326254

Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang

326254
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 492/KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 492/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 492/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 19/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/KH-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 04 NĂM THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 2212/KH-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập của Luật trong việc tổ chức thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với Hiến pháp, Luật Tố tụng hành chính, Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập; kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Tổng kết toàn diện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thực tiễn 04 năm thi hành kể từ ngày 01/7/2012 đến ngày 01/7/2016 trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Nội dung tổng kết

Báo cáo Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tập trung vào các nội dung sau:

- Tình hình triển khai thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (công tác chỉ đạo của lãnh đạo các Sở, ngành, UBND huyện, thị, thành phố; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...);

- Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho Nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành;

- Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thực tiễn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong việc nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, bất cập;

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Cơ quan chủ trì và điều hành hội nghị

- Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

- Với sự tham gia điều hành của Thanh tra tỉnh.

2. Thời gian tiến hành hội nghị

Dự kiến tuần thứ hai của tháng 10 năm 2016, thời gian 01 buổi (từ lúc 8 giờ đến 11 giờ).

3. Địa điểm.

Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, số 16C đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.

4. Thành phần tham dự.

Tổng số đại biểu dự kiến: từ 140 đến 150 người, gồm:

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

- Lãnh đạo Cục III - Thanh tra Chính phủ;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân TW tại Hà Nội và TPHCM;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các Cơ quan, Ban Đảng của Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh;

- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Đoàn thể;

- Lãnh đạo và Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng, Phó phòng Nội chính, Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Phóng viên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

5.1. Thanh tra tỉnh

- Phát hành văn bản đề nghị Ban Tiếp Công dân tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo theo Đề cương hướng dẫn.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị.

- In ấn tài liệu hướng dẫn báo cáo phục vụ hội nghị.

5.2. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này.

6. Về kinh phí tổ chức hội nghị

- Dự trù kinh phí tổ chức hội nghị 13,750 triệu đồng, gồm:

+ In ấn tài liệu hội nghị (50.000đ/bộ x 150 bộ): 7,500 triệu đồng;

+ Tiền nước uống (15.000đ/người x 150 ĐB): 2,250 triệu đồng;

+ Băng ron trang trí hội nghị, báo đài đưa tin: 04 triệu đồng;

- Thanh tra tỉnh sử dụng kinh phí đặc thù được giao năm 2016 để tổ chức Hội nghị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản