thanh tra Thành phố:

- Tổ chức kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử; chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

12. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, khai thuế qua mạng Internet, thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, phi hợp với các ngân hàng đy mạnh công tác tchức tập hun, tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh thu nộp thuế như: thanh toán qua POS, qua ATM, iBanking...

- Tiếp tục thực hiện công khai thông tin hỗ trợ người nộp thuế, kê khai thuế trên môi trường mạng; nâng cấp, cải thiện tốc độ đường truyền để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

- Lựa chọn một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử theo nhóm để tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế; trong đó tập trung vào các doanh nghiệp kinh doanh game online, kinh doanh dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử, trung gian thanh toán...

- Triển khai Đán “Thí điểm kết nối máy tính tiền của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị với hệ thống cơ quan thuế”.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

13. Cục Hải quan Hà Nội:

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hải quan trong lãnh thổ hải quan trên môi trường mạng.

- Quản lý hải quan điện tử trong hoạt động thương mại điện tử; tổ chức giám sát trực tuyến các giao dịch điện tử, mua bán hàng hóa xuyên biên giới.

- Tiếp tục vận hành hiệu quả “Hệ thống thông quan tự động và một cửa quốc gia VNACCS/VCIS” để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Phối hp với Tổng cục Hải quan và các đơn vị kinh doanh kho bãi, cảng để thực hiện trao đổi, kết nối thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

- Tiếp tục triển khai mở rộng thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội:

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động, hướng dẫn thanh toán qua POS cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ; đồng thời phát triển, hợp lý hóa mạng lưới ATM, POS đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thủ đô.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt; đề xuất tham mưu sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Phối hp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng; tăng cường các quy định và biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, ATM, POS và các phương thức thanh toán sử dụng công nghệ cao.

- Phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố.

15. UBND quận, huyện, thị xã:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 và chủ động phối hp với Sở Công Thương thực hiện công tác quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn.

- Chủ động bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách để triển khai công tác phát triển thương mại điện tử tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc gửi Sở Công Thương (cơ quan thường trực) để tổng hp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Hiệp hội TMĐT Việt Nam;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTv
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản