326630

Kế hoạch 141/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

326630
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 141/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 141/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 141/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 27/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực nhằm thực hiện hiệu quả hơn chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thống nhất các hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tạo phong trào sâu rộng trong toàn xã hội nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện; lồng ghép có hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chương trình công tác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Thời gian

Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016

2. Chủ đề Tháng hành động năm 2016

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

3. Thông điệp truyền thông

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016!

- Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016!

- Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!

- Cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Hãy lên tiếng khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

- Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật!

- Quyền phụ nữ là quyền con người!

- Hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái!

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông

1.1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới

- Mục đích: Tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Cấp tỉnh: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

+ Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2016 đến ngày 15/11/2016.

+ Địa điểm: Tại thành phố Thanh Hóa.

+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

+ Nội dung: Có chương trình riêng.

- Cấp huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Thời gian từ ngày 10/11/2016 đến ngày 15/11/2016.

1.2. Hoạt động truyền thông

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn.

- Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới như: sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới, sổ tay về phòng chống bạo lực gia đình; tài liệu và các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình...

- Tuyên truyền về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2016; gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tiếp về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cơ quan, đơn vị, gia đình, cộng đồng và xã hội như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới giai đoạn 2012-2020...

2. Vận động xã hội, thăm hỏi tặng quà cho các phụ nữ nghèo, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức nước ngoài ủng hộ nguồn lực để xây dựng, thực hiện các mô hình tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao như: Sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực giới”; đề xuất hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới: Bạo lực gia đình, buôn bán người, xâm hại tình dục...

- Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động ưu tiên các lĩnh vực, những vùng có nguy cơ bất bình đẳng cao và quan tâm đến đối tượng phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

3. Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới theo kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trước ngày 26/12/2016.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy vai trò của gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới; tổ chức treo băng-zôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng tháng hành động tại cộng đồng.

- Tích cực chỉ đạo chính quyền cơ sở sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí bảo đảm không mang định kiến giới.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh duy trì thời lượng phát sóng chương trình, tăng lượng tin bài, phóng sự, phóng sự ảnh theo chủ đề, chủ điểm;

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Khuyến khích xây dựng và lắp đặt pano, áp phích, tranh cổ động, băng zôn... Nội dung chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới là nguyên nhân làm gia tăng chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh, chú trọng tuyên truyền nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có vấn đề xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện các hoạt động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong Tháng hành động.

- Phát động và triển khai đến Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

7. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; phối hợp hỗ trợ xây dựng câu chuyện truyền thanh tuyên truyền nhân Tháng hành động.

8. UBND các huyện, thị, thành phố

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 phù hợp điều kiện địa phương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt, tăng cường hoạt động hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn bố trí thời lượng, phát thanh chủ đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác phòng ngừa bạo hành giới xảy ra tại gia đình và cộng đồng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành giới.

- Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại địa phương.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể: Chỉ đạo các tổ chức thành viên, các cấp hội cơ sở và vận động quần chúng nhân dân thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới giai đoạn 2012-2020; Lồng ghép các nội dung tuyên truyền các văn bản pháp luật về bình đẳng giới trong các buổi họp báo, giao ban báo chí, các buổi báo cáo sinh hoạt thường lệ cho các báo cáo viên trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với các ngành liên quan triển khai Tháng hành động; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng, các câu lạc bộ, các địa chỉ tin cậy trong cộng đồng; Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp, tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Kế hoạch Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 của UBND tỉnh đến các cấp Hội địa phương và cơ sở.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT,VX.huyTE27

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Phụ lục 1

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

2. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

- Hình thức tổ chức Lễ phát động.

- Thành phần tham dự, thời gian, địa điểm

- Các hoạt động chính trong Lễ phát động

- Số lượng người tham gia trong Lễ phát động

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông

- Các khẩu hiệu của đơn vị tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em.

- Các hoạt động truyền thông chính.

4. Vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà

- Các hình thức triển khai.

- Số lượng người được thăm hỏi, tặng quà.

5. Ngân sách dành cho Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

- Ngân sách Nhà nước.

- Vận động các nguồn lực:

+ Tổng số tiền vận động.

+ Số người được thăm hỏi, tặng quà.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

2. Một số tồn tại, hạn chế

3. Bài học kinh nghiệm

4. Kiến nghị

 

ĐƠN VỊ

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

(Phụ lục 2: Văn bản chỉ đạo và Lễ Phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới)

Đơn vị

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Lễ phát động

Ngân sách cho Tháng hành động

Văn bản chỉ đạo

Kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc

Số điểm phát động

Số người tham dự

Ngân sách nhà nước

Vận động

Chương trình, dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

(Phụ lục 3: Các hoạt động truyền thông và hỗ trợ cho các nạn nhân)

Đơn vị

Phóng sự, bài viết

Hội thảo, tọa đàm

Khác

Tặng quà

Số lượng

Số lượng

 

Số lượng

Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản