5949

Chỉ thị 76/CT-BNN năm 2005 về tổ chức đợt tổng kiểm tra chất lượng vật tư nông lâm nghiệp trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5949
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 76/CT-BNN năm 2005 về tổ chức đợt tổng kiểm tra chất lượng vật tư nông lâm nghiệp trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 76/CT-BNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 15/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 76/CT-BNN
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 15/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/CT-BNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐỢT TỔNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC

Trong đợt tổng kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông lâm nghiệp trên toàn quốc từ 20/11/2004 đến 20/1/2005, các địa phương đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 4.180 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông lâm nghiệp. Kết quả đã phát hiện và xử lý 1.151 cơ sở vi phạm, chiếm 23,85% tổng số cơ sở kiểm tra. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, chấn chỉnh những tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông lâm nghiệp, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông lâm nghiệp đi vào nề nếp.

Hiện nay bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông lâm nghiệp kém chất lượng, gây thiệt hại cho sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay giá cả vật tư nông lâm nghiệp không ổn định và tăng cao. Để tiếp tục ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh đối với các loại vật tư nông lâm nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt tổng kiểm tra chất lượng vật tư nông lâm nghiệp trên địa bàn theo tinh thần công văn số 2191/BNN-NN ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian tiến hành tổng kiểm tra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương bố trí kế hoạch thời gia kiểm tra đối với từng loại vật tư cho phù hợp, đồng thời cần chủ động bố trí ngân sách trong kế hoạch 2006 để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra vật tư nông nghiệp thường xuyên và đột xuất.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lập kế hoạch kiểm tra, dự trù kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt; phân cấp rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của cấp tỉnh, cấp huyện; chủ động phối hợp với các ngành chức năng để triển khai đợt kiểm tra.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Cục Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật, Thú y theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành dọc ở địa phương triển khai đợt tổng kiểm tra các loại hàng hoá vật tư nông lâm nghiệp. Tổ chức các đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai ở một số địa phương trọng điểm.

4. Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm khoa học kỹ thuật thuộc Bộ, các phòng thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định bố trí cán bộ và chuẩn bị trang thiết bị phân tích kiểm định, giám định chất lượng hàng hoá vật tư nông lâm nghiệp theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra và các địa phương, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, khách quan và tiết kiệm.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, các đoàn kiểm tra phái tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về thanh tra, kiểm tra, về xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực kiểm tra; không làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của đối tượng kiểm tra.

Kết thúc đợt tổng kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc Bộ theo nhiệm vụ được phân công tiến hành đánh giá kết quả kiểm tra, báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/01/2006./.

 

 

Nơi nhận:
- VPTƯ Đảng;
- VP Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Bộ Thương mại;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP;
- Các Cục, Vụ, Viện có liên quan;
- Lưu: VT, NN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản