35687

Chỉ thị số 34/2001/ CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện quy chế đấu thầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

35687
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị số 34/2001/ CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện quy chế đấu thầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 34/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 18/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 34/2001/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 18/10/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:34/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01- 09-1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ- CP ngày 05-05-2000 của Chính phủ, trong thời gian vừa qua công tác đấu thầu của Thành phố nhìn chung đã đi dần vào nền nếp có những chuyển biến tích cực và đảm bảo chấp hành nghiêm túc Nghị định số 88/1999/NĐ- CP và Nghị định số 14/2000/NĐ- CP của Chính phủ. Tuy nhiên trong thời gian gần đây đang có một số dự án các chủ đầu tư xin chia nhỏ làm nhiều gói thầu để thực hiện dự án; tình trạng này ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thi công công trình, không phát huy đầy đủ hiệu quả về nhiều mặt của công tác đấu thầu.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, làm cho công tác đấu thầu thực sự được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành thuộc thành phố trong phạm vi chức năng của mình cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế đấu thầu của Chính phủ.

2. Các chủ đầu tư khi xây dựng kế hoạch đấu thầu phải thực hiện:

- Theo đúng điều 8 chương I của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ- CP của Chính phủ.

- Việc phân chia gói thầu theo đúng mục I - chương II - phần thứ hai của Thông tư số 04/2000/TT-KH ngày 26-05-2000 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu. Cần lưu ý quy định " Không phân chia gói thầu quá nhỏ để thực hiện chỉ định thầu".

3. Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện khi xem xét phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán cần lưu ý không phê duyệt riêng lẻ các hạng mục để dẫn đến tình trạng chia nhỏ gói thầu thực hiện dự án.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khi xem xét phê duyệt hoặc trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu cần tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo và kiên quyết không chấp thuận các kế hoạch đấu thầu do chủ đầu tư lập không đúng quy định và phân chia nhỏ các gói thầu để xin chỉ định thầu.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đấu thầu các dự án Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong tháng 10 theo hướng rút ngắn thời hạn thẩm định và trình duyệt kết quả trúng thầu so với quy định hiện hành. Một số dự án do yêu cầu tiến độ phải triển khai sớm nếu chủ đầu tư rút ngắn thời gian đóng thầu so với quy định mà các nhà thầu vẫn chấp thuận không có ý kiến gì thì UBND Thành phố cho phép vẫn trình duyệt kết quả đấu thầu nếu hồ sơ đảm bảo các yêu cầu quy định thẩm định hiện hành.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Hàng quý có văn bản báo cáo công tác đấu thầu về Sở Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản