9566

Hướng dẫn số 1818/HD-SGD&ĐT về hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

9566
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hướng dẫn số 1818/HD-SGD&ĐT về hoạt động ứng dụng phát triển công nghệ thông tin năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1818/HD-SGD&ĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1818/HD-SGD&ĐT
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 27/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1818/HD-SGD&ĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005 

 

HƯỚNG DẪN

HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2005 - 2006

Căn cứ chỉ thị số 22/2005/CT-BGD&ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2005-2006; Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005 và phương hướng, nhiệm vụ ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2005-2006; để tiếp tục nâng cao phạm vi và hiệu quả đào tạo, ứng dụng, phát triển CNTT, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong chương trình hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị giáo dục đào tạo thực hiện các hoạt động Công nghệ thông tin trong năm học 2005-2006 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

Triển khai đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý các hoạt động toàn ngành; sử dụng rộng rãi các phần mềm hỗ trợ dạy học; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT.

Tiếp tục củng cố và mở rộng việc đưa Tin học vào các ngành học, cấp học tiến tới phổ cập tin học cho học sinh trung học, đưa tin học trở thành môn học chính khoá trong nhà trường.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành để nâng cao nhận thức, hoàn thiện kỹ năng về CNTT, đáp ứng yêu cầu đặt ra của ngành trong năm học có ít nhất 25% số cán bộ, giáo viên, nhân viên có khả năng sử dụng CNTT vào công tác giáo dục và đào tạo.

II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1- Về dạy và học Tin học trong nhà trường:

- Củng cố và mở rộng các loại hình giảng dạy tin học trong các ngành học, bậc học. Tiếp tục thí điểm tổ chức dạy môn tin học chính khoá tại một số trường THCS. Tạo mọi điều kiện và sử dụng tối đa thời gian hoạt động của máy tính vào việc phổ cập tin học cho học sinh. (Các trường tuyệt đối không để phòng máy ngừng hoạt động trong thời gian dài). Phấn đấu đến hết năm 2006 có 100% học sinh tốt nghiệp THPT, THCS được học Tin học cơ bản.

- Tổ chức cho học sinh tại các trường THPT, THCN, các trung tâm GDKTTH, GDTX, các trường THCS có điều kiện được học sử dụng mạng Internet, đồng thời định hướng việc khai thác thông tin trên mạng phục vụ học tâp.

- Củng cố, xây dựng chương trình và tài liệu giảng dạy môn Tin học trong các trường học Hà Nội.

2- Ứng dụng CNTT trong Quản lý:

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đồng bộ trong toàn ngành từ cơ quan Sở đến các phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các trường học. Cải tạo, nâng cấp hệ thống thư điện tử, các trang web của ngành.

- Các đơn vị phải có kế hoạch đầu tư kinh phí mua và sử dụng các phần mềm quản lý và dạy học. Lưu ý: Các phần mềm đưa vào dùng chung ở nhiều đơn vị, trường học phải được Sở thẩm định và cho phép.

- Thực hiện ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động trong các đơn vị giáo dục đào tạo. Tất cả trường học cần phải sử dụng các phần mềm tin học vào quản lý: Trước hết là các phần mềm quản lý thông tin về học sinh, quản lý điểm, quản lý thi và tuyển sinh, quản lý tài chính, quản lý thư viện,… nhằm đồng bộ hoá và liên thông dữ liệu giữa các cấp học. Nếu có điều kiện cần tiếp tục tin học hoá các mặt hoạt động khác trong quản lý giáo dục.

- Các phòng GD&ĐT quận, huyện cần thiết lập hệ thống trao đổi thông tin điện tử trên mạng Internet giữa phòng và các trường trong địa bàn để có điều kiện giao dịch thuận tiện, nhanh chóng.

- Thực hiện nghiêm túc việc khai thác thông tin, gửi, nhận báo cáo qua mạng của Sở để giảm thời gian, chi phí.

3- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập:

- Thường xuyên tổ chức, chỉ đạo giáo viên các bộ môn sử dụng phần mềm dạy học. Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng phương tiện CNTT hỗ trợ cho giảng dạy và tự xây dựng các phần mềm dạy học. Mỗi giáo viên cần phải thực hiện từ 5 đến 10% giờ giảng trong năm học có ứng dụng CNTT.

- Sử dụng, khai thác Internet có hiệu quả để phục vụ công tác quản lý và trao đổi thông tin. Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên khai thác thông tin trên mạng phục vụ giảng dạy nội và ngoại khoá. Tổ chức cho học sinh các trường THCS, THPT, THCN, trung tâm GDKTTH, GDTX được sử dụng Internet rộng rãi. Định hướng việc khai thác thông tin trên mạng phục vụ cho học tập và mở rộng kiến thức. Chú ý quản lý chặt chẽ nội dung, mục đích khi học sinh (HS) sử dụng Internet.

- Các phòng GD&ĐT quận, huyện cần có kế hoạch đầu tư cho các trường học trong địa bàn chuyển từ kết nối Internet quay số (Dail-up) sang kết nốibăng thông rộng (ADSL), đồng thời nối mạng nội bộ để tạo điều kiện cho nhiều giáo viên và học sinh được sử dụng Internet tốc độ cao.

- Tất cả các trường THCN, THPT, các trung tâm GDKTTH, trung tâm GDTX phải hoàn thành việc xây dựng mạng nội bộ và kết nối Internet với đường truyền Internet ADSL. Trong đó cần có phòng truy cập Internet dành riêng cho giáo viên và phòng riêng cho học sinh, ngoài ra cần bố trí các máy tính trong thư viện, phòng họp hội đồng, phòng làm việc của giáo viên để tiện khai thác thông tin trên Internet.

4- Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động CNTT:

- Tăng cường đầu tư thiết bị cho hoạt động CNTT: Tất cả các trường học đều phải có máy tính, máy inphục vụ công tác văn phòng và quản lý. Cùng với việc mua thiết bị phần cứng, cần quan tâm trang bị phần mềm đế tăng hiệu quả sử dụng máy tính. Đối với các đơn vị có điều kiện cần trang bị thêm một số phương tiện CNTT như : máy quét ảnh (scaner), máy chiếu (Projector), máy chiếu vật thể 3 chiều, máy ảnh số,...

- Chú trọng việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp thiết bị phần cứng và phần mềm ứng dụng. (Trong kế hoạch tài chính năm 2006 phải có dự trù chohạng mục mua sắm bổ sung, bảo trì, sửa chữamáy tính, máy in, thiết bị mạng...; mua và nâng cấp các phần mềm quản lý, hỗ trợ dạy học). Số máy tính tối thiểu cần mua bổ sung hàng năm bằng từ 15-20% tổng số hiện có để thay thế các máy cũ, hỏng.

- Các phòng GD&ĐT cần tham mưu, đề xuất với UBND quận, huyện để có kế hoạch đầu tư trang, thiết bị CNTT cho các trường, cụ thể:

+ Trang bị máy tính, máy in cho các trường THCS và Tiểu học trong địa bàn. Phấn đấu đến hết năm 2006 tất cả các trường THCSđều có phòng máy tính với tối thiểu 10 máy để dạy môn Tin học (tự chọn) hoặc dạy phổ cập tin học cho học sinh cuối cấp. Cần chuẩn bị cơ sở vật chất để từng bước triển khai dạy Tin học chính khoá theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

+ Chuyển từ kết nối Internet quay số (Dail-up) trong các trường THCS sang kết nối băng thông rộng (ADSL), nối mạng nội bộ để tạo điều kiện cho nhiều giáo viên và học sinh được sử dụng Internet tốc độ cao, đồng thời tăng cường khả năng trao đổi thông tin trên mạng.

+ Các quận huyện có điều kiện có thể xây dựng mạng diện rộng, xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, giảng dạy.

- Các trường THPT chuẩn bị cơ sở vật chất về CNTT để triển khai thực hiện chương trình THPT mới vào năm sau.

- Khuyến khích các đơn vị giáo dục và đào tạo lập trang WEB riêng để phục vụ tốt hơn trong quản lý, giảng dạy.

5- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ, giáo viên:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập tin học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp độ. Hết năm 2006 phải có 30% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành biết sử dụng CNTT vào công tác. Do số lượng nhiều, đa dạng về trình độ nên việc đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện phân cấp thực hiện từ cơ sở:

- Các đơn vị, trường học có trách nhiệm chủ động phổ cập những kiến thức Tin học cơ bản, những kỹ năng cần thiết về CNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Phòng GD&ĐT có trách nhiệm bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo chuyên đề đối với các đơn vị do phòng quản lý.

- Sở GD&ĐT kết hợp với Sở Bưu chính-Viễn thông Hà Nội tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng kiến thức tin học nhiều cấp độ (Tin học cơ sở, quản lý phòng máy tính, quản trị mạng, hướng dẫn sử dụng một số phần mềm quản lý, phần mềm hỗ trợ dạy học, internet,...) cho đại diện các cơ sở và các đơn vị trực thuộc.

6. Tiếp tục đẩy mạnh Xã hội hoá hoạt động CNTT.

Để khắc phục tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực về CNTT, các đơn vị cần phối, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức trong xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, và các điều kiện thúc đẩy cho hoạt động CNTT phát triển. Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc và mục tiêu giáo dục, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Sở.

III. TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO:

Các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở phải thành lập Tổ công tác hoặc cử cán bộ phụ trách CNTT của cơ sở để tham mưu với các cấp lãnh đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng và phát triển CNTT.

Đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng và phát triển CNTT vào kế hoạch hoạt động thường xuyên của từng đơn vị và cá nhân. Đồng thời coi đó là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác của mỗi đơn vị, cá nhân trong năm học.

Sở và các phòng GD&ĐT tập trung chỉ đạo xây dựng một số đơn vị trọng điểm trực thuộc, nhằm rút kinh nghiệm và làm mô hình để định hướng hoạt động về CNTT cho các đơn vị khác.

Sở GD&ĐT coi kết quả của hoạt động CNTT ở cơ sở là một tiêu chí đánh giá quá trình công tác và thi đua trong năm học.

Nhận được bản hướng dẫn này, các Phòng GD&ĐT quận, huyện, các Trường trực thuộc Sở lập kế hoạch công tác ứng dụng và phát triển CNTT năm học 2005-2006 theo các nội dung nêu trên (có mẫu đính kèm), gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội (qua phòng KH-CNTT) trước 15-10-2005 .

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng và phát triển CNTT là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc có kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt hướng dẫn trên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2005 - 2006.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c)
- Các Phòng, Ban CQ Sở
- Các Phòng GD&ĐT
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, KH-CNTT

KT. GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Độ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản