Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hướng dẫn số 1726/TLĐ về công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội LHPN việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1726/TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1726/TLĐ
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 01/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1726/TLĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TRONG NỮ CNVCLĐ NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2005) 

Căn cứ kế hoạch số 119/KH-ĐCT ngày 22/8/2005 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên LHPN Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn việc triển khai kế hoạch nói trên trong nữ CNVCLĐ như sau:
Chủ đề tuyên truyền là: “Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam”.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thông qua hoạt động kỷ niệm thành lập Hội nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam cùng đóng góp quan trọng của chị em trong thời kỳ đổi mới; tạo nên sức mạnh và niềm tin của chị em đối với Đảng, Nhà nước; qua đó, động viên NCNVCLĐ hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, tích cực học tập phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ CNVCLĐ nói riêng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

2. Phát huy tinh thần yêu nước và lòng nhiệt tình cách mạng cùng với các tầng lớp phụ nữ và nhân dân lao động cả nước, nữ CNVCLĐ không ngừng khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, góp phần xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

3. Biểu dương những điển hình tập thể và cá nhân nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp nhằm động viên và khuyến khích chị em phát huy tài năng trí tuệ của mình để đóng góp vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN.

Để triển khai thực hiện chủ đề kỷ niệm nêu trên, công tác tuyên truyền giáo dục vào dịp 75 năm ngày thành lập Hội năm nay tập trung vào những nội dung chính như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn của phụ nữ Việt Nam qua 75 năm trưởng thành và phát triển.

2. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về truyền thống phụ nữ Việt Nam, kiến thức giới, kiến thức gia đình, kiến thức pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tham gia đóng góp ý kiến vào Luật Bình đẳng giới.

3. Tuyền truyền kết quả hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp trong việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm đã được cụ thể hoá đối với nữ CNVCLĐ và kết quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, những điển hình tập thể và cá nhân nữ tiêu biểu xuất sắc với các công trình sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

4. Tổ chức các buổi toạ đàm, gặp mặt cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ hoặc gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm phấn đấu xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước theo Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng.

5. Tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

6. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Câu lạc bộ nữ công, Câu lạc bộ nữ cán bộ quản lý, Câu lạc bộ nữ cán bộ khoa học kỹ thuật…nhằm tập hợp, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

7. Tuyên truyền kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2001-2005.

8. Tổ chức khám sức khoẻ, khám phụ khoa cho lao động nữ - chú trọng tuyên truyền kiến thức DS/SKSS, Pháp lệnh dân số, Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 47/NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong nữ CNVCLĐ .

9. Tuyên truyền các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách…trong nữ CNVCLĐ và cộng đồng.

Những nội dung trên đây mang tính định hướng. Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, ngành lựa chọn những nội dung và hình thức phù hợp để triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2005). Kết quả đạt được báo cáo về Ban Nữ công TLĐ sau ngày 20/10.

 

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG 
Nguyễn Thị Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản