221103

Công điện 02/CĐ-BNN-TCTL năm 2014 rút ngắn thời gian xả nước hồ chứa thủy điện phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2013-2014 khu vực Trung du và Bồng bằng Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

221103
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công điện 02/CĐ-BNN-TCTL năm 2014 rút ngắn thời gian xả nước hồ chứa thủy điện phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2013-2014 khu vực Trung du và Bồng bằng Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Số hiệu: 02/CĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 13/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02/CĐ-BNN-TCTL
Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 13/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC RÚT NGẮN THỜI GIAN XẢ NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN PHỤC VỤ GIEO CẤY LÚA ĐÔNG XUÂN 2013-2014 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình;
- Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

 

Đợt 3 điều tiết bổ sung nước từ các hồ chứa thủy điện phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu tư ngày 8/2/2014, tính đến hết ngày 12/2, diện tích có nước là: 589.341 ha , chiếm 92,62% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch, 7/12 địa phương đã hoàn thành cấp nước cho toàn bộ diện tích hoặc đã hoàn thành cấp nước cho các diện tích phụ thuộc vào nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện gồm: Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Bắc Giang. Theo dự kiến, diện tích có nước sẽ đạt khoảng 95÷97% trong 1-2 ngày tới; trong đó, diện tích đất đổ ải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện chiếm tỷ lệ nhỏ.

Do các địa phương đã cơ bản thỏa mãn nhu cầu nước, để đảm bảo mục tiêu tiết kiệm của các hồ chứa thủy điện (mỗi ngày khoảng 300 triệu m3), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội ở mức ít nhất +2,20m đến hết 24h ngày 14/2/2014 (rút ngắn 02 ngày so với lịch lấy nước đã thông báo). Để hoàn thành kế hoạch cấp nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2013-2014 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Trong thời gian còn nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, huy động ngay mọi phương tiện lấy nước, tổ chức cấp nước cho các diện tích gieo cấy chưa hoàn thành kế hoạch; các diện tích không đủ nước phải có phương án tận dụng nguồn nước hồi quy, bơm từ các trạm bơm dã chiến, tiếp nguồn từ các hệ thống lân cận để cấp nước hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước; chủ động trữ nước vào các hệ thống công trình thủy lợi, vùng trũng để tạo nguồn tưới dưỡng cho lúa;

2. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ cho làm đất và gieo cấy; tổ chức quản lý nước trong hệ thống công trình thủy lợi, tuyệt đối không để rò rỉ, thất thoát;

3. Sau khi hoàn thành kế hoạch lấy nước, các địa phương tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, nêu đề xuất kiến nghị và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 20/2/2014.

Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh;
- UBND các tỉnh, thành phố TDĐBBB (để p/h chỉ đạo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Trung tâm DB KTTV TW;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để đưa tin);
- Cục Trồng trọt;
- Lưu: VT, TCTL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản