9537

Hướng dẫn số 1456/2005/HD-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

9537
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hướng dẫn số 1456/2005/HD-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1456/2005/HD-TLĐLĐVN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đỗ Đức Ngọ
Ngày ban hành: 01/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1456/2005/HD-TLĐLĐVN
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Đỗ Đức Ngọ
Ngày ban hành: 01/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1456/2005/HD-TLĐLĐVN

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2005 

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”TRONG NỮ CNVCLĐ (GIAI ĐOẠN 2006 - 2010)

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lần thứ 3 giai đoạn 2010-2005 trong nữ CNVCLĐ được tổ chức từ cơ sở đến Trung ương đã đạt kết quả tốt đẹp.

Thông qua tổng kết, các cấp công đoàn trong cả nước khẳng định: Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút hàng triệu nữ CNVCLĐ ở các thành phần kinh tế tham gia. Thông qua phong trào vai trò, năng lực của nữ CNVCLĐ ngày càng trưởng thành và được phát huy mạnh mẽ theo tiêu chí, chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNC-HĐH đất nước. Công đoàn từng bước được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, ngày càng làm tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối phụ vận của Đảng trong tổ chức công đoàn.

Căn cứ kết quả tổng kết 5 năm lần thứ 3 phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của các cấp công đoàn và thể theo nguyện vọng của nữ CNVCLĐ cả nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010 như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA PHONG TRÀO

1. Vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, động viên nữ CNVCLĐ phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.

2. Xây dựng người nữ CNVCLĐ yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

3. Tập hợp đông đảo nữ CNVCLĐ ở các thành phần kinh tế tham gia phong trào, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO

1. Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả.

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ tay nghề, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế đất nước.

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, thực hiện tốt chính sách Dân số-Kế hoạch hoá gia đình và xây dựng tình yêu lành mạnh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS.

4. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Trên cơ sở mục tiêu và nội dung của phong trào, các cấp công đoàn cần chủ động, cụ thể hoá tên phong trào, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với từng đối tượng nữ CNVCLĐ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Tổng Liên đoàn quy định tiêu chuẩn chung như sau:

1. Đối với cá nhân

- Có đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hàng năm;

- Được công nhận “Gia đình văn hoá”, nếu địa phương không bình bầu danh hiệu thì cần xét cụ thể: Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, chồng con không có người tham gia các tệ nạ xã hội và gia đình hạnh phúc. Quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.

2. Đối với tập thể

- Có số lao động nữ chiếm từ 30% trở lên so với tổng số CNVCLĐ của đơn vị;

- Đơn vị có phát động, tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có sơ kết, bình bầu hàng năm cấp cơ sở;

- Không có nữ CNVCLĐ vi phạm kỷ luật;

- Có từ 80% nữ CNVCLĐ trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp.

3. Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vẫn được xét tặng cho các đối tượng sau:

- Nữ CNVCLĐ nghỉ sinh con trong diện (con thứ nhất và thứ hai), sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt “Gia đình văn hoá”;

- Nữ thanh hoặc nữ CNVCLĐ chưa có con đạt lao động tiên tiến, vẫn thực hiện tốt trách người con, người vợ, chị em trong gia đình, xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”;

- Nữ CNVCLĐ có thuê người giúp việc thì ngoài việc đạt “Lao động tiên tiến” còn biết tổ chức, quản lý tốt gia đình, thực hiện vai trò người vợ, người mẹ, người bà nội, bà ngoại, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”.

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Các cấp CĐ cần tổ chức sơ kết phong trào và lựa chọn các điển hình tiêu biểu đề nghị hình thức khen thưởng hàng năm cho phù hợp.

2. Công đoàn cơ sở ra quyết định công nhận, ghi sổ vàng các tập thể, và cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm. Chọn những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

3. Hàng năm các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW tập hợp kết quả phong trào, tiến hành sơ kết 3 năm và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào ở địa phương, ngành, cơ sở, cụ thể:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW hàng năm tiến hành sơ kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng khen tối đa 02 tập thể, 03 cá nhân;

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW tổ chức sơ kết 3 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng khen tối đa 04 tập thể, 05 cá nhân.

4. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW quy định hình thức khen thưởng ở địa phương, ngành mình. Đồng thời chọn những tập thể , cá nhân tiêu biểu xuất sắc của phong trào đề nghị Tổng Liên đoàn và TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen theo hướng dẫn hàng năm của Tổng Liên đoàn.

5. Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2006-2010 sẽ:

- Tặng cờ cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW và một số cơ sở đông nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chỉ đạo phong trào;

- Tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn cho những tập thể , cá nhân xuất sắc nhất của LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW; cấp giấy chứng nhận cho cá nhân đạt tiêu chuẩn cấp Tổng Liên đoàn.

Nhân dịp tổng kết 5 năm lần thứ IV phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 2006-2010 ;

- Thủ tục và hồ sơ khen thưởng thực hiện theo Quyết định số777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004 và Thông tri số 97/TTr-TLĐ ngày 03/9/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (các chỉ tiêu khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không nằm trong chỉ tiêu khen thưởng chung hàng năm của các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành TW).

6. Các cấp CĐ cần dành kinh phí thoả đáng cho công tác khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp mình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiện tốt các mục tiêu và nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Chủ động cụ thể hoá tên gọi, mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn của phong trào sao cho phù hợp với từng đối tượng nữ CNVCLĐ và tình hình thực tiễn của địa phương, ngành, đơn vị.

2. Chủ động tham gia với các cáp chính quyền bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động nữ ổn định. Phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những hành vi phạm pháp luật đối với lao động nữ, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với lao động nữ.

3. Động viên khuyến khích nữ CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Tăng cường và đa dạng hoá công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới, về xây dựng gia đình CNVCLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình nữ CNVCLĐ.

4. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, tiếp tục duy trì, phát triển, quản lý tốt các loại quỹ trong nữ CNVCLĐ như Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”,

Quỹ Học bổng…chăm lo cho nữ CNVCLĐ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Nữ công CĐ các cấp đủ mạnh để tham mưu hiệu quả cho Ban Chấp hành chỉ đạo phong trào, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ nữ công, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, quan tâm chú trọng hoạt động nữ công khu vực NQD.

6. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp cho các phong trào phát triển.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010. Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ TW căn cứ vào tình hình, đặc điểm của địa phương, ngành để tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Tổng Liên đoàn theo định kỳ 6 tháng, năm.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Đỗ Đức Ngọ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản