10059

Hướng dẫn số 1148/2006/HD-LĐTBXH về việc tổ chức thực hiện điều dưỡng đối với thương bệnh binh nặng và người có công năm 2006 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10059
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hướng dẫn số 1148/2006/HD-LĐTBXH về việc tổ chức thực hiện điều dưỡng đối với thương bệnh binh nặng và người có công năm 2006 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1148/2006/HD-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Trung Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1148/2006/HD-LĐTBXH
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trần Trung Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1148/2006/HD-LĐTBXH
 V/v: tổ chức thực hiện điều dưỡngđối với thương bệnh binh nặng và người có công năm 2006

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2006 

 

       KÍNH GỬI

-CÁC PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH QUẬN, HUYỆN

-TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO THỊ NGHÈ

- Căn cứ Thông báo dự toán số 4406/LĐTBXH-KHTC ngày 23/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội về việc giao chỉ tiêu giường điều dưỡng cho thành phố năm 2006;
- Căn cứ Kế hoạch số 217/LĐ-TBXH-CS ngày 09/01/2006 của Sở Lao động-TBXH Thành phố về phân bổ chỉ tiêu giường điều dưỡng năm 2006 cho các quận, huyện và Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè
;

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT ĐIỀU DƯỠNG:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2005/TTLT/LĐTBXH-TC ngày 09/5/2005 của Liên Bộ Lao động – TBXH và Bộ Tài chính, Sở đề nghị các Phòng Lao động – TBXH quận, huyện giải quyết điều dưỡng cho diện chính sách thuộc các đối tượng sau:

1. Đối tượng được điều dưỡng mỗi năm một lần:

- Người hoạt động cách mạng trước năm 1945.

- Người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng tám năm 1945.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) và bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang an dưỡng tại gia đình.

- Người có công giúp đỡ cách mạng trước cách mạng tháng tám năm 1945 được tặng Bằng “Có công với nước” đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

2. Đối tượng được điều dưỡng luân phiên (từ 2,3 đến 5 năm một lần):

- Thân nhân liệt sĩ (kể cả thân nhân của 2 liệt sĩ) đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày nhiều năm sức khỏe yếu hoặc người đã bị địch tuyên án tử hình.

- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến già yếu neo đơn không nơi nương tựa, đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

II. THỜI GIAN VÀ MỨC CHI ĐIỀU DƯỠNG:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2005/TTLT/LĐTBXH-TC ngày 09/5/2005 của Liên Bộ Lao động – TBXH và Bộ Tài chính, công văn số 1649/LĐTBXH-KHTC ngày 01/6/2005 của Bộ Lao động – TBXH về điều chỉnh chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng bao gồm các mức chi:

1. Mức chi cho điều dưỡng tập trung: 800.000 đồng tính cho 01 người điều dưỡng 10 ngày; bao gồm:

- Tiền ăn sáng và 2 bữa chính: 500.000 đồng

- Thuốc bổ và thuốc bệnh thông thường 50.000 đồng

- Quà tặng đối tượng khi về gia đình 50.000 đồng

- Chi tiền điện, nước cho nhà nghỉ 80.000 đồng

- Chi khác (gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đáng răng, giấy vệ sinh, nghe chuyện thời sự, văn nghệ, tham quan, chụp ảnh, báo chí, thể thao, phục hồi chức năng…): 120.000 đồng

Trong thời gian điều dưỡng tập trung nếu bị ốm đau đột xuất thì được giới thiệu đi khám và điều trị tại bệnh viện gần nhất theo chế độ bảo hiểm y tế hiện hành.

2. Mức chi cho điều dưỡng tại gia đình: 600.000 đồng/01 người.

3. Kinh phí đưa và đón đối tượng đi về: ngân sách do quận, huyện lo.

III. HÌNH THỨC ĐIỀU DƯỠNG:

Về hình thức điều dưỡng năm 2006 thực hiện theo tỷ lệ 50% điều dưỡng tập trung tại các nhà điều dưỡng và 50% điều dưỡng tại gia đình (Kèm theo Kế hoạch phân bổ số 217/LĐTBXH-CS ngày 09/01/2006 của Sở Lao động – TBXH về việc phân bổ chỉ tiêu điều dưỡng năm 2006 cho các quận, huyện).

1. Tổ chức điều dưỡng tại gia đình:

Ưu tiên đối với thương binh nặng hạng 1/4, bệnh binh 1/3, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, tù đày – đối với người già yếu bệnh tật nặng – mắc bệnh truyền nhiễm, đi lại khó khăn, không thể đi điều dưỡng tập trung được thì xét cho điều dưỡng tại gia đình. Số người được điều dưỡng tại nhà không vượt quá 50% tổng số đối tượng mà quận, huyện được phân bổ.

2. Tổ chức điều dưỡng tập trung:

Tổ chức đưa đi điều dưỡng tại:

- Bệnh viện điều trị điều dưỡng – bệnh nghề nghiệp thành phố, số 125/61 Au Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công – Cục TBLS: 81/7 Thùy Vân, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: 064.522172 – 522173 – 522174 – 522837 – Fax: 522837.

- Trung tâm Phục hồi sức khỏe người có công Tỉnh Khánh Hòa, Số 6 Hòn Chồng, Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. ĐT : 058- 834852 , Fax :058-811505

3. Lưu ý:

- Đối tượng được quận, huyện đưa đi điều dưỡng tập trung phải có sức khỏe, không bị bệnh nặng, không mắc các bệnh truyền nhiễm, tâm thần …

- Khi đi điều dưỡng nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Phòng Lao động - TBXH các quận, huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn việc lựa chọn đối tượng điều dưỡng theo điểm 1 và 2 của Thông tư liên tịch số 17/2005/TTLT/LĐTBXH-TC ngày 09/5/2005 của Liên Bộ Lao động – TBXH và Bộ Tài chính thuộc địa phương mình quản lý.

+ Lập danh sách diện chính sách được điều dưỡng tại gia đình và đi điều dưỡng tập trung thông qua Ủy ban Nhân dân quận, huyện duyệt gửi về Sở - Phòng Chính sách có công kiểm tra và Phòng Kế hoạch tài chính cấp phát, quyết toán kinh phí theo qui định. (theo mẫu kèm theo)

+ Tổ chức việc đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung

- Phòng Lao động -TBXH các quận, huyện sau khi cấp phát, quyết toán trong nguồn kinh phí ủy quyền thường xuyên theo từng năm.

Bắt đầu từ năm 2005 trở đi đối với các đối tượng được đưa đi điều dưỡng hàng năm hoặc luân phiên, đề nghị các quận, huyện thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư liên tịch số 17/2005/TTLT/LĐTBXH-TC ngày 09/5/2005 của Liên Bộ Lao động – TBXH và Bộ Tài chính. Đề nghị các quận, huyện không đưa đối tượng không đúng tiêu chuẩn hoặc chưa đến thời hạn đi điều dưỡng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ không quyết toán các trường hợp đưa đi điều dưỡng không đúng tinh thần Thông tư nêu trên.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các Phòng Lao động -TBXH các quận, huyện, Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè kịp thời phản ảnh về Phòng Chính sách có công, Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Lao động Thương binh Xã hội để kịp thời phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:
-
Như trên
- TT UBNDTP (để báo cáo)
- Sở Tài chính TP
- Phòng KHTC Sở
- Nhà Điều dưỡng Nam Bộ
- Bệnh viện điều dưỡng Tp
- TT Phục hồi sức khỏe NCC Khánh Hòa
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
 TRẦN TRUNG DŨNG

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN, HUYỆN...............
PHÒNG LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

.........., ngày ........ tháng ........ năm 2006 

 

DANH SÁCH DIỆN CHÍNH SÁCH ĐI ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2006

TẠI............................................................................................

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Đối tượng thuộc diện

Địa chỉ thường trú

Ghi chú

Nam

Nữ

  

 
 


 

 
 


 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


 


 


 


 


 

 
 

 
 


 


 

 
 


 

 
 

 
 

 
 


TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản