Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 659/CĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ điện:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường trong nước xuất hiện nhiều chủng loại mũ đội đầu có mẫu mã, kiểu dáng giống như mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN, không được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu CR, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và một bộ phận người tiêu dùng đã mua để sử dụng khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

Thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan:

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành Công Thương, Công an, Giao thông vận tải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng mũ bảo hiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả, không đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, nhưng không phải là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy mà lại mang dấu hợp quy CR và/ hoặc không thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trường hợp mũ bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu theo quy định của QCVN 2:2008/BKHCN về cấu tạo, ghi nhãn, dấu CR nhưng nghi ngờ về chất lượng, thì lấy mẫu thử nghiệm chất lượng để kết luận về sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương tên và địa chỉ các cơ sở sản xuất, các cửa hàng kinh doanh, các doanh nghiệp nhập khẩu mũ giả mạo mũ bảo hiểm về giá trị sử dụng, công dụng, có cấu tạo không đủ 03 bộ phận, mũ bảo hiểm có chất lượng không phù hợp theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN để người tiêu dùng biết, cảnh giác không mua và sử dụng khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

3. Thông báo công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương tên và địa chỉ các cơ sở sản xuất, các cửa hàng kinh doanh, các doanh nghiệp nhập khẩu mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN để người tiêu dùng biết, lựa chọn mua và sử dụng khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

4. Báo cáo kịp thời các vi phạm về chất lượng mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý về Bộ Khoa học và Công nghệ qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở KH&CN các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TTra, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản