326335

Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2016 phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh Thái Bình

326335
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2016 phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 54/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
Người ký: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày ban hành: 31/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Thái Bình, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017 CỦA TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Công văn số 5281/BKHĐT-HTX ngày 07/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017; Tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về số lượng, doanh thu và thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác

a) Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác

Đến ngày 30/6/2016 trên địa bàn tỉnh có 528 hợp tác xã; không có liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác.

Số lượng hợp tác xã chia theo ngành, lĩnh vực hoạt động chính như sau:

- Hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thủy sản: 318 HTX

- Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp: 19 HTX

- Hợp tác xã xây dựng: 02 HTX

- Hợp tác xã tín dụng: 85 HTX

- Hợp tác xã thương mại dịch vụ: 09 HTX

- Hợp tác xã giao thông vận tải: 10 HTX

- Hợp tác xã dịch vụ điện năng: 85 HTX

Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2016, không có hợp tác xã thành lập mới; có 22 hợp tác xã giải thể. Trong tổng số 528 hợp tác xã, có 419 hợp tác xã đã chuyển đổi tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

b) Doanh thu, lãi bình quân và đóng góp vào GDP của các hợp tác xã

- Doanh thu bình quân một hợp tác xã thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 655 triệu đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó: Doanh thu bình quân đối với thành viên là 422 triệu đồng; doanh thu trung bình đối với thị trường bên ngoài là 233 triệu đồng. Ước thực hiện doanh thu cả năm 2016 là 1.320 triệu đồng, đạt 100,7% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó: Doanh thu trung bình đối với thành viên là 844 triệu đồng; doanh thu trung bình đối với thị trường bên ngoài 476 triệu đồng.

- Lãi bình quân một hợp tác xã thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 48 triệu đồng, đạt 106,6% chỉ tiêu kế hoạch, ước thực hiện lãi bình quân cả năm 2016 là 100 triệu đồng, đạt 111,1% chỉ tiêu kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân/doanh thu của hợp tác xã thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 7,32%; tỷ suất lợi nhuận bình quân/doanh thu ước thực hiện cả năm 2016 là 7,57%

- Đóng góp vào GDP thực hiện 6 tháng năm 2016 là 0,812%.

2. Về thành viên, lao động của hợp tác xã

- Tổng số thành viên của hợp tác xã thực hiện đến ngày 30/6/2016 là 525.595 thành viên, số thành viên mới gia nhập 6 tháng đầu năm 2016 là 1.894 thành viên; rút khỏi hợp tác xã là 161 thành viên. Tổng số thành viên ước thực hiện đến 31/12/2016 là 526.800 thành viên, trong đó thành viên mới gia nhập hợp tác xã 3.138 thành viên; rút khỏi hợp tác xã 200 thành viên.

- Tổng số lao động thường xuyên trong các hợp tác xã có đến 30/6/2016 là 9.982 người, đạt 90,8% chỉ tiêu kế hoạch. Ước thực hiện đến 31/12/2016 là 10.000 người, đạt 91,0% kế hoạch, trong đó lao động đều là thành viên hợp tác xã.

- Thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong các hợp tác xã thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 16 triệu đồng, đạt 128% chỉ tiêu kế hoạch. Ước thực hiện thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong các hợp tác xã cả năm 2016 là 34 triệu đồng, đạt 136% chỉ tiêu kế hoạch.

3. Về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã

Bộ máy tổ chức và công tác quản lý hoạt động của các hợp tác xã:

Trên địa bàn tỉnh đa số các hợp tác xã tổ chức theo hình thức thành lập bộ máy quản lý và bộ máy điều hành riêng. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã. Bộ máy quản lý của hợp tác xã được bố trí từ 3-4 cán bộ. Bộ máy điều hành thường từ 2-3 cán bộ.

Tổng số cán bộ quản lý và cán bộ điều hành của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 30/6/2016 là 2.560 người, trong đó số cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học là 1.001 người, số cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp là 1.559 người. Tổng số cán bộ quản lý và cán bộ điều hành của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đến 31/12/2016 là 2.573 người, trong đó số cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học là 1.006 người, số cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp là 1.567 người.

Số cán bộ quản lý, điều hành trong các hợp tác xã đã được đào tạo cơ bản là nhân tố rất quan trọng trong việc duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

II. ĐÁNH GIÁ THEO LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản

Tại thời điểm 30/6/2016, toàn tỉnh có 318 hợp tác xã hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản. Hoạt động của các hợp tác xã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các hợp tác xã đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh như: áp dụng công nghệ sản xuất xanh sạch, an toàn, công nghệ xử lý bảo quản sau thu hoạch; sử dụng rộng rãi máy móc, thiết bị cơ khí trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày, cho năng suất cao; xây dựng, thực hiện quy hoạch, phân vùng, bố trí sản xuất thông qua việc tổ chức tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế hộ nông dân và xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý tài chính được củng cố kiện toàn, tài sản giao khoán cho người sử dụng để gắn trách nhiệm với lợi ích. Việc sử dụng các quỹ được thực hiện công khai và dân chủ. Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh được tăng cường, do đó hạn chế được thiệt hại trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu nhập của người lao động trong các hợp tác xã hoạt động nông, ngư nghiệp, thủy sản bình quân đạt 2,0-2,2 triệu đồng/tháng.

2. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tại thời điểm 30/6/2016, toàn tỉnh có 19 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động sản xuất các ngành nghề may mặc, phụ tùng xe đạp, xe máy, dụng cụ đồ dùng học sinh, hàng dệt các loại, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thủy tinh y tế. Nhiều hợp tác xã phát triển mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ, thu hút lao động và khai thác tốt nguồn nguyên liệu tại địa phương, duy trì các sản phẩm truyền thống và đầu tư sản xuất thêm một số sản phẩm mới. Nhu cầu của các thành viên: về sử dụng sản phẩm của hợp tác xã không nhiều, do đó các hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ sản phẩm ra thị trường bên ngoài, nên chưa đáp ứng được tỷ lệ quy định tại Điều 5 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phvề cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên của hợp tác xã.

Thu nhập của người lao động đạt từ 2,2-2,4 triệu đồng/tháng.

3. Lĩnh vực giao thông vận tải

Tại thời điểm 30/6/2016, toàn tỉnh có 10 hợp tác xã giao thông vận tải, đa số hoạt động theo mô hình dịch vụ hỗ trợ, thực hiện một số nhiệm vụ như phân bổ luồng tuyến, xin giấy phép vận tải, đại diện ký hợp đồng bến bãi, dịch vụ đóng các loại phí, thuế, bảo hiểm, tư vấn hỗ trợ và giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi pháp lý. Thành viên tự quản lý phương tiện và chủ động kinh doanh theo tuyến do hợp tác xã phân đnh.

Các hợp tác xã tăng cường củng cố bộ máy tổ chức, chú trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của thành viên và nhân dân.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,0-4,2 triệu đồng/tháng.

4. Lĩnh vực dịch vụ điện năng

Tại thời điểm 30/6/2016, toàn tỉnh có 85 hợp tác xã hoạt động làm dịch vụ điện năng, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch bàn giao lưới điện áp nông thôn của 31 hợp tác xã dịch vụ điện năng cho Công ty điện lực Thái Bình quản lý, bán điện đến hộ dân. Đến 30/6/2016, tỉnh đã thực hiện bàn giao xong 24/31 hợp tác xã cho Công ty điện lực Thái Bình. Tất cả 24 hợp tác xã dịch vụ điện năng đã bàn giao và 07 hợp tác xã có kế hoạch bàn giao nhưng chưa bàn giao xong lưới điện áp nông thôn, chưa thực hiện đăng ký chuyển đổi theo hình thức khác hoặc chưa giải thể hợp tác xã. Máy móc, thiết bị của các hợp tác xã dịch vụ điện năng chưa có kế hoạch bàn giao hoặc đã có kế hoạch bàn giao nhưng chưa bàn giao lưới điện áp nông thôn cho Công ty điện lực Thái Bình đều trong tình trạng đã sử dụng nhiều năm, nên các hợp tác xã quan tâm duy tu, sửa chữa nâng cấp hệ thống máy biến áp và thiết bị đường dây; khắc phục sự cố để cấp điện ổn định cho thành viên và nhân dân trong xã. Các hợp tác xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về kỹ thuật sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần đảm bảo sự an toàn về tính mạng, tài sản của hợp tác xã và của nhân dân, giảm thiểu sự thất thoát điện năng. Hoạt động của các hợp tác xã góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thu nhập của bình quân của người lao động tại các hợp tác xã đạt từ 2,2-2,4 triệu đồng/tháng.

5. Lĩnh vực tín dụng

Tại thời điểm 30/6/2016, toàn tỉnh có 85 quỹ tín dụng nhân dân, trong đó có 50 đơn vị mở rộng sang 72 xã liền kề, hoạt động trên địa bàn 157 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tổng nguồn vốn hoạt động bình quân của một hợp tác xã đạt 66,9 tỷ đồng. Vốn huy động bình quân của một hợp tác xã đạt 64,2 tỷ đồng. Dư nợ cho vay bình quân một hợp tác xã đạt 52,4 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân của một hợp tác xã đạt 348,2 triệu đồng. Hoạt động của các hợp tác xã tín dụng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; vốn huy động và dư nợ cho vay tăng trưởng, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp (0,58%). Công tác quản trị điều hành của các quỹ tín dụng đã đi vào nề nếp. Tất cả các hợp tác xã tín dụng đã xây dựng ban hành các quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành, quy chế cho vay, miễn giảm lãi vay, quy chế an toàn kho quỹ, nội quy giao dịch. Bộ máy quản lý, bộ máy điều hành, ban kiểm soát được củng cố kiện toàn theo hướng chuyên sâu nghiệp vụ. Nhiều quỹ tín dụng nhân dân đã xây dựng được trụ sở làm việc kiêm kho quỹ thuận tiện cho việc giao dịch với khách hàng, đảm bảo an toàn tiền và các giấy tờ có giá. Hệ thống máy tính được nối mạng truyền tin đến Ngân hàng nhà nước đáp ứng được yêu cầu công việc. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên đạt từ 7,4-7,6 triệu đồng/tháng.

Hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân đã trực tiếp góp phần khai thác nguồn vốn tại chỗ đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống thành viên, qua đó hạn chế nạn cho vay nặng lãi và thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn.

III. NHỮNG MẶT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những mặt được của kinh tế tập thể

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã cơ bản ổn định, thể hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lãi, sthành viên gia nhập hợp tác xã thực hiện năm 2016 tăng hơn số với năm 2015;

- Các hợp tác xã đã giải quyết nhiều việc làm cho người lao động góp phần làm giảm tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình chính trị, an ninh - trật tự, an toàn xã hội, gia tăng sự gắn kết cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

- Thu nhập của người lao động trong các hợp tác xã từng bước ổn định góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên.

2. Những hạn chế tồn tại của kinh tế tập thể

- Trong 6 tháng đu năm 2016, không có hợp tác xã, liên hiệp hợp tác, thợp tác thành lập mới;

- Quy mô hoạt động của các hợp tác xã còn nhỏ; năng lực nội tại của nhiều hợp tác xã yếu kém, thể hiện như: cán bộ quản lý và cán bộ điều hành làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm; chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh đa ngành nghđể đáp ứng nhu cầu đa dạng của thành viên và của thị trường; chưa xác định được mục tiêu và định hướng phát triển; thiếu vốn hoạt động, chưa huy động nhiều được tiềm năng trong thành viên và ngoài xã hội; công tác qun lý tài chính, kế toán của nhiều hợp tác xã thiếu chặt chẽ; công nợ còn dây dưa kéo dài, chậm được xử lý và dẫn đến tình trạng mất vốn; sự liên kết giữa 4 nhà (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông) còn lỏng lẻo;

- Chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của nhiều hợp tác xã chưa cao, chưa có sức cạnh tranh trên thị trường, chưa có sức hấp dẫn và lôi cuốn thành viên;

- Một số hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có số lượng thành viên ít rất lúng túng trong quá trình tổ chức hoạt động;

- Việc chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 còn chậm.

3. Nguyên nhân của hạn chế

a) Nguyên nhân khách quan

- Một số cơ chế, chính sách của Nhà nước ban hành liên quan đến việc hoạt động của thành phần kinh tế tập thể nói chung, với hợp tác xã nói riêng chưa được đng bộ, chưa đầy đủ, nhiều văn bản ban hành chậm hoặc chưa được chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời, do vậy nhiều đơn vị kinh tế tập thể khó tiếp cận;

- Sự phục hồi chậm của nền kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian dài đã tác động làm giảm sự phát triển kinh tế tập thể;

- Sự gia tăng cạnh tranh của các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định thông thoáng của Luật Doanh nghiệp tạo ra nhiều khó khăn trở ngại cho việc tổ chức thành lập và hoạt động của các hợp tác xã;

- Nguồn thu ngân sách của tỉnh hàng năm eo hẹp, do đó việc bố trí kinh phí của tỉnh giành cho việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể còn hạn chế.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Một số hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ do số lượng thành viên ít nên không đáp ứng được tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên theo tỷ lệ quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Vốn góp của các thành viên ít, đầu tư dàn trải nên không có khả năng đầu tư đi mới máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại;

- Các hợp tác xã chưa chủ động quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực mà còn trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước, do đó năng suất, chất lượng lao động chưa cao;

- Đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành trong các hợp tác xã phần lớn chưa nhanh nhạy trong cơ chế thị trường để tìm kiếm các đối tác về nguyên vật liệu, lao động, nguồn vốn và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ;

- Việc thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tại nhiều nơi, nhiều lúc chưa được kịp thời dẫn đến hiệu quả thực hiện cơ chế chính sách chưa cao;

- Việc tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn nhiều bất cập, chưa kịp thời. Việc xử lý tài sản bảo đảm, nhất là những tài sản liên quan đến đất đai để thu hồi nợ vay còn nhiều vướng mắc, tiến độ rất chậm, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các hợp tác xã;

- Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn kiêm nhiệm, năng lực còn hạn chế, nhiều khi còn chưa tâm huyết, gắn bó với hợp tác xã;

- Công tác tổng kết và xây dựng các điển hình, mô hình hợp tác xã tiên tiến tại nhiu địa phương còn chậm và mang tính hình thức.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

1. Kết quả trin khai Luật và các văn bản hướng dẫn

1.1. Ở cấp trung ương

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.

Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghđịnh số 193/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của các hợp tác xã.

Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư số 06/2007/TT-NHNN ngày 06/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

Hệ thống các văn bản pháp luật và các chính sách đã ban hành nêu trên cùng với hệ thống các văn bản pháp luật chuyên ngành khác do các Bộ, ngành ban hành đã tạo khung khổ pháp lý cho việc tổ chức thành lập, quản lý hoạt động và trợ giúp phát triển kinh tế tập thể.

1.2. Ở cấp địa phương

Tỉnh Thái Bình đã tích cực thể chế hóa các quy định của Luật Hợp tác xã, các nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành bằng việc nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể tại địa phương như sau:

Tỉnh ủy đã ban hành Thông số 28-TT/TU ngày 05/3/2013 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 18/12/2014 về chuyển đổi các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 giai đoạn 2014-2016; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/6/2015 về phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016-2020 của tỉnh Thái Bình; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 về việc tăng cường công tác cải cách hành chính, trong đó có lĩnh vực đăng ký và hoạt động của hợp tác xã.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ngành lập kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Kế hoạch triển khai Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 và các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức nhiều lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức giúp cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tác dụng của kinh tế tập thể, hình thức tổ chức và các phương thức hoạt động của mô hình hợp tác xã kiểu mới. Các cơ quan Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và các đơn vị làm công tác tuyên truyền đã tích cực thực hiện truyền tải thông tin pháp luật về kinh tế tập thể. Trường Chính trị Thái Bình, Trường Đại học Thái Bình có nội dung giảng dạy những kiến thức pháp luật về hợp tác xã, những vấn đề về lý luận và những vấn đề thực tiễn về kinh tế tập thể hiện nay. Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của các hợp tác xã cho các cán bộ quản lý, điều hành của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, đề án của Trung ương và của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tập thể thành quy hoạch, kế hoạch, chính sách đthực hiện phát triển kinh tế tập thể như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; dồn điền đổi thửa; giao thông thủy lợi, nội đồng; xây dựng cánh đồng đạt giá trị thu nhập cao, vùng nuôi trồng thủy sản, khu chăn nuôi tập trung; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, phát triển nghề và làng nghề; ban hành các chính sách hút đầu tư phát triển công nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp, tín dụng, thương mại, thu hút lao động có tay nghề, trình độ, cán bộ có năng lực vào làm việc trong các tổ chức kinh tế tập thể; triển khai thực hiện phân cấp việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các địa phương đẩy mnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể bằng nhiều hình thức; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính, ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính về đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của các hợp tác xã để thống nhất áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thái Bình. Các cơ quan hành chính trong tỉnh thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực liên quan đến việc đăng ký, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách về hoạt động và đầu tư của các hợp tác xã; thực hiện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Mặt trận tổ chức thi hành pháp luật về hợp tác xã, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; phối hợp trong việc triển khai các chương trình, dự án phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia xây dựng chính sách và giám sát thi hành pháp luật về hợp tác xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 121/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/02/2015 hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và Văn bản số 231/SKHĐT-ĐKKD ngày 18/3/2015 hướng dẫn các hợp tác xã phi nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Hướng dẫn việc tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã nông nghiệp nhiệm kỳ 2016-2020 gắn với chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và ban hành Công văn số 1135/SNNPTNT ngày 30/12/2014 về việc xin ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Hướng dẫn gửi phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế các huyện, thành phố; chọn các hợp tác xã làm điểm chuyển đổi tổ chức quản lý hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Đến ngày 01/7/2016, trên địa bàn tỉnh có 419 hợp tác xã chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trong đó có 311 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; 85 hợp tác xã tín dụng nhân dân; 02 hợp tác xã vận tải; 20 hợp tác xã dịch vụ điện năng.

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh thường xuyên chỉ đạo, điều hành và giám sát việc thực hiện các quy chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các văn bản liên quan đến định hướng hoạt động tín dụng, lãi suất của ngành ngân hàng nói chung và của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nói riêng. Chủ động theo dõi, nắm bt thông tin; xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; phối hợp với cấp ủy và chính quyền các cấp quản lý hoạt động quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết qutích cực, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại một snơi còn bất cập như: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật phát triển kinh tế tập thể chưa kịp thời; chưa coi trọng việc hướng dẫn xây dựng, theo dõi hoạt động của các hợp tác xã; chưa cụ thể hóa các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh; chưa coi trọng việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã theo thẩm quyền còn chậm, kéo dài; còn tồn tại khuynh hướng cấp ủy, chính quyền buông lỏng hoặc can thiệp quá sâu vào hoạt động của các hợp tác xã.

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã

3.1. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, thợp tác

a) Htrợ trong việc thành lập và đăng ký hợp tác xã

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 05 ngày làm việc xuống không quá 03 ngày làm việc đối với đăng ký thành lập mới; rút ngắn không quá 02 ngày làm việc đối với đăng ký thay đổi hp tác xã. Thực hiện tư vấn về thành lập, đăng ký hoạt động và cung cấp miễn phí các biểu mẫu hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí những cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực hiện tư vấn cho các hợp tác xã trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đầu tư.

Các phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đăng ký hợp tác xã từ 05 ngày làm việc xuống không quá 03 ngày làm việc.

b) Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực

Tỉnh khuyến khích phát triển các cơ sở dạy nghề, thực hiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp một lần từ 350-700 ngàn đồng/học viên. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thực hiện triển khai kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã về các kiến thức Luật Hợp tác xã; lập hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quản trị hợp tác xã cho các đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ nhiệm, Giám đốc, Kế toán, Kiểm soát viên của các hợp tác xã. Trong 6 tháng đầu năm 2016, số lượng học viên được bồi dưỡng, đào tạo là 2.216 người. Tổng kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng trên 1,09 tỷ đồng được sử dụng từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương và nguồn kinh phí khuyến công, khuyến nông, khuyến thương của tỉnh.

3.2. Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các sở, ngành xây dựng và thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại nhằm thu hút đầu tư, quảng bá các sản phẩm dịch vụ của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh, trong đó có các hợp tác xã.

Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện vấn đầu tư, hỗ trợ hợp tác xã, tổ chức, cá nhân trong tỉnh về các thông tin cần thiết trong việc lập dự án đầu tư và lập hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm xúc tiến thương mại của Sở Công Thương tổ chức quảng bá sản phẩm dịch vụ và trợ giúp việc tìm hiểu, nắm bắt và tiếp cận thị trường phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã thông qua các hội chợ thương mại tổ chức trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm dịch vụ cho các hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện hỗ trợ quảng bá sản phẩm dịch vụ của 07 hợp tác xã với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

3.3. Chính sách tín dụng

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, kinh tế hộ tiếp cận và được thừa hưởng các ưu đãi về đầu tư (như dùng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn, thuê bao tài chính). Ưu tiên cho các hợp tác xã tiếp cận và thụ hưởng các nguồn vốn, quỹ quốc gia, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện cho các hợp tác xã vay vốn với lãi suất vay ưu đãi bằng lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội; cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản tối đa đến 500 triệu đồng. Các hợp tác xã trên địa bàn nông thôn còn nhận được những cơ chế chính sách phù hợp (theo Nghị định s 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với những hợp đồng mới phát sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn), thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, cùng với các chương trình khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn nợ, miễn giảm lãi vay... tạo điều kiện cho hợp tác xã trên địa bàn nông thôn dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần giải quyết khó khăn về vốn, giảm chi phí vốn vay, phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Tổng số vốn các hợp tác xã được vay trong 6 tháng đầu năm 2016 là 244,1 tỷ đồng. Tng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đối với các hợp tác xã tại thời điểm 30/6/2016 là 61,7 tỷ đồng.

3.4. Chính sách hỗ trợ ứng dụng đi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và khuyến công

Tỉnh Thái Bình đã ban hành chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ vốn, cây, con giống có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn ngày; hỗ trợ chuyển đổi mới máy móc thiết bị kỹ thuật; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến thương. Thực hiện khuyến khích các hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ hỗ trợ kỹ thuật nuôi gà trên cát cho các hợp tác xã chăn nuôi gia cầm với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

3.5. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng thành viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Thái Bình chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi (kênh mương, trạm bơm, nạo vét sông trục sông dẫn) phục vụ các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng, lấp trũng; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, vùng nông thôn, vùng nuôi thủy sản, khu chăn nuôi tập trung, trang bị kho lạnh bảo quản giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất trong nội thành, gần khu dân cư vào khu, cụm công nghiệp.

3.6. Chính sách hỗ trợ thủy lợi phí

y ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí cho các hợp tác xã nông, lâm nghiệp trong toàn tỉnh với tổng số tiền 120 tỷ đồng/năm.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

- Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020;

- Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nghị quyết s22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tri số 28-TT/TU ngày 05/3/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

- Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thái Bình.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

1. Dự báo những thuận li, khó khăn

1.1. Thuận lợi

- Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm khu vực kinh tế tập thể, đã ban hành nhiều văn bản thể hiện chủ trương, chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển;

- Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được tổng kết trong tất cả các cấp, các ngành với sự phân tích đánh giá ưu, nhược điểm và những bài học kinh nghiệm được rút ra, giúp cho công tác lãnh đạo, chđạo và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế tập thể tại địa phương đạt hiệu quả hơn;

- Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã cùng với Thông tư số 03/2014/T-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho việc tổ chức thành lập và hoạt động của các hợp tác xã;

- Nn kinh tế của tỉnh đang có dấu hiệu phục hồi sẽ tạo ra các điều kiện tốt hơn cho các hợp tác xã hoạt động và phát triển;

- Tình hình chính trị, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định tạo điều kiện cho các hợp tác xã yên tâm đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Đã có sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ và nhân dân về vị trí vai trò của kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tỉnh Thái Bình xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án tích tụ ruộng đất tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp bền vững theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn;

- Các hợp tác xã đã chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao;

- Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Thái Bình đã được thành lập, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

1.2. Khó khăn

- Các doanh nghiệp tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với hành lang pháp lý thông thoáng. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu vốn góp trong doanh nghiệp, do đó tác động làm hạn chế việc thành lập các tổ chức kinh tế tập thể;

- Một số cơ chế, chính sách của Nhà nước ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động về kinh tế tập thể hiện nay thiếu đồng bộ chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời chưa khuyến khích được phát triển kinh tế tập thể;

- Các nguồn lực của tỉnh dùng hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế tập thể hạn hẹp, nhu cầu cần hỗ trợ của các hợp tác xã rất lớn, do đó phải sử dụng dàn trải các nguồn lực, hiệu quả mang lại không cao;

- Tâm lý của một số người dân chưa thiết tha với việc phát triển các loại hình kinh tế tập thể;

- Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các địa phương phần lớn tổ chức theo hướng kiêm nhiệm thiếu chuyên sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn;

- Đội ngũ cán bộ của các hợp tác xã năng lực còn hạn chế, nhiều khi còn chưa tâm huyết gắn bó lâu dài với hợp tác xã.

2. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể

- Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quy hoạch vùng sản xuất và gắn với công nghiệp chế biến, chuyển dịch cơ cu kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường và an sinh xã hội của địa phương phù hợp với tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, xây dựng nông thôn mới;

- Phát triển kinh tế tập thể phải đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi; phù hợp với điều kiện, tập quán cụ thể từng vùng, từng địa phương;

- Tạo mọi điều kiện để hợp tác xã tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực của địa phương để phát triển hợp tác xã, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn và ven biển;

- Phát triển kinh tế tập thể không chỉ chú trọng hiệu quả về mặt kinh tế mà phải chú trọng hiệu quả về mặt chính trị, đạo đức xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh; nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào tăng trưng kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững;

- Thực hiện chuyển đổi 100% số hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

3. Mục tiêu tổng quát

Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn; Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phấn đấu đưa kinh tế tập thể là một trong các thành phần kinh tế quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

4. Một số mục tiêu cụ thể

- Đóng góp vào GDP chiếm khoảng 1,65%, không tăng, gim so với ước thực hiện năm 2016;

- Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập mới: 03 HTX, tăng 200% so với ước thực hiện năm 2016;

- Số lượng thành viên hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác: 529.800 thành viên, tăng 0,57% so với ước thực hiện năm 2016;

- Doanh thu bình quân của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác: 1.330 triệu đồng, tăng 0,76% so với ước thực hiện năm 2016;

- Lãi bình quân một hợp tác xã đạt: 110 triệu đồng/năm, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2016;

- Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong hợp tác xã: 36 triệu đồng/năm, tăng 5,88% so với ước thực hiện năm 2016;

III. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

- Tổ chức đánh giá sơ kết 04 năm thực hiện Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong việc áp dụng đối với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung các văn bản hướng dẫn việc chuyển đổi, tổ chức hoạt động các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký và đầu tư của hợp tác xã để đề xuất loại bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã.

2. Tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012

Đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tuyên truyền về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bằng nhiều hình thức đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về các nội dung: Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/T-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; nội dung các thủ tục hành chính về đăng ký hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

3. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí các nguồn lực cần thiết hàng năm từ ngân sách địa phương và đề nghị sự giúp đỡ của các cơ quan trung ương về kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan được giao nhiệm vụ hoạt động trợ giúp các tổ chức kinh tế tập thể;

- Chủ động tạo và phân bổ nguồn kinh phí đào tạo hàng năm cho các đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; tăng cường phối hợp với các trung tâm đào tạo, bi dưỡng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương để đa dạng các hình thức, chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ hợp tác xã; khuyến khích và xây dựng chế độ đãi ngộ đối với các sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học về công tác tại hợp tác xã;

- Ưu tiên cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hợp tác xã sử dụng nhiều lao động, các hợp tác xã thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế mũi nhọn của tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất chung của tỉnh;

- Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã tỉnh Thái Bình xây dựng cơ chế cho vay phù hợp với đặc điểm của từng vùng, tng lĩnh vực hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục cho vay và tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay đối với các tổ chức kinh tế tập thể;

- Tổ chức hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã tại các hội chợ thương mại tổ chức trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Cơ quan chức năng nhà nước cn làm tốt công tác dự báo và cung cấp thông tin kinh tế trong nước và quốc tế một cách chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức kinh tế tập thể có thể nắm bắt phục vụ cho sản xuất kinh doanh của mình;

- Ưu tiên, khuyến khích hỗ trợ những hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, sử dụng giống cây, giống con cho ra những sản phẩm cho năng suất, thời gian sinh trưởng ngắn ngày, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng giá thành sản xuất hạ;

- Tăng cường phối kết hợp việc phát triển kinh tế tập thể với chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tuyên truyền vận động các hợp tác xã kết nạp thành viên mới;

- Tăng vốn góp của các thành viên vào hợp tác xã;

- Tăng cường năng lực tổ chức điều hành, hoạt động kinh doanh cho các hợp tác xã;

- Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo công tác phát triển kinh tế tập thể của tỉnh;

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, thực hiện phân công, phân cấp, quy trách nhiệm một cách cụ thể và xây dựng quy chế phối kết hợp giữa các sở, ngành, các địa phương của tỉnh trong việc quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo hướng sắp xếp, btrí theo chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo; lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm và tâm huyết với kinh tế tập thể để quản lý, hướng dẫn, tư vấn tháo gỡ những khó khăn cho các hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với các tổ chức kinh tế tập thể;

- Tăng cường hoạt động và phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức kinh tế tập thể;

-Tập trung sửa đổi kịp thời những cơ chế chính sách còn bất cập đối với việc phát triển kinh tế tập thể;

- Thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kinh tế tập thể;

- Chính quyền địa phương tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại hàng năm với các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trên địa bàn để lắng nghe, tiếp thu ý kiến đề xuất kiến nghị và có biện pháp chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động;

- Ưu tiên quy hoạch những khu, cụm công nghiệp và làng nghề trong đó các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đồng thời tạo điều kiện để xử lý tốt các chất thải ra môi trường;

- Tăng cường sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về hợp tác xã; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 để kiến nghị, sửa đi, bổ sung và hoàn thiện;

- Tăng cường hướng dẫn các hợp tác xã dịch vụ điện năng thực hiện tổ chức, sắp xếp, chuyển đổi lĩnh vực hoạt động kinh doanh sau khi bàn giao lưới điện áp nông thôn Công ty điện lực Thái Bình.

6. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

- Khuyến khích hỗ trợ các đoàn thể chính trị xã hội, hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thúc đẩy thành lập hợp tác xã;

- Huy động và cân đối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể;

- Huy động mọi nguồn lực xã hội trong, ngoài tnh và sự hỗ trợ của các cá nhân, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Các điều kiện thực hiện Kế hoạch

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao và ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch và có trách nhiệm theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh, gi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố giao cho một đồng chí Phó Giám đốc (hoặc Phó Chủ tịch) trực tiếp phụ trách đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thuộc lĩnh vực đơn vị mình phụ trách gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Tỉnh ưu tiên bố trí và sdụng các nguồn kinh phí khuyến nông, công, thương, ứng dụng khoa học - công nghệ để trợ giúp phát triển kinh tế tập thể của tỉnh;

- Tỉnh chú trọng phối hợp với các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của các Bộ, ngành Trung ương để tận dụng sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế tập thể;

- Huy động nguồn vốn của các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh để thực hiện phát triển kinh tế tập thể.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

a) Đối với các sở, ngành của tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, rà soát, bổ sung các chính sách thu hút đầu tư; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện, Thành phố quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công khai các quy hoạch để cho các hợp tác xã dễ tiếp cận; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thái Bình xây dựng và triển khai các kế hoạch và chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tiến hành rà soát, kiến nghị việc cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã và lĩnh vực đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch và chương trình xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước;

- Các sở: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình khuyến công, khuyến thương, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đối với các hợp tác xã; Sở Công Thương tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm để trợ giúp mở rộng thị trường nguyên liệu, sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho các hợp tác xã đóng trên địa bàn tỉnh;

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường hướng dẫn các hợp tác xã dịch vụ điện năng thực hiện chuyển đổi ngành, nghề kinh doanh sau khi bàn giao lưới điện áp nông thôn Công ty điện lực Thái Bình. Đối với hợp tác xã không thực hiện chuyển đổi lĩnh vực hoạt động được thì các Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký giải thể hợp tác xã;

- Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với các Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan cân đối nguồn ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán chi ngân sách trợ giúp phát triển kinh tế tập thể trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Các cơ quan báo, đài, các cơ quan làm nhiệm vụ tuyên truyền khác tích cực phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp, các tổ chức xã hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng các chuyên đề để truyền tải các kế hoạch, chương trình, chính sách trợ giúp phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và của các địa phương trong tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức tham gia và thành lập hợp tác xã;

- Ban hành các biện pháp, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo thẩm quyền;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

- Phối hợp, hỗ trợ Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở các cấp, các tổ chức xã hội trên địa bàn trong việc: Tổ chức thi hành pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; khuyến khích thành viên của tổ chức mình tham gia hợp tác xã.

c) Liên minh hợp tác xã tỉnh

- Tích cực tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Chủ động tham gia xây dựng chính sách về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của tỉnh.

3. Giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thông qua công tác hậu kiểm, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thống kê sự phát triển và hoạt động của khu vực kinh tế tập thể tại địa phương để giám sát, đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh;

- Báo cáo giám sát, đánh giá năm của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình hoạt động và phát triển kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý thực hiện theo biểu mẫu và khung báo cáo thống nhất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Các phòng: TH, CTXDGT, NNTNMT, KGVX;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Giang

 

PHỤ LỤC 1

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Thái Bình)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch

TH 6 tháng

Ước TH cả năm

I

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

1

Tỷ trọng đóng góp vào GDP

%

1,634

1,025

0,812

1,65

1,65

2

Tổng số hợp tác xã

HTX

550

554

528

529

532

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã thành lập mới

HTX

1

3

0

1

3

Số hợp tác xã giải thể

HTX

1

0

22

0

0

3

Tổng số thành viên hợp tác xã

Người

523.862

529.000

525.595

526.800

529.800

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Số thành viên mới

Người

5.761

4.000

1.894

3.138

3.200

4

Tng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã

Người

9.961

11.000

9.982

10.000

10.100

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Số lao động thường xuyên mới

Người

0

500

21

39

100

Slao động là thành viên hợp tác xã

Người

9.961

11.000

9.982

10.000

10.100

5

Doanh thu bình quân một hợp tác xã

Triệu đồng/năm

1.270

1.310

655

1.320

1.330

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Doanh thu của HTX với thành viên

Triệu đồng/năm

960

730

422

844

845

6

Lãi bình quân một hợp tác xã

Triệu đồng/năm

84,9

90

48

100

110

7

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã

Triệu đồng/năm

24,8

25

16

34

36

8

Tng số cán bộ quản lý HTX

Người

2.652

2.873

2.560

2.564

2.573

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ cp, trung cấp

Người

1.636

1.713

1.559

1.560

1.567

 

Số cán bộ quản HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đng, đại học trở lên

Người

1016

1.160

1.001

1.004

1.006

II

Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số liên hiệp hợp tác xã

LHHTX

0

0

0

0

0

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Số liên hiệp HTX thành lập mới

LHHTX

 

 

 

 

 

 

Số liên hiệp HTX giải thể

LHHTX

 

 

 

 

 

2

Tng số hợp tác xã thành viên

HTX

 

 

 

 

 

3

Tng số lao động trong liên hiệp HTX

Người

 

 

 

 

 

III

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số tổ hợp tác

THT

0

0

0

0

0

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Số tổ hợp tác thành lập mới

THT

 

 

 

 

 

 

Số thợp tác có đăng ký hoạt động với chính quyền xã/ phường /thị trấn

THT

 

 

 

 

 

2

Tng số thành viên tổ hợp tác

Thành viên

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên mới thu hút

Thành viên

 

 

 

 

 

3

Doanh thu bình quân một tổ hợp tác

Triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

4

Lãi bình quân một thợp tác

Triệu đồng/năm

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Thái Bình)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2015

 

Năm 2016

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch

TH 6 tháng

Ước TH cả năm

1

HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

Tng số hợp tác xã

HTX

550

554

528

529

532

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

Hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp

HTX

328

328

318

318

318

Hợp tác xã công nghiệp: tiểu thủ công nghiệp

HTX

26

27

19

20

22

Hợp tác xã xây dng

HTX

2

2

2

2

2

Hợp tác xã tín dụng

HTX

85

85

85

85

85

Hợp tác xã thương mại

HTX

10

13

9

9

10

Hợp tác xã vận tải

HTX

11

11

10

10

10

Hợp tác xã khác

HTX

88

88

85

85

85

2

LIÊN HIỆP HỢP TÁC

 

 

 

 

 

 

Tổng số Liên hiệp HTX

LHHTX

0

0

0

0

0

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp

LHHTX

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

LHHTX

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã xây dựng

LHHTX

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã tín dụng

LHHTX

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã thương mại

LHHTX

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã vận tải

LHHTX

 

 

 

 

 

LH hợp tác xã khác

LHHTX

 

 

 

 

 

3

THỢP TÁC

 

 

 

 

 

 

Tổng số tổ hợp tác

THT

0

0

0

0

0

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

Thợp tác nông, lâm, ngư nghiệp

THT

 

 

 

 

 

Thợp tác công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

THT

 

 

 

 

 

Thợp tác xây dựng

THT

 

 

 

 

 

Thợp tác tín dụng

THT

 

 

 

 

 

Thợp tác thương mại

THT

 

 

 

 

 

Thợp tác vận tải

THT

 

 

 

 

 

Thợp tác khác

THT

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ LẠI, CHUYỂN ĐỔI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Thái Bình)

STT

Loại hình/lĩnh vực

Đơn vị tính

Tổng số thành lập trước ngày 01/7/2013

Số hợp tác xã hoạt động chưa phù hợp vi quy định của Luật HTX 2012

Trong đó

Đã đăng ký lại theo Luật HTX 2012

Đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác

Chưa đăng ký lại, chưa chuyển đổi theo Luật HTX 2012

Tạm ngừng hoạt động, chờ giải th

 

TỔNG SỐ HỢP TÁC XÃ

 

528

132

419

 

109

29

1

Hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp

HTX

318

7

311

 

7

 

2

Hợp tác xã công nghiệp - tiu thủ công nghiệp

HTX

19

19

 

 

19

 

3

Hợp tác xã xây dựng

HTX

2

2

 

 

2

 

4

Hợp tác xã tín dụng

HTX

85

 

85

 

 

 

5

Hợp tác xã thương mại

HTX

9

9

 

 

9

 

6

Hợp tác xã vận tải

HTX

10

10

3

 

7

 

7

Hợp tác xã khác

HTX

85

85

20

 

65

29

 

PHỤ LỤC 4

KẾT QUẢ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Thái Bình)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2015

Năm 2016

Kế hoạch năm 2017

Kế hoạch

TH 6 tháng

Ước TH cả năm

I

HTRỢ CHUNG ĐI VỚI HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trđào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

 

- Số người được cử đi đào tạo

Người

200

200

200

200

200

Tổng kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

400

400

400

400

400

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

400

400

400

400

400

- Số người được tham gia bồi dưỡng

Người

1.042

700

2.016

2.350

2.200

Tổng kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

700

700

690

840

900

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

500

500

450

600

600

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

200

200

240

240

300

2

Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mrộng thị trường

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác được hỗ trợ

HTX

6

50

03

50

50

Tng kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

40

750

40

400

400

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

40

750

40

400

400

3

Hỗ trợ về ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới

 

 

 

 

 

 

- Shợp tác xã được hỗ trợ

HTX

02

100

5

10

10

Tổng kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

600

2.500

100

200

200

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

600

2.500

100

200

200

4

Hỗ trợ về tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

87

100

32

40

50

Tổng số vốn được vay

Triệu đồng

32.600

500.000

244.100

300.000

400.000

5

Tạo điu kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

550

550

529

530

532

6

Hỗ trợ thành lập mới

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

3

 

1

2

Tổng kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

 

3

 

1

2

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

II

HỖ TRỢ RIÊNG ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

 

 

 

 

 

 

Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí hỗ trợ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ giao đất

HTX

 

 

 

 

 

Tổng diện tích đất được giao

m2

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ cho thuê đất

HTX

1

1

2

2

2

- Tổng diện tích đất được cho thuê

m2

1.500

5.000

768,7

768,7

1.000

3

Ưu đãi về tín dụng

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số vốn được vay ưu đãi

Triệu đồng

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai bệnh dch

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

60

 

60

60

Tổng số tiền tiền được hỗ trợ

Triệu đồng

 

1.500

 

1.500

1.500

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ về chế biến sản phẩm

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

 

 

 

 

 

Tổng số kinh phí được hỗ trợ

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

6

Hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã được hỗ trợ

HTX

325

325

318

318

318

Tổng số tiền được hỗ trợ

Trong đó:

Triệu đồng

120.000

120.000

60.000

120.000

120.000

- Miễn thu thủy lợi phí

- Hỗ trợ mua sm trang thiết bị của NHNN đối với HTX tín dụng

 

120.000

120.000

60.000

120.000

120.000

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

120.000

120.000

60.000

120.000

120.000

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản