7382

Chỉ thị 30/2001/CT-TTg về tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng tại các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua do Thủ tướng Chính phủ ban hành

7382
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 30/2001/CT-TTg về tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng tại các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 30/2001/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 04/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/01/2002 Số công báo: 1-1
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 30/2001/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 04/12/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/01/2002
Số công báo: 1-1
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2001/CT-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG CHẶT PHÁ RỪNGTẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐI QUA

Trong thời gian qua, các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua, ngoài việc tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, còn tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, vì vậy, nhiều khu rừng được phục hồi, tình trạng khai thác rừng trái phép đã giảm, độ che phủ của rừng trên địa bàn được tăng lên. Tuy nhiên, tình trạng khai thác rừng trái phép vẫn chưa được giải quyết triệt để và còn diễn ra ở một số nơi, đặc biệt gần đây đang xảy ra gay gắt và phức tạp trên các khu vực thi công tuyến đường Hồ Chí Minh.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp chính quyền địa phương nơi thi công đường Hồ Chí Minh đi qua thực hiện ngay các biện pháp cấp bách sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định tại Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của các cấp chính quyền thuộc phạm vi mình quản lý.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 286/TTg ngày 02 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng và Chỉ thị số 287/TTg ngày 02 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức kiểm tra truy quét những cá nhân và tổ chức phá hoại rừng ; trước mắt cần tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng ở nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua và các đơn vị thi công đường.

Căn cứ hồ sơ thiết kế đường đã được phê duyệt, chỉ đạo các ngành chức năng chủ động tổ chức bàn giao ranh giới trên thực địa theo quy định tại Quyết định số 18/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 2 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo việc khai thác tận dụng gỗ trên diện tích rừng đã bàn giao giải phóng mặt bằng thi công đường theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghiêm cấm việc lợi dụng tận dụng lâm sản trên tuyến thi công để chặt phá, khai thác rừng ngoài phạm vi cho phép.

2. Kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng trong quá trình tổ chức thi công đường.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng ngay đề án chống chặt phá rừng trong quá trình thi công đường Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện đề án trồng rừng phòng hộ dọc hai bên đường để bảo vệ rừng và môi trường.

4. Bộ Giao thông vận tải tăng cường giám sát, chỉ đạo, quản lý các đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng lợi dụng việc thi công đường để chặt phá rừng trái phép. Mọi trường hợp khai hoang rừng để thi công đường phải bảo đảm đúng các quy định của Nhà nước. Tổ chức cắm mốc chỉ giới và hành lang đường, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và trồng cây xanh trên hành lang đường.

Các Bộ, ngành có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lực lượng chống chặt phá rừng và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, ngành mình thực hiện tốt chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh: Hà Tây, Hoà Bình, Ninh Bình,
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam,Kon Tum,
Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Các Vụ, cục,
- Lưu NN (4), VT.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn


 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản