9183

Hướng dẫn số 1866/TLĐ về việc thực hiện nâng cao hiệu quả cuộc vận động \"Ngày Vì người nghèo\" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

9183
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hướng dẫn số 1866/TLĐ về việc thực hiện nâng cao hiệu quả cuộc vận động \"Ngày Vì người nghèo\" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1866/TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 15/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1866/TLĐ
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Đặng Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 15/10/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1866/TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004 

 

HƯỚNG DẪN

VIỆC THỰC HIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO”

Xoá đói giảm nghèo là một chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đến nay vừa tròn 4 năm, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN đã có Chỉ thị cho các cấp Công đoàn hưởng ứng tham gia cuộc vận động, đóng góp l,Quỹ vì người nghèo, trong ngày cao điểm (ngày 17/10 hàng năm) và xây dựng thực hiện Chương trình hành động giúp công nhân lao động nghèo tìm, lạo việc làm, ổn định đời sống với nhiều nội dung và phương pháp hoạt động có hiệu quả. đại Hội nghị sơ kết 3 năm cuộc vận động ngày vì người nghèo'' do Uỷ ban Trttrlg ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam lổ chức Hội nghị đã biểu dương kết quả hoạt động và lặng Bằng khen cho Tông Liên đoàn LĐVN. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phát biểu đánh giá rất cao kết quả thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo trong CNVC-LĐ.

Để phát huy kết quả đã đạt được của cuộc vận động '' Ngày vì người nghèo'' và đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn trong năm 2004, hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII vào năm 2005, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn một số nội dung hoạt động vì người nghèo trong thời gian tới như sau:

Tiếp tục thực'hiện nội dung của Chương trình hành động xoá đói giảm nghèo trong CNVC-LĐ giai đoạn 2002-2005 theo văn bản số 2112~Đ ngày 20/12/2002 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, phương pháp luyên truyền trong CNVC-LĐ, nâng cao nhận thức xoá đói giảm nghèo và cuộc vận động 'ngày vì người nghèo'' là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; tham gia xóa đói giảm nghèo là nội dung hoạt động xã hội quan trọng của tổ chức Công đoàn. Xoá đói giảm nghèo đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội và sự nô lực vươn lên của chính những hộ nghèo.

Công đoàn tham gia với chuyên môn, sắp xếp lại sản xuất, tổ chức lại lao động, giải quyết việc làm là những biện pháp chủ yếu, cơ bản để ổn định đời sống người lao động. Vốn là giải pháp có tính then chốt, do vậy cần được ưu tiên cho lao động thiếu việc làm được vay với hình thức Công đoàn đứng ra tín chấp, bảo lãnh. Hoạt động Công đoàn với nhiều hình thức nhằm giúp cho các hộ nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, cần coi trọng và quan tâm đúng mức việc phổ biến kinh

nghiệm, cách làm việc: đưa tiến bộ kỹ thuật thay thế tập quán lạc hậu. xây dựng những mô hình làm ăn giỏi, thoát nghèo dể nhân điển hình tốt.

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo như khám chữa bệnh, miễn giảm học phí, hỗ trợ nhà ở, vay vốn để tạo việc làm hoặc đi xuất khẩu lao động. Vận động CNVC-LĐ thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội và tham gia hoạt động xã hội khác nhằm góp phần chung thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo.

Trước mắt, Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức tốt cho CNVC-LĐ hưởng ứng tháng cao điểm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo '' (từ 17/10 đến 18/11/2004) của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; bằng hành động cụ thể. vận động các tổ chức kinh tế, đơn vị, cá nhân và CNVC-LĐ tiết kiệm chi tiêu, trích nguồn quỹ phúc lợi, giành tiền lương ủng hộ “Quỹ vì người nghèo'' để xây dựng ''Nhà Đại đoàn kết'' xoá nhà dột nát cho người nghèo.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu, tuỳ theo tình hình cụ thể các cấp Công đoàn tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp để nâng cao hiệu quả cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo''. Trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn để tổng hợp và chỉ đạo chung./.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH 
Đặng Ngọc Chiến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản