145486

Hướng dẫn 2551/HD-SQHKT hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Theo Quyết định 50/2011/ QĐ-UBND do Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành

145486
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hướng dẫn 2551/HD-SQHKT hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Theo Quyết định 50/2011/ QĐ-UBND do Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2551/HD-SQHKT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thanh Toàn
Ngày ban hành: 26/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2551/HD-SQHKT
Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Thanh Toàn
Ngày ban hành: 26/08/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2551/HD-SQHKT
Hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Theo Quyết định số 50/2011/ QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND Thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi:

UBND các quận, huyện;
Các Ban quản lý khu chức năng đô thị

 

Căn cứ khoản 4 Điều 18 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND Thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn việc thực hiện chuyển tiếp như sau:

Đối với loại hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hồ sơ chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình mà UBND các quận - huyện, các Ban quản lý khu chức năng đô thị đã tiếp nhận hồ sơ trước ngày 23/7/2011 (ngày Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND có hiệu lực), đề nghị UBND các quận - huyện, các Ban quản lý khu chức năng đô thị tiếp tực khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền được quy định tại Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND Thành phố và các quy định có liên quan. Đối với các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 23/7/2011 được thực hiện theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị UBND các quận – huyện, các Ban quản lý khu chức năng đô thị có ý kiến phản hồi để Sở Quy hoạch-Kiến trúc có ý kiến hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc chuyển đến UBND các quận – huyện, các Ban quản lý khu chức năng đô thị để biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- UBND TP: PCT/ĐT (để báo cáo);
- VP UBND TP: PVP/ĐT;
- Sở TN-MT, Sở GTVT, Sở Tư pháp;
- Sở TT-Truyền thông, Sở KH-ĐT, Sở XD;
- Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính, Sở VH-TT&DL;
- Sở Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo;
- BCĐ CCHCTP, Viện NCPTTP, Viện QHXDT;
- Hội KTS TP, Hội QHPT Đô thị TP;
- Ban GĐ Sở;
- VP Sở; Ttra Sở, các Phòng Ban, T/tâm thuộc Sở;
- Niêm yếu công khai tại Sở và Website của Sở;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Toàn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản