332746

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2016 triển khai “Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 về tăng cường biện pháp phòng, chống oan sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự” trên địa bàn do tỉnh Lạng Sơn ban hành

332746
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2016 triển khai “Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 về tăng cường biện pháp phòng, chống oan sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự” trên địa bàn do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 114/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 11/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2015/QH13, NGÀY 26/6/2015 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG OAN SAI VÀ ĐẢM BẢO BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 1681/QĐ-TTg, ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ “ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự”, căn cứ tình hình, đặc điểm địa bàn, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự; chủ động, tích cực điều tra khám phá tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo quy định pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra các sai phạm trong hoạt động điều tra, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn.

2. Xác định, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan liên quan trong thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII. Khi xác định có oan, sai phải kịp thời minh oan cho người bị oan, bồi thường cho người bị thiệt hại; làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm đối với người thi hành công vụ có sai phạm và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan thiếu trách nhiệm gây ra oan, sai, để xảy ra bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra và vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Hiến pháp, Luật Tố tụng hình sự, Luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các yêu cầu của tình hình thực tế.

2. Chỉ đạo lực lượng chức năng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá các loại tội phạm; tiếp nhận, giải quyết dứt điểm các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị, khởi tố; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về công tác điều tra các loại án, về công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công tác điều tra ban đầu, nhất là đối với các vụ án giết người, hiếp dâm không bắt được quả tang; tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã quá thời hạn luật định, những vụ án kéo dài, các vụ án mà dư luận, cử tri quan tâm với phương châm "Thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai và vi phạm pháp luật".

3. Chủ động rà soát các trường hợp bị oan có đơn yêu cầu bồi thường để kịp thời giải quyết; có biện pháp giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp có đơn yêu cầu bồi thường từ những năm trước còn tồn đọng, hạn chế tối đa các trường hợp người bị thiệt hại khởi kiện đòi bồi thường ra Tòa án do việc bồi thường thiệt hại chưa thỏa đáng; xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra; chú ý kiểm tra chặt các quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can, các vụ án phức tạp, nghiêm trọng, vụ án có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tố tụng, tiến độ giải quyết các đơn kêu oan, đơn khiếu nại bức xúc, kéo dài, đơn tố cáo vi phạm trong hoạt động điều tra và các vụ án mà Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao đã hủy án để điều tra lại… để phát hiện sớm các sai phạm, các dấu hiệu oan sai và có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng, kéo dài, gây hậu quả xấu.

5. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức Cơ quan điều tra các cấp và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cho phù hợp với thực tiễn công tác điều tra; củng cố, chấn chỉnh công tác giám định tư pháp, nhất là giám định về pháp y, tâm thần, tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông, cổ vật, di vật … phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo chính xác, kịp thời.

6. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, xã hội, đạo đức nghề nghiệp, ý thức và trách nhiệm công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật; đảm bảo việc xây dựng đội ngũ điều tra viên đủ về số lượng, tinh thông pháp luật, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có quan điểm khách quan toàn diện trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; bố trí, điều động cán bộ, điều tra viên phù hợp với năng lực, sở trường công tác; không bố trí số cán bộ chưa qua đào tạo về công tác điều tra, cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hay yếu kém về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ về làm công tác điều tra, xử lý tội phạm.

7. Các cơ quan tư pháp phối hợp làm tốt công tác kiểm sát hoạt động điều tra ngay từ khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; tạo điều kiện cho luật sư, người bào chữa sớm tham gia các hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị của luật sư, người bào chữa trong quá trình điều tra, thu thập, đánh giá chứng cứ… nhằm hạn chế vi phạm, thiếu sót trong các hoạt động tố tụng hình sự, phòng ngừa oan, sai; tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn áp dụng pháp luật, thông báo rút kinh nghiệm kịp thời đối với các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án bị Tòa án cấp trên hủy án, án đình chỉ điều tra do không có hành vi phạm tội, vụ án Tòa tuyên không phạm tội và các vi phạm khác trong quá trình giải quyết vụ án.

8. Chủ động bố trí kinh phí và đề xuất với các cơ quan trung ương hỗ trợ kinh phí triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giam giữ; lắp đặt, vận hành hệ thống trang thiết bị ghi âm, ghi hình… để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, không để xảy ra oan, sai, chống bức cung, nhục hình hay phạm nhân chết do đánh nhau, tự sát.

Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện… thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh sẽ xem xét, cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII theo quy định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an theo chỉ đạo của Bộ Công an; chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tích cực điều tra, phát hiện các loại tội phạm, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam, trọng tâm là không để xảy ra oan, sai trong hoạt động điều tra, công tác tạm giữ, tạm giam, công tác thi hành án hình sự.

c) Tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án còn vướng mắc, các vụ án đã quá thời hạn luật định, các vụ án được cử tri, dư luận quan tâm, các đơn thư khiếu nại, kêu oan của người bị kết án...; phối hợp với các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện nghiêm thẩm quyền tố tụng hình sự và trong công tác giám định pháp y, giám định tâm thần, giám định tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả.. theo luật định.

d) Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, xã hội cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật trong hoạt động điều tra. Xử lý nghiêm đối với cán bộ vi phạm các quy trình, quy định về công tác điều tra; xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với các quy định mới của các luật, Bộ luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

b) Phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh trong việc đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của luật sư; giám sát luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm bào chữa, cung cấp dịch vụ pháp lý, nhất là đối với những trường hợp bào chữa chỉ định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tố tụng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện các đề án về xây dựng các thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh để ghi nhận chứng cứ, chống bức cung, nhục hình, đảm bảo cho cơ quan, lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

5. Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Hải quan: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện nghiêm túc các thẩm quyền tố tụng hình sự theo luật quy định, đảm bảo không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tin đại chúng: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật; Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống oan sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình, âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm... để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời cổ vũ, động viên, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm.

7. Các sở, ban, ngành khác: Tăng cường công tác quản lý, đào tạo cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác giám định trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, ngành cấp trên về quy trình, quy chuẩn giám định; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án hình sự khi có yêu cầu.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án hình sự; các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 96/2015/QH13 và kế hoạch này; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả.

9. Đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, phối hợp các ngành liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế phối hợp liên ngành về công tác truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra oan, sai, sót lọt tội phạm; rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kêu oan, kịp thời minh oan và giải quyết bồi thường cho người bị oan đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để phòng, chống oan, sai và đảm bảo bồi thường cho người thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự (hoàn thành trong Quý IV/2016).

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thời gian thống kê số liệu trong báo cáo định kỳ 10 tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo; báo cáo năm tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến 30 tháng 9 của năm báo cáo và gửi về Công an tỉnh (cơ quan thường trực) trước ngày 04/8 và ngày 04/10 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an.

3. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

4. Giao Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tham mưu đánh giá, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản