Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2004/CT-BNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo tinh thần chỉ của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/2004/CP-TTg ngày 15/6/2004, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát động “Tháng hành động phòng chống dịch cúm gia cầm” bắt đầu từ ngày 9/8/2004. Được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, ban ngành và người chăn nuôi, tháng hành động đã thu được những kết quả tốt đẹp.

Tuy nhiên, theo nhận định của các tổ chức quốc tế, tình hình dịch cúm gia cầm ở các nước vùng Đông Nam Á. Tuy chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong phạm vi cả nước, nhưng mầm bệnh vẫn còn trong môi trường, vì vậy, khả năng bệnh cúm gia cầm tái phát cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh của mùa Đông.

Với tình hình trên, cần phải tiếp tục đẩy mạnh và củng cố công tác phòng chống dịch cúm gia cầm; phát huy những kết quả đã đạt được qua “Tháng hành động phòng chống dịch cúm gia cầm”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm yêu cầu:

1. Các Sở Nông nghiệp và PTNT:

a. Tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22/2004/CP-TTg ngày 15/6/2004 về việc tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và Công điện số 917/CP-NN ngày 1/7/2004 chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm của Thủ tướng Chính phủ.

b. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung như trong “Chương trình tháng hành động phòng chống dịch gia cầm”, bao gồm:

- Tuyên truyền, giáo dục;

- Thực hiện triệt để công tác phòng bệnh;

- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm;

- Giám sát dịch bệnh, kịp thời bao vây xử lý khi dịch xảy ra;

- Bảo đảm sử dụng con giống sạch bệnh.

c. Tiếp tục thực hiện Quyết định 396/QĐ-TTg ngày 20/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm và khôi phục, phát triển sản xuất sau dịch.

2. Cục Thú y tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương; tăng cường năng lực xét nghiệm và đáp ứng tốt nhu cầu xét nghiệm của địa phương và cơ sở sản xuất.

3. Viện Thú y hoàn tất việc nghiên cứu và báo cáo về sự hiện diện của mầm bệnh trên đàn thuỷ cầm.

4. Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, hoàn thành các nhiệm vụ có liên quan đến phòng chống dịch cúm gia cầm./.

 

 

Q. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Cao Đức Phát


 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản